Generationsskifte

Generationsskifte – hvad skal du være opmærksom på?

Når din virksomhed skal overveje et generationsskifte, er der en række valgmuligheder at tage stilling til. Selvom vi oftest ser generationsskifte inden for den nærmeste familie, hvor en forælder overdrager virksomheden til sit barn, kan et generationsskifte også ske til andre end familiære relationer, f.eks. en betroet medarbejder.

Du kan læse mere om generationsskifte herunder.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på telefon 70 10 13 30 allerede i dag.

Planlæg dit generationsskifte i god tid

Hvis du overvejer et generationsskifte i din virksomhed, bør du starte forberedelserne tidligt, for at undgå forhastede, uhensigtsmæssige beslutninger. Der findes mange forskellige måder at overdrage sin virksomhed på, og afhængigt af din situation, kan der være fordele og ulemper at tage højde for. Det vil derfor være en god idé at alliere dig med en advokat, som kan hjælpe dig trygt gennem generationsskiftet.

Såfremt du ønsker at foretage et generationsskifte, skal du beslutte dig for, hvordan din virksomhed skal overdrages. Det er vigtigt, at du finder den mest fordelagtige metode til at overdrage virksomheden, så både du og den nye generation er tilfredse. Dine muligheder er mange, og der kan bl.a. nævnes:

  • Gaveoverdragelse, hvor der betales almindelig indkomstskat, og i særlige tilfælde uden almindelig indkomstbeskatning
  • Testamente, hvor der betales en mindre gaveafgift
  • Succession, hvor den tidligere ejers skattemæssige forpligtelser bliver overtaget af den nye ejer
  • Almindeligt salg af kapitalandele
  • Almindelig virksomhedsoverdragelse mod vederlag

Hvorfor foretage et generationsskifte?

Du kan altid vælge at sælge din virksomhed til en hvilken som helst køber ved en almindelig virksomhedsoverdragelse. Du betaler herefter skat af købesummen. Købesummen skal dog svare til handelsværdien, som skal afspejle virksomhedens reelle værdi. Det gælder også, selvom køberen ikke har økonomien til at betale den høje pris. Hvis I fastsætter købesummen lavere end handelsværdien, vil handlen kunne blive underkendt af SKAT. Men hvis du overdrager din virksomhed til den næste generation, er der fordele at finde i de forskellige overdragelsesmetoder, som kan lette de skattemæssige konsekvenser.

Hvis du ønsker at sikre din efterlevende ægtefælle, kan det også være en god idé at kombinere et generationsskifte med et testamente. På denne måde sikrer du dig, at din ægtefælle sidder tilbage med en passende formue, selvom virksomheden overgår til dine børn. Du kan f.eks. vedtage, at dine børn blot får en køberet til virksomheden. Du kan her bestemme, at dine børn i en periode ratevis lægger købesummen og kun ved den sidste betaling overtager det endelige ejerskab. På denne måde sikrer du din efterladte ægtefælle en løbende indtægt i denne periode.

 

Hvordan kan du undgå arveafgift ved et generationsskifte?

Når et selskab overdrages til den nærmeste familie, er der en række valgmuligheder, som gør det muligt at komme helt eller delvist udenom arveafgiften.

Skal virksomheden overdrages til din ægtefælle, er gavearveafgiften på 0%, hvilket kan være en fordelagtig mulighed, også hvis du samtidig ønsker at udbetale arveforskud eller overdrage andre skattefri gaver.

Er det et andet familiemedlem, der skal overtage din virksomhed, kan overdragelse med skattemæssig succession være en oplagt mulighed. Afgiften ved overdragelse til familiemedlemmer ligger på 15 %, men ved skattemæssig succession betales skatten ikke med det samme. I stedet bliver den udskudt til et evt. nyt generationsskifte, så den der arver virksomheden overtager din skattemæssige stilling.

Du kan overdrage din virksomhed ved succession til:

  • Dine børn og børnebørn
  • Dine søskende
  • Dine søskendes børn samt børnebørn
  • Din samlever, hvis I har haft et samliv i over 2 år
  • Din medarbejder, hvis pågældende har været fuldtidsansat i mindst 3 år gennem de sidste 5 år

Vær opmærksom på, at det kun er muligt at overdrage med skattemæssig succession, hvis der sker betaling i form af et gunstigt beløb. I kan dog finansiere en skattemæssige succession med et familielån, hvorefter den næste generation slipper for renter.

Vi erfarer, at mange i forbindelse med et generationsskifte inden for familier vælger at bevare en del af ejerskabet. På denne måde får børnene og derved modtagerne først det endelige ejerskab ved overdragerens død. Sker overdragelsen som salg ved dine børns udstedelse af et gældsbrev, bliver de pålagt at betale afgift af gældsbrevets værdi. Det giver naturligvis problemer, hvis din virksomhed oplever likviditetsmæssige udfordringer. Du kan derfor med fordel overveje, om dine børn bør overtage virksomheden ved et testamente.

 

Hvornår kan du foretage et generationsskifte?

Når du skal i gang med et generationsskifte i din virksomhed, kan du med fordel starte i god tid. Der er mange praktiske foretagender i forbindelse med både selve overdragelsen, men også at overtage virksomheden, som kan skabe uro i familien. Hvis der ikke er lagt en klar plan for generationsskiftet, kan det yderligere komplicere processen, hvis sygdom eller død rammer, inden en overdragelse er fuldført. Hvis det skulle ske, kan det være hensigtsmæssigt at oprette testamente, der gør det klart, hvem der skal arve din virksomhed.

Når du har fundet den rette til at drive virksomheden videre, kan du med fordel overdrage virksomhedens aktiver løbende. Det er vigtigt at have øje for alle aspekter af overdragelsen. Indforståelse med virksomhedens ejeraftale og andre vilkår skal være på plads, for at sikre en så gnidningsfri overdragelse som muligt.

 

Bliv rådgivet inden for generationsskifte her

Vores advokater står klar til at hjælpe dig med at overdrage din virksomhed til den næste generation. Vi har professionelle og kompetente advokater, som I mange år har arbejdet med generationsskifte og overdragelse af alle virksomhedsformer. Her hjælper vi dig gennem hele processen til en fair pris, så du ikke ender med at drukne i advokatomkostninger. Vi er en del af Advokatgruppen, som har eksisteret siden 1987. Kontakt os i dag på 70 10 13 30 – vi rådgiver i hele Danmark og giver dig en gratis vurdering af din selskabsretssag.