Opret forening – med eller uden CVR-nummer

En forening er et fællesskab af personer, der er samlet om et fælles formål eller interesse, og er en af de mest almindelige organisationer i Danmark. Foreninger kan være frivillige og privat anliggende, men kan også have offentlige opgaver og modtage offentlige tilskud.

At oprette en forening er en simpel proces, der typisk begynder med en stiftende generalforsamling, hvor man vedtager foreningens vedtægter og bestemmer formål og ledelse. Foreningen skal derefter registreres hos erhvervsstyrelsen og få et CVR-nummer, hvormed foreningen kan oprette en foreningskonto og en digital postkasse. Det er også muligt at søge tilskud fra kommunen, men dette kræver formel organisering og dokumentation. Foreningen kan være frivillig eller erhvervsdrivende, og ansvaret for ledelse og bestyrelse ligger på alle medlemmer.

Har du brug for hjælp til at oprette jeres forening? Vores selskabsadvokater har været en del af Advokatgruppen siden 1987, og har mange års erfaring med foreningsoprettelse og andre selskabsretlige områder. Kontakt os på 70 10 13 30 og få en gratis, indledende samtale.

Hvad kendetegner en forening?

En forening er en organiseret gruppe af personer, der har samlet sig om et fælles formål eller med en fælles interesse. Foreninger kan være af forskellige slags, såsom idrætsforeninger, fagforeninger eller politiske foreninger.

En forening bliver stiftet ved en stiftende generalforsamling, hvor alle medlemmerne vedtager foreningens vedtægter og vælger en bestyrelse, der skal lede foreningen. Vedtægterne beskriver foreningens formål og regler for, hvordan foreningen skal drives. Generalforsamlingen er den højeste myndighed i foreningen, og beslutninger træffes af en repræsentant, der er udpeget af alle medlemmerne. Foreningen har også en foreningskonto, hvor det indsamlede kontingent og eventuelle tilskud bliver gemt.

En forening har sin private digitale signatur og registreringen kan ske ved brug af diverse selvbetjeningsløsninger. Foreningen har også et CVR-nummer, der identificerer den som en officiel organisation – ligesom hvis man skal stifte selskab.

Foreninger, der ikke har erhvervsdrivende formål, registreres hos Erhvervsstyrelsen som en nonprofitorganisation. De kan modtage tilskud fra kommunen og søge tilskud fra diverse fonde. Foreninger har en digital postkasse, hvor de kan modtage dokumentation og korrespondance med offentlige myndigheder.

Foreninger med ikke-erhvervsdrivende formål er som regel fritaget for momspligt, da de ikke udøver en erhvervsvirksomhed. Når foreningen ikke har til formål at opnå en økonomisk gevinst, men i stedet at tjene et fællesskab eller en social, kulturel eller velgørende sag, er de ikke berettiget til at opkræve moms på deres varer og tjenester. Det anbefales dog altid at tjekke de gældende regler og bestemmelser så relevante skatteregler bliver overholdt.

Hvad er kravene til oprettelsen af en forening?

For at stifte en forening i Danmark, skal man sammen med en gruppe andre personer have formuleret et fælles formål og udarbejdet en formel organisering, herunder vedtægter. Vedtægterne beskriver foreningens formål, organisering og ledelse, samt reglerne for medlemskab, generalforsamlinger og beslutningsprocedurer.

En frivillig forening er en forening, der ikke har erhvervsmæssige formål og derfor ikke opkræver moms. Bestyrelsen i en frivillig forening har begrænset ansvar, da foreningen er et privat anliggende.

En erhvervsdrivende forening har til formål at drive erhvervsmæssig aktivitet og dermed tjene penge. De er organiseret som en forening, men deres virke er mere kommercielt orienteret end en almindelig forening. Erhvervsdrivende foreninger er underlagt de samme regler og skatter som andre erhverv, og de er forpligtet til at oplyse om deres virksomhed og økonomi til offentlige myndigheder, samt opkræve moms på deres salg.

Alle foreninger, både frivillige og erhvervsdrivende, skal registreres hos Erhvervsstyrelsen og få et CVR-nummer samt have en digital postkasse hos en offentlig myndighed.

Det er vigtigt at have god dokumentation og at følge vedtægterne, når man stifter og leder en forening. Der er også forskellige selvbetjeningsløsninger til rådighed, som kan hjælpe med registreringen og administrationen af foreningen.

De juridiske krav til oprettelse af en forening er altså, at man har formuleret et fælles formål, udarbejdet vedtægter og registreret foreningen hos Erhvervsstyrelsen, samt at man har en digital postkasse hos en offentlig myndighed.

Hvilken type forening vil du oprette?

Der findes flere forskellige typer foreninger, herunder frivillige foreninger, almindelige foreninger, særlige foreninger og idrætsforeninger. Alle foreninger har som formål at samle mennesker med en fælles interesse og skabe et fællesskab om et fælles formål.

Foreninger med begrænset ansvar er erhvervsdrivende og har til formål at fremme medlemmernes økonomiske interesser. Foreningen skal registreres hos erhvervsstyrelsen, og følge de almindelige regler for oprettelse af foreninger. F.M.B.A. minder på mange måder om andre virksomhedsformer, både i.h.t. oprettelse og drift.

Frivillige foreninger er foreninger, hvor alle medlemmer er frivillige og har begrænset ansvar. Foreningens ledelse består af en bestyrelse, der vælges på en generalforsamling. Frivillige foreninger kan stifte en forening med diverse selvbetjeningsløsninger, og de kan søge tilskud fra kommunen til deres aktiviteter.

Almindelige foreninger er ikke-erhvervsdrivende foreninger, der er formelt organiseret med vedtægter, bestyrelse og en generalforsamling. Foreningens formål er ofte at dække et privat anliggende, men det kan også være en offentlig formålsforening, der har et formål, der er til gavn for samfundet. Almindelige foreninger kan ikke opkræve moms, da de er en privat organisering.

Andelsboligforeninger er en type af forening, hvor medlemmerne ejer en andel i et boligbyggeri og har fælles ansvar for at drive og vedligeholde bygningen. Foreningen har en bestyrelse, som repræsenterer medlemmerne og træffer beslutninger om forvaltningen af bygningen og om at bruge fælles midler til vedligeholdelse og reparationer. Medlemmerne betaler til foreningen, der som udgangspunkt er selskabsskattepligtig. Andelsboligforeninger er en populær form for ejerskab af boliger, da de giver medlemmerne et stærkt fællesskab og en form for solidarisk økonomisk sikkerhed.

Særlige foreninger er foreninger med særlige formål, som f.eks. fonde, idrætsforeninger, kulturforeninger, politiske foreninger og lignende. Disse foreninger har ofte en formel organisering og er forpligtet til at føre dokumentation med deres aktiviteter.

I alle foreninger leder en repræsentant foreningen, og medlemmerne er forpligtet til at følge foreningens vedtægter og bestyrelsens beslutninger. Vedtægterne skal være formelt vedtaget på en stiftende generalforsamling.

Hvornår skal en forening registreres?

Det er nødvendigt at registrere sin forening, når den opfylder visse kriterier. Generelt skal alle foreninger, der har et fælles formål og en formel organisering, registreres hos erhvervsstyrelsen. De ikke-erhvervsdrivende foreninger skal registreres for at bevise deres formelle eksistens som en juridisk enhed.

For at registrere en forening skal den have en stiftende generalforsamling, vedtægter og en privat digital signatur. Ved registreringen skal foreningen også oplyse om dens formål og dens ledelse, samt give en kopi af foreningens digitale postkasse og cvr nummer.

Bemærk, at registreringen af en forening er en formel proces, der kræver dokumentation og overholdelse af foreningens vedtægter. Alle medlemmer af en forening er forpligtet til at følge vedtægterne og bestyrelsen er ansvarlig for ledelsen af foreningen og opbevaringen af relevant dokumentation.

I Danmark skal alle foreninger med et formål, der ikke er udelukkende privat eller familiært, registreres hos Erhvervsstyrelsen. Registreringen er en formel organisering af foreningen og er en forudsætning for, at foreningen kan oprette en foreningskonto, søge tilskud og modtage offentlige bevillinger. Det er også en forudsætning for, at foreningen kan opkræve moms, hvis den er erhvervsdrivende.

I mange tilfælde er det en fordel at registrere sin forening, da det giver større legitimitet og mulighed for at få tilskud eller anden form for støtte til foreningens aktiviteter.

Det er dog vigtigt at understrege, at registrering af en forening ikke garanterer offentlig støtte eller tilskud. Foreninger er stadig ansvarlige for deres egne private anliggender, selvom de er registrerede, og har kun begrænset ansvar.

Få rådgivning til at oprette din forening her

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at vide mere om oprettelse af foreninger, er du altid velkommen til at kontakte os på 70 10 13 30 for en gratis, første samtale, eller sende en mail til kontakt@advokatgruppen.dk.

Vores dygtige team af advokater står klar til at besvare dine spørgsmål og hjælpe dig med at oprette din forening på bedst mulig vis.