Finansiering af virksomheder: Hvad du bør vide, før du søger investorer

Når du har etableret kontakt med potentielle investorer og skabt grundlaget for en investeringsaftale, er der stadig nogle vigtige skridt, der skal tages for at gennemføre processen. Der skal forhandles vilkår for investeringen, udføres due diligence og sikres, at alle nødvendige dokumenter og kontrakter er på plads, før investeringen kan afsluttes.

Kontakt os i dag på 70 10 13 30, og få kompetent rådgivning til din forestående investeringsaftale.

Læs mere om investeringsprocessen herunder:

Investeringsprocessen

Indledende aftaler

Inden I går i gang med den egentlige investeringsaftale, kan det være vigtigt at få afklaret spørgsmål angående fortrolighed og hensigt. På den måde kan forhandlingerne starte på et oplyst grundlag, og begge parter kan trygt dele vigtige oplysninger med hinanden uden frygt for uautoriseret brug eller spredning.

Fortrolighedsaftale (NDA)

En fortrolighedsaftale, også kendt som en non-disclosure agreement (NDA), er en juridisk aftale, der sikrer, at fortrolige oplysninger, der deles mellem parterne, forbliver fortrolige og ikke videregives til tredjepart uden samtykke. Det kan være vigtigt at indgå en fortrolighedsaftale, før man begynder investeringsprocessen, da det beskytter virksomhedens følsomme oplysninger og forretningshemmeligheder mod at blive misbrugt eller offentliggjort af investorer eller andre interessenter.

Hensigtserklæring (LOI)

En hensigtserklæring, også kendt som et letter of intent (LOI), er en skriftlig erklæring, hvor parterne udtrykker deres hensigt om at indgå en aftale om investering eller samarbejde, ligesom erklæringen normalt indeholder de nærmere vilkår for investeringen. Den kan være vigtig at indgå inden man begynder investeringsprocessen, da den fungerer som en formel erklæring om parternes vilje til at forhandle og arbejde hen imod en endelig investeringsaftale. Hensigtserklæringen kan indeholde vigtige elementer som investeringsbeløb, vilkår og tidsramme, og den skaber klarhed og tillid mellem parterne, inden de går videre med den mere detaljerede forhandlingsproces.

Due diligence

Due diligence er en grundig undersøgelse og vurdering af en virksomheds økonomiske, juridiske og operationelle forhold for at identificere risici og muligheder før en investering foretages.

Due diligence er en essentiel del af investeringsprocessen. Det giver investoren et overblik over virksomhedens økonomiske situation og gør det muligt at forhandle investeringsaftalen på et oplyst grundlag.

Due diligence omfatter bl.a.:

 • Finansielle analyser: Nedbrydning af virksomhedens økonomiske performance og forpligtelser.
 • Juridiske forhold: Gennemgang af kontrakter, rettigheder og forpligtelser.
 • Markedsanalyse: Vurdering af virksomhedens position og potentiale i markedet.
 • Operationelle procedurer: Tjekliste over driftsmæssige processer og effektivitet.
 • Ledelsesgennemgang: Evaluering af ledelsesteamets kvalifikationer og erfaringer.
 • Risikovurdering: Identifikation og analyse af potentielle risici.

Det handler om at afdække risici og gennemskue investeringens sundhed.

Investeringsaftalen

Kernen af investeringsaftalen er at fastlægge selve investeringen. Heri ligger der en fastsættelse af kapitalandelenes nominelle værdi samt deres kurs ved investeringen. En investering fra en investor sker som oftest gennem en kapitalforhøjelse.

En kapitalforhøjelse i forbindelse med en investeringsaftale indebærer, at en virksomhed øger sin kapitalbase ved at tilføre nye midler fra en investor. Dette kan ske enten ved, at investoren køber nye aktier i virksomheden eller ved at investoren tilfører kapital som lån eller ejerkapital.

Kapitalforhøjelsen giver virksomheden mulighed for at finansiere sin vækst, udvide aktiviteterne og styrke sin økonomiske position. Samtidig får investoren ejerskab eller en økonomisk interesse i virksomheden og mulighed for at drage fordel af dens fremtidige succes.

Ejeraftale

En ejeraftale mellem den nye investor og virksomhedens eksisterende ejerskab er afgørende for at etablere klare retningslinjer og forventninger. Aftalen fastlægger bl.a. ejerandele, stemmerettigheder, beslutningsprocesser og exitstrategier, hvilket skaber klarhed og tryghed for begge parter.

Signing

Signing er det trin i investeringsprocessen, hvor parterne underskriver og bekræfter investeringsaftalen. Efter der er skrevet under, bindes begge parter af aftalen, og accepterer de vilkår og betingelser, der er aftalt. Selve investeringen gennemføres dog først ved Closing.

Af investeringsaftalen skal eventuelle Closing-betingelser fremgå. Closing-betingelser skal opfyldes, før investeringen kan afsluttes. Dette kan f.eks. være opnåelse af nødvendige tilladelser eller godkendelser eller generelle forbehold for, at gennemførelsen af Closing sker på lovlig vis og i overensstemmelse med Selskabets garantier.

Closing

Closing er det sidste trin i investeringsprocessen, hvor alle nødvendige dokumenter og betalinger udveksles mellem parterne, og investeringen officielt fuldføres. Juridisk set har closing en afgørende virkning, da det er her der overføres ejerskab, kapital og andre relevante aktiver i overensstemmelse med aftalen. Investeringen er altså endeligt gennemført, når begge parter har opfyldt de leveringer og handlinger, de har aftalt, skal være betingende for investeringsaftalen.

Eventuelle post-closing dispositioner

Efter Closing er gennemført, skal de nye ejerforhold og evt. registrering af kapitalforhøjelse registreres i det offentliges systemer. Ansvaret og deadline herfor vil også fremgå af investeringsaftalen som Post-Closing dispositioner.

De forskellige investortyper

Der er forskellige typer investorer, der kan være interesserede i at investere i din virksomhed. Her er en kort beskrivelse af nogle af de mest almindelige investortyper:

 1. Private investorer: Dette kan være enkeltpersoner, der investerer deres personlige midler i virksomheder, f.eks. familie, venner eller bekendte, der ønsker at støtte din virksomhed.
 2. Business Angels: Business Angels er erfarne iværksættere eller erhvervsfolk, der investerer deres egne midler i startups eller tidlige vækstfasevirksomheder. Udover kapital kan de også bidrage med ekspertise og netværk.
 3. Institutionelle investorer: Disse investorer er professionelle virksomheder eller organisationer, der investerer betydelige beløb. De investerer normalt med midler fra andre investorer og ikke med ejerskabets personlige midler.
 4. Kapitalfonde: Kapitalfonde er investeringsfirmaer, der indsamler midler fra forskellige investorer og investerer dem i virksomheder. De kan have specialiserede fonde, der fokuserer på bestemte sektorer eller stadier af virksomheder.
 5. Crowdfunding: Crowdfunding involverer at indsamle små beløb fra en stor gruppe mennesker via online platforme. Dette kan være en effektiv måde at skaffe kapital og samtidig opbygge en base af støttende kunder eller fans.

Hver investortype har forskellige fordele og ulemper, og det er vigtigt at finde den rette investor, der passer til din virksomheds behov og mål.

EIFO tidligere kendt som Vækstfonden

Danmarks Eksport- og investeringsfond (EIFO) tidligere kendt som Vækstfonden ( fra 1. januar 2023 blev Vækstfonden sammenlagt med Danmarks Grønne investeringsfond og Eksportkreditfonden) er en dansk statslig investeringsfond, der har til formål at støtte vækst og udvikling af danske virksomheder. Fondens primære opgave er at yde finansiering og kapital til virksomheder i forskellige faser af deres udvikling.

EIFO kan hjælpe din virksomhed med investering på flere måder. Fonden kan tilbyde lån, garantier og medinvesteringer i samarbejde med private investorer. Dette kan give din virksomhed adgang til kapital, der kan bruges til at finansiere vækstprojekter, innovation, international ekspansion eller andre strategiske initiativer.

Udover kapital kan EIFO også bidrage med ekspertise, netværk og rådgivning. Fondens erfarne team kan give vejledning om forretningsudvikling, finansieringsstruktur og strategiske beslutninger, der kan hjælpe din virksomhed med at nå sine mål.

Det er vigtigt at bemærke, at EIFO har visse kriterier og betingelser for at kunne modtage investering. Din virksomhed skal opfylde visse krav om vækstpotentiale og økonomi. Det anbefales at kontakte EIFO direkte for mere information.

Fordele ved investorer

Startup

At tiltrække en investor til ens startup virksomhed kan være gavnligt af flere årsager. For det første kan en investor tilføre kapital, som kan hjælpe med at finansiere virksomhedens vækst og udvikling.

Derudover kan en investor også bidrage med ekspertise, erfaring og et bredt netværk, der kan åbne døre til nye muligheder, partnerskaber og ressourcer.

Endelig kan tilstedeværelsen af en investor også give en form for troværdighed og tillid til virksomheden, hvilket kan tiltrække yderligere investorer og samarbejdspartnere.

Etableret virksomhed

At tiltrække en investor til ens etablerede virksomhed kan være gavnligt af flere årsager. For det første kan en investor tilføre kapital, som kan bruges til at styrke virksomhedens drift, udvide aktiviteterne eller investere i nye projekter. Derudover kan en investor også bidrage med ekspertise, erfaring og et bredt netværk, der kan åbne døre til nye markeder, partnerskaber og muligheder for vækst.

En investor kan også give virksomheden øget troværdighed og anerkendelse i markedet, hvilket kan tiltrække flere kunder, samarbejdspartnere og investorer. Endelig kan en investor også bringe et eksternt perspektiv og rådgivning, der kan hjælpe virksomheden med at træffe bedre strategiske beslutninger og optimere sin drift.

Få juridisk rådgivning

Har du brug for professionel rådgivning og ekspertise inden for selskabsret i forbindelse med indgåelse af en investeringsaftale? Hos Selskabsret.dk har vi et erfarent team af selskabsadvokater, der står klar til at guide og bistå dig gennem hele investeringsprocessen.

Ring til os på 70 10 13 30 for skræddersyet rådgivning, der sikrer, at dine og din virksomheds interesser er beskyttet i investeringsaftalen. Vi ser frem til at være din pålidelige partner i investeringsprocessen og hjælpe dig med at sikre en vellykket aftale.