Hvad skal du vide om et partnerselskab (P/S)?

Er du nysgerrig på partnerselskaber og om det kan være den rigtige selskabsform for dig? Et partnerselskab har flere juridiske og skattemæssige fordele, og du bør derfor undersøge denne mulighed, hvis du vil starte virksomhed.

Partnerselskabet (med forkortelsen P/S) er en hybrid mellem et aktieselskab og et interessentskab. Det betyder, at du med denne selskabsform får både hæftelses- og skattefordele fra de respektive selskabstyper.

I denne artikel kan du læse mere om:

 1. Hvad er et partnerselskab?
 2. Oprettelse af et partnerselskab
 3. Fordele ved et partnerselskab
 4. Udfordringer og risici ved et partnerselskab

Har du spørgsmål til dine muligheder for at stifte et selskab, så kontakt os i dag på 70 10 13 30 eller udfyld kontaktformularen her på siden – den indledende snak er gratis.

Hvad er et partnerselskab?

Et partnerselskab er en selskabsform, hvor flere personer går sammen om at drive en virksomhed. I et partnerselskab har ejerne både forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser i virksomheden. Et partnerselskab skal have mindst to deltagere, som dog både kan være fysiske og juridiske personer.

Et partnerselskab kan være relevant for visse erhvervsdrivende virksomheder, der ønsker at samarbejde om at opnå fordelene ved en selskabsform med begrænset hæftelse.

Komplimenter eller kommanditist?

Der er to typer deltagere i et partnerselskab: komplementarer og kommanditister. Komplementarer er fuldt ansvarlige deltagere og hæfter personligt og ubegrænset for selskabets forpligtelser. Kommanditister hæfter derimod kun op til det beløb, de har indskudt i selskabet. Vælger du, at komplementaren skal være en juridisk person – som oftest et anpartsselskab (ApS) – vil personlig hæftelse dog kunne undgås, da anpartsselskabet har begrænset hæftelse. Ved at benytte et anpartsselskab som komplementar, bliver det reelt sådan, at både kommanditisten og komplementaren hæfter begrænset.

Partnerselskabet har visse skattemæssige fordele, herunder beskatning af indkomsten som personlig indkomst hos deltagerne. Denne type selskab er skattemæssigt transparent, hvilket betyder, at selskabet ikke beskattes som en separat enhed. I stedet bliver indkomsten beskattet hos deltagerne som personlig indkomst, hvilket kan være fordelagtigt for fysiske personer, der kan udnytte personlige fradrags- og afskrivningsmuligheder.

Kapitalkrav

Partnerselskaber har det samme krav til startkapital som aktieskaber, med et kapitalkrav på 400.000 kr. Der er dog mulighed for blot at indbetale 25% heraf til en start. Der skal foretages indskud fra hver deltager. Dette kan være i form af penge, aktiver eller gældskonvertering.

Samlet set er et partnerselskab en selskabsform, der kombinerer fordelene ved den begrænsede hæftelse med en skattemæssig struktur, hvor indkomsten beskattes hos deltagerne som personlig indkomst. Det er vigtigt at være opmærksom på selskabsloven og de nærmere regler for at forstå og overholde de specifikke krav og betingelser for et partnerselskab.

Oprettelse af et partnerselskab

Ved oprettelsen af et partnerselskab, er der visse regler og krav, der skal overholdes. Disse er bestemt i selskabsloven, og regulerer både selskabets økonomiske beføjelser og krav samt betingelser til bestyrelsen og direktionen.

Den nedenstående liste nævner nogle af de vigtigste momenter i oprettelsen af et partnerselskab. Ikke alle er lovpligtige, og listen er ikke udtømmende, men vi anbefaler dog klart, at du tager stilling til disse spørgsmål.

 • Partnerselskabets formål: Definer formålet og aktiviteterne for partnerselskabet. Dette kan være en bred vifte af kommercielle eller professionelle aktiviteter.
 • Ejeraftale: Udarbejd en skriftlig ejeraftale mellem alle partnere i partnerselskabet. Aftalen skal indeholde oplysninger om partnerskabets navn, formål, indskud fra hver partner, fordeling af overskud og tab, ansvarsfordeling, beslutningsprocesser og andre relevante vilkår.
 • Navn og registrering: Vælg et unikt navn til partnerselskabet. Navnet må ikke være identisk eller forveksleligt med andre eksisterende virksomhedsnavne. Der skal samtidig udarbejdes stiftelsesdokument og vedtægter.
 • Indskud: Definér den økonomiske indskudsforpligtelse for hver partner. Dette kan være i form af penge, aktiver eller arbejdstimer. Angiv værdien og omfanget af hver partners indskud i partnerskabsaftalen. Du skal have et indskud på 400.000 kr. (Skal være apportindskud, som er kontanter eller andre værdier)
 • Registrering i Det Centrale Virksomhedsregister: Indsend partnerskabets oplysninger til registrering hos Erhvervsstyrelsen, som administrerer Det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Du skal registrere dit selskab i deres digitale selvbetjeningssystem og betale et gebyr. Oplysningerne inkluderer partnerskabets navn, adresse, formål og oplysninger om hver partner.
 • Økonomisk styring: Partnerselskabet skal føre regnskab og udarbejde årsrapporter i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning. Det er vigtigt at følge alle relevante regler og indsende nødvendig dokumentation til SKAT.
 • Forsikring: Vurder hvilke forsikringer, der er nødvendige for partnerselskabet, såsom ansvarsforsikring eller ejendomsforsikring. Dette kan afhænge af aktiviteterne i partnerselskabet.
 • Arbejdsgiverforpligtelser: Hvis partnerselskabet har ansatte, skal du sørge for, at du overholder alle relevante arbejdsgiverforpligtelser, herunder ansættelseskontrakter, lønudbetalinger, skatteindberetninger og overholdelse af arbejdsmiljøloven.

At oprette et partnerselskab, og selskaber generelt, er en omfattende proces. Derfor anbefaler vi også, at du tager kontakt til en erfaren selskabsadvokat, der kan hjælpe dig gennem oprettelsesprocessen. Gennemføres oprettelsen ikke korrekt, kan det få omfattende økonomiske, juridiske og skattemæssige konsekvenser for dig og dit selskab.

Fordele ved et partnerselskab

Et partnerselskab som virksomhedsform har flere primære fordele, der kan bidrage til øget vækst og succes for virksomheden.

 1. Begrænset hæftelse: En af de mest væsentlige fordele ved et partnerselskab er, at der er mulighed for, at deltagerne hæfter begrænset. Dette betyder, at deltagerne kun hæfter med deres indskud i partnerselskabet og ikke personligt for virksomhedens forpligtelser ud over dette beløb. Det giver en større grad af sikkerhed og mindsker den personlige økonomiske risiko for deltagerne.
 2. Forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser: Partnerselskabet giver deltagerne mulighed for at fordele forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser mellem sig baseret på selskabets vedtægter. Dette giver fleksibilitet til at udnytte deltagerens individuelle styrker og ekspertise til at træffe beslutninger og styre virksomheden effektivt.
 3. Skattemæssige fordele: Partnerselskabet anses som regel ikke som en juridisk person, men derimod som et interessentskab, hvor deltagerne beskattes individuelt. Dette kan medføre skattefordele, da deltagerne kan opnå beskatning af deres andel af partnerskabets overskud og fratrække eventuelle tab i deres personlige indkomst. Det kan også være en fordelagtig struktur i forhold til at undgå dobbeltbeskatning, som man ofte ser i aktieselskaber.
 4. Øget kapitalgrundlag: Ved at have flere deltagere i et partnerselskab er det muligt at tiltrække og investere større mængder kapital sammenlignet med en enkelt ejer. Dette øgede kapitalgrundlag giver virksomheden mulighed for at finansiere vækstinitiativer, udvide forretningsaktiviteter og investere i nye muligheder.
 5. Fleksibilitet og tilpasningsevne: Partnerselskaber er generelt mere fleksible i forhold til ændringer og tilpasninger. Selskabets vedtægter kan fastsætte regler og betingelser for ændringer i partnerskabet, herunder vetoret og anden styring af retsforholdet mellem deltagerne. Dette gør det muligt at tilpasse sig skiftende forhold og behov, hvilket kan være afgørende for vækst og udvikling.

Det er vigtigt at bemærke, at valget af virksomhedsform, herunder partnerselskab, bør foretages efter en samlet konkret vurdering af virksomhedens behov, mål og de gældende regler i selskabsloven. Det kan være nyttigt at konsultere en juridisk ekspert for at sikre, at selskabsformen passer til virksomhedens specifikke situation og krav

Udfordringer og risici ved et partnerselskab

Et partnerselskab som virksomhedsform kan medføre visse udfordringer og risici, der kan påvirke virksomhedens drift og succes. Begrænset hæftelse og personligt ansvar er vigtige faktorer at overveje, da deltagerne kun hæfter begrænset, men stadig kan pådrage sig personligt ansvar i visse tilfælde. Interne konflikter og magtfordeling kan opstå, især når det kommer til beslutningsprocesser. Komplekse skatteregler kan også medføre skattemæssige konsekvenser, der kræver nøje overholdelse.

For at minimere risici og håndtere udfordringer i et partnerselskab er der flere tiltag, der kan tages. Det er vigtigt at have klare og omfattende selskabsvedtægter, der definerer beføjelser, beslutningsprocesser og vetoret. Åben kommunikation og samarbejde mellem deltagerne er afgørende for at løse eventuelle interne konflikter. Rettidig overholdelse af skattereglerne er nødvendig for at undgå negative konsekvenser. Det kan være nyttigt at søge professionel rådgivning fra advokater, revisorer og specialister, der kan hjælpe med at identificere og håndtere specifikke risici og udfordringer.

Ved at implementere disse tiltag kan du og partnerselskabet mindske risici og øge mulighederne for succes og vækst. Det er vigtigt at foretage en samlet konkret vurdering af virksomhedens behov og konsultere relevante eksperter for at træffe de bedste beslutninger ved etablering og drift af partnerselskabet.

Kontakt os og få hjælp til dit partnerselskab

Kontakt os i dag for rådgivning til oprettelsen af et partnerselskab. Selskabsret.dk er en fast del af Advokatgruppen, der siden 1987 har rådgivet indenfor selskabsrettens mange områder. Vi er et full-service advokatfirma med kontorer i Horsens, Århus og Fredericia – men vi tilbyder rådgivning i hele landet!

Ring 70 10 13 30 eller udfyld vores kontaktformular for at blive ringet op af vores selskabsretlige team. Vi tilbyder en gratis indledende samtale, hvor vi sammen kan finde frem til, hvordan vi bedst kan hjælpe dig i gang med dit nye selskab.