Spaltning af selskab

Hvis du synes det er relevant, kan du spalte eller dele dit selskab skattefrit. Det betyder, at dit anpartsselskab ophører, og at der i stedet stiftes flere nye anpartsselskaber.

En virksomhedsspaltning kan være en simpel måde at omstrukturere en allerede eksisterende virksomhedsstruktur.

Hvis du har spørgsmål til spaltning af selskaber, så er du meget velkommen til at ringe til os på 70 10 13 30.

Hvorfor spalte et selskab?

En virksomhedsspaltning kan være en fordel, hvis I er flere ejere af en virksomhed, som, fx. efter et længerevarende samarbejde, gerne vil eje hver jeres respektive virksomheder.

Det kan også være en fordel, hvis I ejer et holdingselskab, som ejer et anpartsselskab. Hvis I er flere ejere af et holdingselskab, skal I være enige, hver gang  I  trækker penge ud af selskabet til jer selv privat. Men hvis I i stedet for spalter holdingselskabet og dermed får et holdingselskab hver, der ejer 50% af anpartsselskabet, så er det lettere for jer at trække penge ud.

 

Spaltningsformer

Der kan være mange årsager til, at man vælger at spalte et selskab skattefrit, men uanset årsagen så er det en god ide at have styr på de forskellige spaltningstyper.

Spaltning af et kapitalselskab

Du skal se spaltning som et værktøj, når selskabet ønsker at opdele dets aktiviteter. Ved spaltning af et selskab sker der en hel eller delvis overdragelse af selskabets aktiver og forpligtelser til flere bestående eller nye kapitalselskaber. Spaltningen af et selskab kan udføres og organiseres på mange måder, og valget af spaltningstype afhænger ofte af konkrete omstændigheder.

Man vælger ofte at skelne mellem to typer af spaltning – grenspaltning og ophørsspaltning.

Hvad er grenspaltning?

Ved grenspaltning spalter man en del af selskabets aktiver og forpligtelser fra, og det oprindelige selskab vil derfor fortsat bestå og fortsætte sin øvrige drift.

Hvad er ophørsspaltning?

Ved ophørsspaltning vil det spaltede selskab ophøre med at eksistere. Der vil i stedet blive stiftet to eller flere nye kapitalselskaber, hvor det spaltede selskabs aktiver og forpligtelser overføres til.

 

Dokumentkrav til spaltning

Ønsker I at spalte jeres selskab, da skal I være klar over, at selskabsloven stiller krav om udarbejdelse af en længere række af dokumenter såsom:

  • En spaltningsplan
  • En spaltningsredegørelse
  • En spaltningsbalance
  • En mellembalance
  • En vurderingsberetning ved kapitalforhøjelser
  • En vurderingsmandsudtalelse
  • En kreditorerklæring

Som kendt inden for juraen er der aldrig en regel uden en undtagelse, og I kan derfor fravige flere af disse dokumenter, hvis der er enighed om fravigelse mellem jer som kapitalejere. Selskabsloven har også angivet en fast procedure for, hvordan en spaltning skal virkeliggøres.

 

Hvad er straksspaltning?

Er alle kapitalselskaber i spaltningen anpartsselskaber, eller er samtlige kapitalejere enige om, at selskabets aktiviteter skal spaltes, da kan man i nogle tilfælde gennemføre spaltningen af et selskab hurtigere. Dette kaldes for en straksspaltning.

Ved en straksspaltning er der dog nogle krav, som skal opfyldes. Det er eksempelvis et krav, at en revisor har udarbejdet en positiv kreditorerklæring. En positiv kreditorerklæring fortæller, at selskabets kreditorer er sikret tilstrækkeligt i forbindelse med spaltningen. Er kreditorerklæringen negativ, da kan man ikke fravige udarbejdelsen af spaltningsplanen, spaltningsredegørelse m.v. Det vil derfor ikke være en mulighed at udføre en straksspaltning, hvis kreditorerklæringen er negativ.

Skal vi bistå spaltningen af dit selskab?

Selskabsret.dk er en del af Advokatgruppen, som har eksisteret siden 1987. Vi har et stort og professionelt team af selskabsadvokater, som står klar til at hjælpe jer, når jeres selskab skal spaltes. Selskabsret.dk’s kompetente selskabsadvokater kan sikre jer, at jeres selskab spaltes korrekt. Vi hjælper dig fra startskuddet og hele vejen til målet, så du får en tryg rådgivning i øjenhøjde. Kontakt os i dag til en uforpligtende og gratis første samtale.