Ændre virksomhed

Det kan du foretage af ændringer i din virksomhed

Som ejer af en virksomhed vil du muligvis ønske at foretage ændringer i løbet af virksomhedens livscyklus. Det kan være ændringer i ejerforhold, adresse, virksomhedsform, produkter eller tjenester, virksomhedens navn og andre relevante oplysninger. Det er vigtigt at være opmærksom på de relevante regler og love, der gælder for ændringer i virksomheden, så du kan sikre, at alt foregår i overensstemmelse med myndighedernes krav.

Overvejer du at foretage ændringer i din virksomhed, kan du kontakte vores selskabsadvokater for en gratis, første samtale på 70 10 13 30. Du kan også blive klogere på andre selskabsretlige emner som administration af selskab og virksomhedsformer i vores artikler.

Hvilke ændringer kan du foretage i virksomheden?

En virksomhed kan ændre deres centrale virksomhedsregister, adresse eller oplysninger i cvr, ved at benytte selvbetjening og registrering hos Erhvervsstyrelsen. Myndigheder kan også kræve ændringer af virksomheden for at opretholde overensstemmelse med selskabsloven. Import og eksport af varer kan også have betydning for virksomhedens registrering, og påvirke dets momspligt.

Når en virksomhed ændrer deres virksomhedsform, kan det have indflydelse på virksomhedens registrering hos Erhvervsstyrelsen, og derfor bør en selskabsadvokat konsulteres for at sikre, at ændringerne sker i overensstemmelse med selskabsloven.

Kan du ændre selskabsnavn eller virksomhedstype?

For at ændre selskabsnavn og virksomhedstype i Danmark, skal man først gennemføre en registrering i det centrale virksomhedsregister (CVR) hos Erhvervsstyrelsen. Det gør man ved selvbetjening på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, hvor man kan importere de nødvendige oplysninger om virksomhedsændringerne.

Det er vigtigt at huske, at ændringer i selskabsnavn og virksomhedstype kan få konsekvenser for virksomheden, herunder moms, eksport og import, og andre virksomhedsrelaterede oplysninger, der er registreret i CVR. Derfor er det en god idé at undersøge, om der er nogen yderligere skridt, man skal tage for at opdatere oplysningerne hos CVR i overensstemmelse med ændringerne i virksomheden.

Hvordan ændrer du på virksomhedens adresse?

For at ændre adressen på en eksisterende virksomhed, skal man først gå til det centrale virksomhedsregister (CVR). Her kan man opdatere registreringer og ændringer i virksomhedens oplysninger, herunder adresse. Det er vigtigt at sikre, at alle ændringer registreres i overensstemmelse med de gældende regler.

Når adresseændringen er registreret, vil oplysningerne i CVR være opdateret, og virksomheden vil fremover blive kontaktet på den nye adresse. Det er også relevant at ændre adressen, hvis virksomheden begynder at importere eller eksportere varer, da adressen skal være opdateret i forhold til momsregistreringer.

Sådan kan du ændre ejerforhold i din virksomhed

For at ændre ejerforholdet i en virksomhed, skal du gennemgå en registreringsproces med relevante myndigheder. Du skal starte med at finde ud af, om virksomheden eksisterer i det centrale virksomhedsregister ved at bruge virksomhedens CVR-nummer.

Dernæst kan du importere oplysninger om virksomheden og dens ejerforhold via selvbetjening eller ved at kontakte en sagsbehandler hos Erhvervsstyrelsen. Når du har de nødvendige oplysninger, kan du udfylde ændringerne for virksomheden.

Når ændringen er blevet registreret, vil oplysningerne om virksomhedens ejerforhold blive opdateret i CVR. Ændringen i ejerforholdet skal også indføres i virksomhedens ejerbog.

Det er vigtigt at bemærke, at ændringen i ejerforholdet skal registreres i overensstemmelse med gældende regler og love for erhverv og virksomheder.

Rådfør dig om ændringer i din virksomhed

Det kan være en god idé at rådføre sig med en advokat, når der skal foretages ændringer i din virksomhed. Vores advokater er en del af Advokatgruppen og har arbejdet med selskabsret siden 1987. Vi kan hjælpe dig med at sikre, at din virksomhed er registreret og foretager de nødvendige ændringer, for at overholde gældende lovgivning. Kontakt os på 70 10 13 30 for en gratis, første samtale, eller send en mail til kontakt@advokatgruppen.dk.

Ofte stillede spørgsmål

Man kan godt ændre en virksomhedsform, ved at ændre vedtægterne og beslutte det på generalforsamlingen. Ændringen afhænger af virksomhedens nuværende ledelsesstruktur og kravene i selskabsloven.
For at rette i CVR: Log ind på Virk.dk med NemID, opdater virksomhedsoplysninger som adresse, navn, branchekode og kontaktinfo, og meld ændringer i ejerstruktur eller væsentlige oplysninger til CVR for nøjagtighed og overholdelse.
For at ændre virksomhedens adresse, skal du gå til CVR, opdater adresse i overenstemmelse med regler og betingelser. Når adresseændringerne er blevet registreret, vil oplsyningerne i CVR blive opdateret, hvorved virksomheden fremover vil blive kontaktet på den nye adresse.
Det er muligt at ændre navnet på din enkeltmandsvirksomhed, ved at foretage en registrering i det centrale virksomhedsregister (CVR) hos Erhvervsstyrelsen – som kan gøres ved selvbetjening på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.