Sådan kan du lukke din enkeltmandsvirksomhed

Har du besluttet at lukke din enkeltmandsvirksomhed? Det kan være rart at danne sig et overblik over, hvad der skal ske i virksomheden i forbindelse med nedlukningen, så du kan få afsluttet din virksomhed med ro i maven.

Vores selskabsadvokater har som del af Advokatgruppen arbejdet med selskabsret siden 1987, og vi står klar til at hjælpe dig med at lukke din virksomhed ordentligt. Ring 70 10 13 30 eller udfyld kontaktformularen her på siden – første samtale er gratis.

Her kan du blive klogere på nedlukningsprocessen for enkeltmandsvirksomheder:

Hvorfor kan det være nødvendigt at lukke sin enkeltmandsvirksomhed?

At lukke sin enkeltmandsvirksomhed kan blive nødvendigt af forskellige årsager. Det kan være på grund af økonomiske udfordringer, hvor virksomheden ikke længere kan betale sine regninger eller tilbagebetale lån, og selskabets kreditorer begynder at kræve betaling. I en enkeltmandsvirksomhed hæfter kapitalejerne efterfølgende personligt for virksomhedens forpligtelser, så det kan medføre store økonomiske konsekvenser at lade det fortsætte.

En anden årsag til at lukke en enkeltmandsvirksomhed kan være, at man ønsker at ophøre med virksomheden af personlige årsager fx sygdom, pension eller karriereændring.

Sådan forbereder du din virksomhed til nedlukning

Hvis du har besluttet at lukke din enkeltmandsvirksomhed, er der nogle praktiske opgaver og dokumenter, du skal have styr på for at gøre lukningen mulig.

 • Opsigelse af ansatte: Først og fremmest skal du have opsagt dine ansatte i henhold til deres ansættelseskontrakt. Her skal du tage højde for diverse aftaler og forpligtelser, som du evt. skal have opfyldt.
 • Få styr på regnskaberne: Du skal have styr på virksomhedens regnskaber, herunder skatteregnskabet, og du skal sikre dig, at alt er i orden. Hvis du har beholdt varer eller lignende, skal du sørge for at afhænde dem eller overdrage dem til nogen.
 • Kontrakter og forpligtelser: Du bør også få afklaring iht. andre kontrakter og forpligtelser, der kan være indgået, som skal opfyldes inden du kan opløse virksomheden. Al gæld, herunder ubetalte skatter og moms, skal betales, og du skal sørge for at betale eventuelle krav fra kreditorer.
 • Den digitale postkasse: Du skal også have adgang til virksomhedens digitale postkasse og sørge for at varetage ledelsen af virksomheden, indtil den er lukket. Hvis du har medarbejdere, skal du sørge for at udbetale løn i perioden indtil virksomheden lukker.
 • Dokumenter og registreringer: Endelig skal du sørge for at have styr på alle dokumenter og registreringer, herunder CVR-nummer. Disse oplysninger skal du bruge i din indberetning til Erhvervsstyrelsen om opløsning af virksomheden.

Det er vigtigt at huske, at lukningen af en enkeltmandsvirksomhed kan være en længere proces, og at du kan hæfte personligt for virksomhedens økonomiske forpligtelser, hvis ikke du tager alle skridtene til at lukke din virksomhed lovligt og korrekt.

Det kan derfor også være en god idé at søge rådgivning fra en revisor eller advokat for at sikre, at alt bliver gjort korrekt og i henhold til lovgivningen.

Hvordan lukker man en enkeltmandsvirksomhed?

Når du skal lukke din enkeltmandsvirksomhed, skal det gøres på erhvervsstyrelsens hjemmeside. På hjemmesiden finder du en ophørsblanket, som du skal udfylde.

Det er vigtigt at lukke din enkeltmandsvirksomhed korrekt for at undgå fremtidige problemer med myndighederne eller dine kreditorer. Her er en række punkter, som du vil skulle igennem, i forbindelse med opløsningen af dit selskab.

 • Beslutning: Beslut dig for at lukke din enkeltmandsvirksomhed. Overvej årsagerne til, hvorfor du ønsker at lukke virksomheden.
 • Indsend regnskab: Indsend dit seneste regnskab til SKAT, og sørg for at betale eventuelle skatter og afgifter.
 • Opsig lejemål: Hvis du har lejet lokaler til din enkeltmandsvirksomhed, skal du opsige lejemålet og sørge for, at der ikke er nogen restancer.
 • Opsig aftaler: Opsig eventuelle aftaler med leverandører og samarbejdspartnere.
 • Informer kunder og samarbejdspartnere: Informer dine kunder og samarbejdspartnere om, at du lukker din enkeltmandsvirksomhed. Du kan f.eks. sende en e-mail eller lave et opslag på din hjemmeside eller sociale medier.
 • Afslut bankkonto: Afslut din virksomheds bankkonto og sørg for, at alle ubetalte regninger er betalt.
 • Afmeld virksomhed: Afmeld din enkeltmandsvirksomhed hos Erhvervsstyrelsen og slet dit CVR-nummer. Det kan du gøre via virk.dk, hvor du logger ind med MitID. Når lukningen er gennemført, vil du modtage en kvittering på mail med det endelige ophørsbevis fra SKAT.
 • Arkiver dokumenter: Arkiver alle dokumenter, der er relateret til din enkeltmandsvirksomhed, f.eks. fakturaer, regnskaber, aftaler og lignende. Du bør gemme dokumenterne i mindst fem år.

Lukning af enkeltmandsvirksomhed og skat

Når du lukker din virksomhed, er der visse skattemæssige forhold, du skal være opmærksom på. Her er det vigtigt at have adgang til virksomhedens digitale postkasse.

Som ejer af en enkeltmandsvirksomhed hæfter du personligt for selskabets gæld. Det betyder, at du skal være opmærksom på eventuel gæld, der kan få indflydelse på din personlige økonomi efter lukningen.

Du bør derfor så vidt muligt få afviklet selskabets økonomiske forpligtelser, herunder betale eventuelle ubetalte skatter og opfordre eventuelle kreditorer til at anmelde deres krav inden for en fastsat periode. Du skal også indberette og betale moms, A-skat og andre skatter for perioden indtil virksomhedens ophør.

Hvis du har beholdt varer eller andre aktiver, skal du også sørge for at afvikle disse. Derudover skal du også i forbindelse med nedlukningen sørge for at afvikle eventuelle lønforpligtelser til medarbejderne mv.

Det er vigtigt at have styr på virksomhedens skatteregnskab. Ved at få indberettet og betalt selskabets skatteforpligtelser, undgår du at blive stillet personligt ansvarlig for fejl og manglende betalinger efter lukningen.

Konkurs og tvangsopløsning

Konkurs og tvangsopløsning kan have store konsekvenser for en enkeltmandsvirksomhed og dens ejer. Konkurs betyder, at virksomheden er insolvent og ikke kan betale sine kreditorer. Hvis du ejer en enkeltmandsvirksomhed og den går konkurs, kan du personligt hæfte for virksomhedens gæld.

Tvangsopløsning kan ske, hvis virksomheden ikke overholder sine forpligtelser, fx ved ikke at indsende årsregnskaber eller betale sine skatter.

Det er derfor vigtigt at have styr på virksomhedens økonomi og forpligtelser for at undgå konkurs eller tvangsopløsning. Hvis du oplever økonomiske problemer i din enkeltmandsvirksomhed, bør du søge professionel rådgivning og hjælp i tide.

Få juridisk bistand til lukning af din enkeltmandsvirksomhed

Ønsker du at lukke et selskab, kan du få juridisk rådgivning hos selskabsadvokaterne. Vi er en del af Advokatgruppen, hvor vi siden 1987 har rådgivet indenfor selskabsretten.

Vi står klar til at hjælpe dig med at lukke din enkeltmandsvirksomhed, og kan rådgive indenfor selskabsrettens mange områder.

Kontakt os på 70 10 13 30 eller udfyld kontaktformularen her på siden. Den første samtale er gratis, så du trygt kan få en snak med os om din virksomhedssituation.

Ofte stillede spørgsmål

Primært nogle omkostninger til revisor, da en enkeltmandsvirksomhed ikke skal likvideres på samme måde som et selskab.
For at lukke dit CVR nr, skal du følge disse trin: Indsend seneste regnskab til SKAT og betal skatter og afgifter, opsig lejemål og aftaler, informer kunder og samarbejdspartnere om lukning, afslut virksomhedens bankkonto og betal ubetalte regninger, afmeld enkeltmandsvirksomheden hos Erhvervsstyrelsen og slet CVR-nummer via virk .dk og arkiver relevante dokumenter i mindst fem år
Enkeltmandsvirksomhedens ulemper inkluderer personlig hæftelse, begrænset kapital og ressourcer, øget arbejdspres og begrænset mulighed for vækst og delegation af ansvar.
Som enkeltmandsvirksomhedens ejer er du personligt ansvarlig for virksomhedens gæld. Det indebærer, at du skal være opmærksom på eventuelle gældsposter, der kan påvirke din personlige økonomi, selv efter virksomheden er lukket.