Hvad er et aktieselskab (A/S)?

Et aktieselskab er et selskab, hvor de respektive ejere/aktionærer har indskud fordelt på aktier.

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 70 10 13 30.

 1. Hvad skal jeg være opmærksom på?
 2. Hvad koster det at registrere et A/S?
 3. Hvordan stifter jeg et aktieselskab (A/S)?
 4. Hvem kan stifte et aktieselskab(A/S)?
 5. Hvordan får jeg udbetalt min del af udbyttet?
 6. Skal jeg betale skat af udbyttet?
 7. Sænkede kapitalkrav i aktieselskaber
 8. Kapitalkrav til A/S
 9. Omdanne virksomhed til et aktieselskab
 10. Hvad er en virksomhed med begrænset ansvar?
 11. Reelle ejere skal registreres
 12. Reelle ejere og legale ejere
 13. Hvorfor skal jeg registrerer ejerne af virksomheden
 14. Iværksætterselskaber kan forhøje deres kapital ved apportindskud
 15. Hvad er et apportindskud?

 

Hvad skal jeg være opmærksom på?

Det skal du være opmærksom på ved aktieselskaber:

 • Der kan være én eller flere ejere i et aktieselskab
 • Ejernes/aktionærernes indskud er fordelt på aktier
 • Ejerne/aktionærerne hæfter kun med deres indskud i selskabet
 • Indskuddet i aktieselskabet skal være mindst 400.000 kr.
 • Det er en juridisk, selvstændig enhed, hvor du som ejer kun hæfter for deres indskudte kapital
 • Der skal føres regnskab
 • Der skal indberettes årsrapport
 • Aktieselskaber skal ledes af en bestyrelse, direktion eller et tilsynsråd

 

Hvad koster det at registrere et A/S?

Det koster 670 kr. at registrere et aktieselskab. Derudover skal du indskyde en kapital på mindst 400.000. Du kan dog indskyde med andre værdier end kontanter. Dette kaldes et apportindskud.

 

Hvordan stifter jeg et aktieselskab (A/S)?

Når du skal stifte et aktieselskab, skal du oprette og underskrive et stiftelsesdokument. Derudover skal du også sikre, at selskabets vedtægter bliver vedtaget.

Vær opmærksom på… Du skal registrere stiftelsen indenfor 2 uger efter du har underskrevet stiftelsesdokumentet. Dette skal ske i Erhvervsstyrelsens it-system.

Du kan registrere din virksomhed her.

 

Hvem kan stifte et aktieselskab (A/S)?

Det er ikke alle, der kan stifte et aktieselskab. Stifteren af et selskab er den der underskriver stiftelsesdokumentet. Stifteren behøver ikke indskyde startkapital i virksomheden, og kan både være en fysisk og juridisk person (fx et andet selskab).

Stifteren af et selskab skal være over 18, og må fx ikke være under et værgemål.

 

Hvordan får jeg udbetalt min del af udbyttet?

Hvis aktieselskabet har overskud kan aktionærerne (ejerne) få udbetalt dette. Udbyttet baseres på grundlag af årsregnskabet, som skal være godkendt på generalforsamlingen. Det betyder, at udbyttet udelukkende kan udbetales, hvis årsregnskabet mener, at der er tilstrækkelige reserver i selskabet.

Vær opmærksom på… Hvis der har været underskud i aktieselskabet tidligere, skal overskuddet først dække dette.

 

Skal jeg betale skat af udbyttet?

Du skal betale 27% i udbytteskat, hvis udbyttet er under  57.200 kr. (2022). Hvis udbyttet er over 57.200 kr. skal du betale 42% i skat (2022). Du kan også flytte udbyttet til et andet selskab uden at betale skat, hvis det selskab ejer mere end 20% af det selskab, der skal betales udbytteskat fra.

 

Sænkede kapitalkrav i aktieselskaber

Tilbage i 2018 blev kapitalkravet til etablering af aktieselskaber sænket fra 500.000 kr. til 400.000 kr. Det samme gælder det kapitalkrav der kræves for at omdanne et anpartsselskab til et aktieselskab.

Dette er sket på baggrund af, at Erhvervsstyrelsen har undersøgt kravene i vores nabolande, og har i denne undersøgelse fundet, at det eneste land, der havde et højere kapitalkrav til nye aktieselskaber, var Norge. Derfor blev det besluttet at sænke kapitalkravet med 20%. Det understreges dog, at bestyrelsen i aktieselskabet stadig er ansvarlig for, at der er forsvarlig kapital til rådighed.

 

Kapitalkrav til A/S

De sænkede kapitalkrav gør det også lettere for selskaber at gå fra at været et anpartsselskab til at være et aktieselskab. Lige nu kræver det en startkapital på 40.000 kr. at stifte et anpartsselskab.

 

Kan jeg omdanne en virksomhed med begrænset ansvar til et aktieselskab?

Ændringerne i reglerne gør det også hurtigere at omdanne virksomheder med begrænset ansvar til aktieselskaber, såfremt bestyrelsen ønsker dette. Tidligere har selskaber med begrænset ansvar (SMBA) og foreninger med begrænset ansvar skullet omdannes til Andelsselskaber med begrænset ansvar, men dette er ikke nødvendigt fremover.

 

Hvad er en virksomhed med begrænset ansvar?

Der er flere former for virksomheder der har begrænset ansvar;

 • Andelsselskaber med begrænset ansvar (AMBA)
 • Selskaber med begrænset ansvar (SMBA)
 • Foreninger med begrænset ansvar (FMBA)

 

Nu skal reelle ejere registreres

Endnu en ændring i reglerne for kapitalkrav er, at nyetablerede virksomheder skal registrere de reelle ejere. Loven skelner dog mellem de reelle ejere af en virksomhed og de legale ejere. Nu skal reelle ejer registreres på samme tid som virksomheden stiftes eller omdannes.

 

Hvad er forskellen på reelle ejer og legale ejere?

En legal ejer kan være en virksomhed, en kapitalfond eller en anden form. Altså en enhed, der kan være svær at sætte navn eller virksomhed på.
En reel ejer er en eller flere fysiske personer, der direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en andel af virksomheden. Det kan også være fysiske personer, der har ret til at udpege flertallet af medlemmer i bestyrelsen, og dermed sidder på stemmerettighederne.

 

Hvad sker der, hvis jeg ikke registrerer ejerne af min virksomhed?

Det kan have voldsomme konsekvenser, hvis du ikke registrere de reelle ejere af din virksomhed. I værste tilfælde kan Skifteretten tvangsopløse virksomheden. Dette kan dog kun ske, hvis der ikke er registreret en ejer. Ikke hvis den forkerte ejer er registreret.

 

Iværksætterselskaber kan forhøje deres kapital ved apportindskud

Nu kan iværksætterselskaber forhøje kapitalen ved apportindskud, såfremt selskabet i samme ombæring bliver omdannet til et anpartsselskab.

 

Hvad er et apportindskud?

Et apportindskud er, når man indskyder andet end kontakter i et selskab. Det kan fx være firmaets bil, arbejdsudstyr, værktøj, hardware eller andet.

På den måde undgår du som iværksætter at skulle have kontanter op ad lommen, hvis du gerne vil blive et anpartsselskab.

Vi står altid til rådighed med rådgivning, hvis du har brug for det ift. lovændringerne. De kan være svært at hitte rede i de forskellige regler, og det kan have store konsekvenser, hvis du ikke har styr på dem. Derfor er det en god ide, at have løbende sparring med din advokat fra Advokatgruppen.

Vores advokater er en del af Advokatgruppen, som har stiftet aktieselskaber siden 1987. Kontakt os endelig for en gratis vurdering af din sag.