Ejertvister

Er du startet i et samarbejde med din kompagnon, og har I husket jeres ejeraftale? Har I ikke husket den, da anbefaler vi jer at få en udarbejdet hurtigst muligt, eftersom en ejeraftale danner rammerne for jeres indbyrdes samarbejde i selskabet. Har I ikke styr på jeres ejeraftale, kan det have alvorlige og dyre konsekvenser for jer og jeres selskab.

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål til ejertvister, så er du meget velkommen til at ringe til os på 70 10 13 30.

 1. Hvis der er en ejeraftale 
 2. Hvis der er en god ejeraftale 
 3. Hvis der ikke er en ejeraftale 
 4. Hvordan forebygger I en deadlock? 

 

Hvis der er en ejeraftale

Har I allerede en ejeraftale, så bør det reguleres heri, hvordan I skal løse jeres eventuelle ejertvister. Hvis I ikke allerede har forholdt jer til, hvordan I skal løse en ejertvist, så bør I hurtigst muligt gøre dette. Selvom man ikke ønsker eller håber på det, så opstår uenigheder i partnerskaber, og det er nemmest at tage stilling til hvordan man skal løse dem, mens man er gode venner. Når konflikten først er opstået, kan det være svært at nå til enighed efterfølgende.

 

Hvis der er en god ejeraftale

Selvom en ejeraftale ikke er juridisk bindende for selskabet, så forpligter du dig ofte fuldt ud over for banken, når du er ejer af en virksomhed. Du kan derfor sove trygt om natten, hvis du har en god ejeraftale. Det er dog altid en god ide at få tjekket sin ejeraftale efter i sømmene, og hvis du har en god ejeraftale, så skal du kunne vinge følgende punkter af, da disse er reguleret i jeres ejeraftale:

 • Kapitalgrundlaget i virksomheden
 • Retningslinjer for drift og omfanget af jeres arbejdsindsats
 • Fordeling af overskud og underskud
 • Tegningsregel, ledelse og beslutningskompetence
 • Udtrædelse af en ejer og salg af virksomheden
 • Uoverensstemmelser
 • Konkurs og død
 • Særeje
 • Værdisætning af ejerandelen
 • Retningslinjer ved væsentlig misligholdelse af aftalen
 • Kunde- og konkurrenceklausul
 • Løsning af ejertvister

 

Hvis der ikke er en ejeraftale

Hvis I ikke har en ejeraftale, og der opstår ejertvister, så kan I i værste tilfælde ende i en deadlock situation. En deadlock situation indtræder, når I som kapitalejere i et selskab ender i en fastlåst situation, hvor ingen af jer kan gennemføre jeres ønskede strategi for selskabet. Man kan med andre ord sige, at selskabet bliver handlingslammet.

En deadlock situation kan skade jeres selskab og dermed nedbryde selskabets værdi. Det er derfor væsentligt at overveje, hvordan I skal håndtere en deadlock i jeres selskab.

Selskabsloven indeholder ingen definition af, hvornår der foreligger en deadlock, ligeledes foreskriver selskabsloven heller ikke, hvordan man kan løse sådan en ejertvist.

Selskabslovens § 105

Klart og tydeligt foreskriver selskabslovens § 105, at stemmelighed medfører, at et forslag, der på generalforsamlingen kræver simpelt flertal, bortfalder. Står stemmerne lige ved personvalg, da skal valget afgøres ved lodtrækning, medmindre vedtægterne bestemmer noget andet.

Derfor er det meget vigtigt, hvis jeres A/S eller ApS er undergivet fælles kontrol, hvorved der vil kunne opstå en deadlock, at det i jeres ejeraftale er nøje udpenslet, hvornår der foreligger en deadlock, samt hvordan en deadlock skal løses, hvis sådan en ejertvist opstår.

Når I forholder jer til deadlock situationer i jeres ejeraftale, er det vigtigt, at I husker, at hvert selskab er forskelligt, og det samme er ejerne af selskabet. Derfor kan den rette løsning for ét selskab nødvendigvis ikke være den rigtige løsning for et andet selskab. I bør derfor overveje hvilken deadlock-løsning, der er bedst til at imødekomme jeres ønsker og behov, så I sikrer, at det brud, der kan opstå i sådanne situationer, bliver gjort så ”lykkeligt” som muligt.

Hvordan forebygger I en deadlock?

Ligesom så mange andre ting så kan man med fordel forbygge en deadlock. Dette kan gøres på forskellige måder, men vores selskabsadvokater fremhæver særligt disse to tilgange, hvor I vælger at:

 • give bestyrelsesformanden den afgørende stemme, hvis stemmeafgivningen i bestyrelsen står lige
 • lade en uvildig opmand eller et forligspanel afgøre uoverensstemmelser ud fra en vurdering af, hvad der bedst tjener selskabets interesser.

Har I brug for hjælp til at løse jeres ejertvist?

Hos os møder du selskabsadvokater, som har mange års erfaring i at håndtere ejertvister og deadlock-situationer. Vi er eksperter i selskabsret, og vi tror på at ret skal være ligetil og har gjort det siden 1987. Vi rådgiver i øjenhøjde, og derfor kan vi rådgive store såvel som mindre eller mellemstore selskaber. Har du brug for hjælp til udfærdigelse af en ejeraftale, ændring af vedtægter eller et andet selskabsretligt spørgsmål, så kontakt os i dag til en gratis og uforpligtende første samtale.