Kapitalselskab

Du kan anvende forskellige virksomhedsformer, når du skal starte en ny virksomhed. En af disse virksomhedsformer er kapitalselskab. Et kapitalselskab er en overordnet betegnelse for de forskellige selskabsformer

Et af de afgørende krav til et kapitalselskab er, at der er indskudt kapital i forbindelse med stiftelsen af selskabet. Kapitalselskab er derfor en fællesnævner for flere selskabsformer med indskudt kapital og begrænset hæftelse.

Hvad er et kapitalselskab?

Både et anpartsselskab og et aktieselskab er kapitalselskaber. Et kendetegn ved et kapitalselskab er, at ejeren ikke hæfter med sin personlige formue. Der er i stedet en begrænset hæftelse. Derfor skal man i et kapitalselskab altid indskyde en startkapital (selskabskapitalen), som bliver bundet i selskabet. Som selskabsejer risikerer man derfor kun at miste startkapitalen, da privatøkonomien er adskilt fra selskabets og dermed selve virksomhedens økonomi.

Da et kapitalselskab betragtes som en selvstændig juridisk person og økonomisk enhed, er der en begrænset hæftelse.

Det er forskelligt, hvor meget man som minimum skal indskyde i et kapitalselskab. Det minimumsbeløb, der skal indskydes er afhængig af selskabsformen. Eksempelvis er der forskel på, om det er et anpartsselskab eller aktieselskab. I et anpartsselskab er indskudskapitalen pt. minimum 40.000 kr., og i et aktieselskab er den minimum 400.000 kr.

Når selskabet er startet, er der mulighed for både kapitalforhøjelse og kapitalnedsættelse.

Hvilke selskabsformer er et kapitalselskab?

Det er flere forskellige selskabsformer, der bliver betegnet som kapitalselskaber. Det er som nævnt ovenfor anpartsselskabet og aktieselskabet, ligesom f.eks. partnerselskabet  også betegnes som et kapitalselskab.

Hvilke fordele er der ved et kapitalselskab?

Den begrænsede hæftelse er en af de helt klare fordele ved kapitalselskabet. Det har stor betydning for ejeren, at han ikke hæfter med sin personlige formue. Det betyder, at ejeren ikke risikerer at miste hus og hjem, hvis selskabet kommer i problemer. Eventuelle kreditorer kan derfor ikke gøre krav på at få udlæg i selskabsejerens personlige formue.

Hvis du har stiftet et anpartsselskab og har indskudt 40.000 kr., så risikerer du kun dit indskud på 40.000 kr. Tilsvarende, hvis man har indskudt 400.000 kr. i et aktieselskab, risikerer man at miste de indskudte 400.000 kr.

Det er dog vigtigt at pointere, at selskabet netop hæfter med hele sin formue overfor kreditorerne.  Kreditorerne kan derfor søge sig fyldestgjort i hele selskabets formue, herunder opsparet overskud mv., som findes i selskabet.

Derudover er der også mulighed for at være flere ejere i kapitalselskaber.

Hvem kan stifte et kapitalselskab?

Der er få krav i selskabsloven til dig, der vil stifte et kapitalselskab. Det betyder også, at de fleste fysiske personer har mulighed for at stifte kapitalselskab.

Kravene er at du ikke må være i konkurskarantæne, og du skal være myndig.

Det betyder også, at personer, der ikke har danskstatsborgerskaber, og personer, der ikke bor i Danmark, også kan stifte et dansk kapitalselskab. Derudover er det ikke et krav, at man skal være en fysisk person. Både offentlige myndigheder og juridiske personer kan også stifte et kapitalselskab.

Hvad med skat?

Kapitalselskaber skal betale selskabsskat. Selskabsskat skal betales af virksomhedens overskud hvert år. Selskabsskatten er på 22% i 2022. Der er pligt til at betale selskabsskat for kapitalselskabet, da de anses som en selvstændig juridisk person og økonomisk enhed.

Krav til kapitalselskabet

For at stifte et selskab skal der udarbejdes et stiftelsesdokument, vedtægter samt en ejerbog.  Samtidig skal der som tidligere nævnt indskydes en sum penge i forbindelse med stiftelsen. Endelig skal ejerforholdene registreres ved det offentlige ejerregister, som er Erhvervsstyrelsens oversigt over de reelle og legale ejere af danske selskaber.

Hvert år skal der udarbejdes en årsrapport. Denne årsrapport skal sendes til erhvervsstyrelsen. Derudover skal kapitalselskaber også bogføre efter bogføringsloven.

Der er lovkrav om, at kapitalselskaber har en erhvervsbankkonto.

Når man er ejer af et kapitalselskab, skal man både følge årsregnskabsloven, bogføringsloven og selskabsskatteloven.

Der skal altid være registreret en ledelse i kapitalselskaber.  Ledelsen består altid af en direktion. I aktieselskaber skal der ud over direktionen også enten vælges en bestyrelse eller et tilsynsråd, så ledelsen bliver to-strenget. Anpartsselskaber kan dog ”nøjes” med en direktion.

Har du brug for hjælp?

Hvis du har brug for hjælp fra en erfaren advokat inden for selskabsret, så er du meget velkommen til at kontakte teamet hos Selskabsret.dk. Find vores kontaktformular lige her. Du er også velkommen til at ringe direkte til en af vores specialiserede selskabsretsadvokat, Søren Merrild Bie, på telefon 29261012

Ofte stillede spørgsmål

Kapitalselskaber er selvstændige juridiske enheder, som ejes af aktionærer eller anpartshavere, og deres økonomi er delt op i aktier eller anparter. Disse selskaber inkluderer aktieselskaber og anpartsselskaber og har begrænset ansvar, hvilket betyder, at ejernes personlige formue normalt ikke er ansvarlig for selskabets gæld.
Der er flere forskellige selskabsformer, herunder enkeltmandsvirksomhed, interessentskab, anpartsselskab (ApS), aktieselskab (A/S), iværksætterselskab (IVS), personligt ejet aktieselskab (P/S), og kommanditselskab (K/S)
Selskabsloven omfatter alle typer af selskaber, herunder aktieselskaber, anpartsselskaber, iværksætterselskaber, kommanditselskaber, interessentskaber og enkeltmandsvirksomheder med begrænset ansvar.