Hvad er en enkeltmandsvirksomhed (EVS)?

En enkeltmandsvirksomhed (også kaldet en enmandsvirksomhed), er en virksomhed, hvor der kun er én ejer. Dette er den slags virksomhed, der startes flest af i Danmark. Grunden til dette kan være, at det er nemt at registrere sig.

Disse kaldes også for personligt ejede virksomheder, eller personligt drevet virksomheder.

Det skal du være opmærksom:

 • Ejeren hæfter personligt for virksomheden
 • Du kan trække eventuelt underskud fra i skat
 • Der er ikke noget lovkrav om minimumskapital
 • Det er gratis at registrere virksomheden
 • Du kan kun være ejer for én enmandsvirksomhed

Vær opmærksom på… Der kan kun være én ejer af en enkeltmandsvirksomhed. Hvis du på et tidspunkt vil have flere ejere ind i virksomheden, skal du ændre selskabsform.

Hvornår kan jeg registrere en enmandsvirksomhed?

Det er gratis at registrere en enkeltmandsvirksomhed, men du skal være opmærksom på, at der er nogle betingelser, som skal være opfyldt. Det er nemlig et krav, at din virksomhed kan registreres for mindst et af følgende forhold:

 • Værende arbejdsgiver
 • Moms
 • Lønsumsafgift
 • Import fra lande udenfor EU
 • Eksport fra lande udenfor EU

Hvordan bliver min enmandsvirksomhed beskattet?

Din enmandsvirksomhed kan beskattes på flere forskellige måder. Du skal selv vælge hvilken måde du ønsker, ellers bliver din virksomhed automatisk beskattet efter personskattereglerne. Du kan vælge mellem følgende muligheder:

 • Personskattereglerne
 • Virksomhedsordningen
 • Kapitalafkastningsordningen

Skal jeg lave regnskab for min enkeltmandsvirksomhed?

Når du ejer en enkeltmandsvirksomhed har du ikke pligt til at indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen. Du skal dog sende dit skatteregnskab til Skattestyrelsen, og du skal bogføre efter bogføringsloven.

Sådan registrerer du din enkeltmandsvirksomhed

Når du skal registrere din enkeltmandsvirksomhed, skal du gøre følgende:

 • Åbn blanketten “Start virksomhed” på virk.dk
 • Login med NemID
 • Vælg at du vil starte en enkeltmandsvirksomhed
 • Svar på spørgsmål om
  Dit navn
  Din adresse
  Om du skal momsregistreres eller lønsumsregistreres
  Din branhekode
 • Klik OK

Når du har gennemgået ovenstående steps har du din egen virksomhed.

Vær opmærksom på…. Du må ikke registrere din enkeltmandsvirksomhed, hvis du er ledig og får understøttelse, eller hvis du modtager kontanthjælp fra kommunen. Det kan resultere i, at du mister din offentlige understøttelse.