Aktieselskab (A/S)

Hvad er et A/S?

A/S er forkortelsen for et aktieselskab, og reguleres ligesom anpartsselskaber (ApS) af selskabsloven. Aktieselskaber hører under de virksomhedsformer, der kaldes kapitalselskaber.

Et aktieselskab er kendetegnet ved, at aktionærer køber sig en del i virksomheden, ved køb af virksomhedens aktier. Det betyder også, at ikke kun kapitalselskabets stiftere er ejere, men også tilkommende investorer. Et aktieselskab kan have et ubegrænset antal ejere, der ejer aktier i selskabet.

Ved stiftelse af et aktieselskab kræves en startkapital på minimum 400.000 kr. Kapitalindskud i et aktieselskab (A/S), kan både være i form af kontanter og apportindskud. Som apportindskud kan du f.eks. indskyde en enkeltmandsvirksomhed.

Hvis et aktieselskab genererer overskud, vil dette blive fordelt blandt alle aktionærerne. Hvis der derimod er underskud eller gæld, hæfter du som aktionær kun med din indskudte kapital. Det skyldes, at et aktieselskab har begrænset hæftelse, og at ejerne derfor ikke kan blive personligt ansvarlige for selskabets gældsposter. I tilfælde af konkurs er det ligeledes kun selskabskapitalen, der skal dække selskabets gæld.

Aktieselskabet er underlagt flere krav end de andre selskabsformer. A/S skal både have en direktion og en bestyrelse, i modsætning til anpartsselskaber (ApS), som kun er påkrævet at have en direktion. Bestyrelsens medlemmer vælges af aktionærerne på en generalforsamling. Direktionen varetager den daglige ledelse af selskabet i henhold til selskabets vedtægter og bestemmelserne i selskabsloven.

Hvordan stifter du et A/S?

Når du skal stifte et aktieselskab, sker det gennem erhvervsstyrelsens digitale selvbetjeningssystem. Her skal der oprettes et stiftelsesdokument, der angiver selskabets vedtægter og kapital. Dokumentet skal underskrives af alle stiftere – juridiske såvel som fysiske personer.

Når selskabet registreres hos Erhvervsstyrelsen, vil du modtage et CVR-nummer, som skal bruges ved alle henvendelser til offentlige myndigheder og leverandører. Herved bliver aktieselskabet en selvstændig juridisk enhed. Ved stiftelsen skal der også vælges et ledigt og særskilt navn til selskabet, som skal godkendes af Erhvervsstyrelsen. Derudover skal ejerskabet af selskabet besluttes og registreres.

Selskabets kapital skal være mindst 400.000 kr., og mindst 25 % af kapitalen skal indbetales ved stiftelsen. Resten af kapitalen skal være indbetalt inden for fem år. I forbindelse med fastsættelsen af selskabets vedtægter og selskabskapitalen, besluttes det, om der skal indskydes kontanter eller apportindskud.

For at stiftelsen af selskabet kan gennemføres, skal der afholdes omkostninger til blandt andet anslåede stiftelsesomkostninger og registrering hos Erhvervsstyrelsen. Det koster 670 kr., at registrere et aktieselskab hos erhvervsstyrelsen, og derudover vil der skulle betales advokatomkostninger.

Fordele og ulemper ved et A/S

Fordele

En fordel ved at vælge et aktieselskab som virksomhedsform er, at selskabet er en selvstændig juridisk enhed og derfor adskiller sig fra personen eller personerne, der står bag selskabet. Dette betyder, at ejerne ikke hæfter personligt for selskabets gæld eller tab ud over den indskudte kapital. Derudover er der ofte større finansieringsmuligheder, da det er muligt at tiltrække investorer og udstede aktier.

I forhold til andre virksomhedsformer kan et aktieselskab være mere attraktivt for investorer og leverandører, da det er mere stabilt og troværdigt at handle med en selvstændig juridisk person end med en enkeltmandsvirksomhed eller et kommanditselskab. Derudover har danske aktieselskaber, grundet den høje startkapital på 400.000 kr., en særlig tyngde og tryghed forbundet med sig, hvilket gør denne selskabsform attraktiv for investorer i både ind- og udland.

Selskabsskatten er også begrænset, da selskabet fungerer som en selvstændig, juridisk person.

Ulemper

Størrelsen på aktieselskaber kommer dog også med øgede administrative opgaver og særlige regler, der gælder for selskabsformen. Der er krav om at udarbejde vedtægter, holde generalforsamling og registrere selskabet hos Erhvervsstyrelsen. Derudover vil der ofte være brug for juridisk rådgivning og hjælp fra revisorer, hvilket udgør ekstra omkostninger.

Startkapitalen på 400.000 kr., kan også være en udfordring. Ejerne er tvunget til at hæfte for en betydeligt større kapital end i andre selskabsformer, hvilket kommer med en øget risiko.

Yderligere skal der udarbejdes et årsregnskab, som indsendes og offentliggøres hos erhvervsstyrelsen i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Dette er dog krævet af en række selskabsformer og fonde.

Skattemæssige forhold ved et A/S

Et aktieselskab er en selvstændig juridisk person, og er derfor beskattet separat fra sine ejere i overensstemmelse med reglerne i Selskabsskatteloven.

Selskabet betaler selskabsskat af sit overskud, og ejerne betaler personlig indkomstskat af eventuelle udbetalinger fra selskabet, såsom udbytte eller løn. Der er også muligheder for at reducere beskatningen af selskabets overskud gennem fradrag for forretningsomkostninger og afskrivninger på investeringer.

Sammenlignet med en enkeltmandsvirksomhed eller et I/S (interessentskab) har aktieselskaber også en mere kompleks struktur, med flere juridiske og skattemæssige overvejelser at tage hensyn til. Det kan derfor være en fordel at søge professionel rådgivning.

Få juridisk vejledning til din nye virksomhed

Ønsker du at starte et aktieselskab, eller har du spørgsmål til dit eksisterende selskab? Vi har siden 1987 udgjort Advokatgruppens selskabsretslige afdeling. Vi kan hjælpe dig med at gennemføre stiftelsen af dit aktieselskab, og rådgive dig til at træffe de bedste beslutninger for dig og dit selskab.

Kontakt os på 70 10 13 30 eller udfyld kontaktformularen her på siden, for at blive ringet op af vores selskabsretlige team. Vi tilbyder den første samtale gratis og uforpligtende.