Hvad er et holdingselskab?

Et holdingselskab er et selskab, der ejer andre selskaber uden at have nogen drift i sig selv. Et holdingsel-skab er den bedste løsning, hvis du gerne vil sikre din virksomhed i fremtiden.
Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 70 10 13 30.

Hvad er et holdingselskab?

Et holdingselskab er ikke i sig selv en selskabsform. Det er dog en type selskab, som har til formål at eje andre selskaber. Et holdingselskab vil derfor være et kapitalselskab – altså et ApS eller A/S. Derfor kan personligt ejede mindre virksomhed eller en enkeltmandsvirksomhed ikke være et holdingselskab.

Holdingselskaber er især karakteriseret ved, at de ikke nogen egentlig drift eller produktion. I stedet ejer selskabet anparter eller aktier i driftsselskabet. Derfor er holdingselskaber altså kendetegnet ved, at de kontrollerer ejerskabet af de selskaber, de ejer. Holdingselskabet producerer derfor ikke selv varer eller tjenester, men fungerer i stedet som en passiv virksomhed, der holder sig til aktiviteter som investering og finansiel styring. Derfor kaldes et holdingselskab ofte et moderselskab, hvor driftsselskabet omtales som datterselskab.

Holdingselskaber er normalt etableret af aktionærer, som ønsker at kontrollere det økonomiske og strategiske engagement af den aktivitet, de ejer. Målet er at tjene en afkast af ejerskabet til gavn for aktionærerne.

Holdingselskaber kan hjælpe selskaber med at holde sig til strategien, udvide deres forretning og investere i nye forretningsmuligheder. Det er også et effektivt ledelsesværktøj, da det tillader en enkelt leder eller et småt team at styre flere selskaber samtidig. Dette giver mindre arbejdsbyrde for lederne og reducerer omkostninger til administration.

Sådan kan og skal et holdingselskab oprettes

Der er 3 måder

Der er som udgangspunkt 3 måder at etablere et holdingselskab på. Den første (og oftest billigste) mulighed er at oprette holdingselskabet på samme tid som driftsselskabet.

Den anden mulighed er, at ejerne i driftsselskabet i stedet etablerer holdingselskabet gennem deres anparter eller aktier heri. Her skal man dog være særlig opmærksom på, at det nye holdingselskab ikke må sælge disse anparter eller aktier i de første 3 år efter etableringen – såfremt man ønsker etableringen skal være skattefri.

Den tredje mulighed er, driftsselskabet i stedet vælger at overdrage selskabet som et apportindskud til et datterselskab. På denne måde, vil det oprindelige driftsselskab omdannes til et holdingselskab.

Mere generelt om oprettelsen

Et holdingselskab skal oprettes på virk.dk. For at dette kan lade sig gøre, skal du have styr på nogle administrative og strategiske aspekter. Det er en god idé at vende hele oprettelsen med en advokat med erfaring inden for selskabsret.

  1. Det første skridt i at oprette et holdingselskab er at udarbejde et budget. Budgettet skal indeholde detaljer om ejerlån, aktieinvesteringer, finansieringskilder, skatter og afdrag mv. Dette er afgørende for, at holdingselskabet har de økonomiske midler til at blive etableret og til at drive omkostninger og udgifter.
  2. Dernæst skal du vælge selskabsform, og som nævnt ovenfor skal det enten være et aktie- eller anpartsselskab. Hvis du ønsker skattefordele, er det vigtigt at vælge den rette type selskab. Det kan din advokat rådgive dig om.
  3. Til sidst skal du registrere selskabet og udfylde alle de nødvendige dokumenter hos registrerings-myndigheden. Dette omfatter også udarbejdelsen af et vedtægtsdokument, et aktiekapitaldokument og en årsrapport.Når holdingselskabet er etableret, skal du oprette et styre og en bestyrelse. Dette sikrer, at selskabet har de nødvendige kompetencer og viden til at styre og kontrollere selskabet, og at det er i stand til at træffe effektive beslutninger, der er til gavn for aktionærerne. Holdingselskaber er et effektivt værktøj til at kontrollere aktiviteter, der kan skabe et afkast til aktionærerne. Det giver mulighed for at styre flere selskaber samtidig, samtidig med at det giver skattefordele. Det er derfor vigtigt at overveje alle de forskellige faktorer, der er involveret i processen med at oprette et holdingselskab, så du sikrer, at du træffer de rigtige beslutninger.Det er en afgørende faktor er at finde en dygtig advokat, der kan hjælpe med at oprette selskabet. Din selskabsadvokat kan rådgive dig om, hvordan dit holdingselskab skal se ud, samt hjælpe med at udarbejde drifts- og investeringsplaner, samt oprette selskabet og udfylde de nødvendige dokumenter.

Hvilke krav er der for at oprette et holdingselskab?

For at oprette et holdingselskab skal du først og fremmest have styr på en forskellige række dokumenter. Det omfatter blandt andet stiftelsesdokumentation, ejerbog samt vedtægter. Dernæst skal der indskydes et selskabskapital på minimum 40.000 kr., når der er tale om et ApS. Ved at oprette holdingselskabet på samme tid som driftsselskabet behøver du derfor kun startkapitalen på 40.000 kr. én gang, selvom du faktisk etablerer to selskaber.

Selskabskapitalen bestemmes af selskabets ejere eller bestyrelse, og det er vigtigt, at dens størrelse er korrekt oplyst i vedtægterne. Ejerbogen, som også er en del af vedtægterne, skal indeholde oplysninger om selskabets ejer og bestyrelse. Oplysningerne skal indeholde navn, adresse og andre relevante detaljer om ejeren og bestyrelsesmedlemmerne, samt selskabets vedtægter og kapital. Derudover skal ejerbogen indeholde oplysninger om eventuelle ændringer i selskabets vedtægter og kapital. For at oprette et holdingselskab skal man som oftest betale et gebyr til skattemyndigheden.

Derudover er altid en god idé at have en god forståelse af selskabets økonomi. Det betyder, at du skal have et klart billede af, hvor selskabets aktiver og passiver står, hvilke risici selskabet er udsat for, og hvilke strategier der kan bruges til at opnå et afkast på investeringer. Det kan være svært at danne en sådant overblik, hvorfor vi anbefaler dig at rådføre med en advokat, som kan hjælpe med at holde styr på overblikket.

Hvilke dokumenter skal du have styr på?

Oprettelse af et holdingselskab kræver nøje planlægning og overholdelse af specifikke procedurer. Først og fremmest skal du samle de nødvendige dokumenter, der er nødvendige for at stifte et holdingselskab. De vigtigste dokumenter omfatter:

  • Stiftelsesdokument. Det giver detaljerede oplysninger om selskabets navn, adresse, aktiviteter, le-delse og forholdet mellem selskabet og dets aktieholdere.
  • Aktiebreve. Disse udstedes til selskabets aktieholdere og angiver deres andel af selskabets akti-ver.
  • Regnskabsdokumenter. De skal indsendes for at bekræfte selskabets økonomiske og finansielle status.
  • Førstegangsrapport. Denne rapport indeholder selskabets væsentlige oplysninger, herunder sel-skabets navn, registreringsdato, aktiekapital og adresse.
  • Arbejdsreguleringer. Dette er et dokument, der angiver reglerne for selskabets dag-til-dag drift.
  • Årsrapport. Denne rapport indeholder selskabets økonomiske oplysninger for en given periode.Når du har de nødvendige dokumenter klar, kan du ansøge om et CVR-nummer og offentliggøre selskabets aktiekapital og bestyrelse på virk.dk. På denne måde er et holdingselskab officielt stiftet.

Hvad koster det at oprette et holdingselskab?

For det første, hvis du ønsker selskabsstiftelse af et holdingselskab, skal du være opmærksom på at der er en række skatter og afgifter du skal betale. Afgifterne vil variere afhængigt af hvilken type selskab du ønsker at oprette, det kan være et anpartsselskab, aktieselskab eller interessentskab.

Yderligere er der også registreringsafgifter, der skal betales ved oprettelse, som starter på 4.400 kr. for et anpartsselskab. For aktieselskaber er afgiften 28.900 kr. Du skal også betale for de årlige skatter og afgifter, der er forbundet med at drive et selskab.

Derudover skal du være opmærksom på, om du har brug for at ansætte en revisor, som kan hjælpe med at udarbejde årsregnskaber, så du kan overholde de lovmæssige krav. Også udgifter som kontorleje, telefon-regninger og andre omkostninger skal også tages i betragtning.
I sidste ende er det vigtigt at have et godt overblik over de finansielle konsekvenser, når du opretter et holdingselskab. Du bør derfor altid konsultere en professionel, før du træffer en endelig beslutning, så du sikrer, at du ikke begår fejl, der kan koste dig dyrt.

Skattemæssige konsekvenser af oprettelse af et holdingselskab

Når man stifter et selskab, skal man være opmærksom på at sætte sig ind i de skattemæssige konsekvenser herved. Skattelovgivningen kan være kompleks for mange, og ofte er det nødvendigt at foretage en konkret vurdering.

En af de store goder ved holdingselskaber er, at der nogle skattemæssige fordele. For det første skal der betales en selskabsskat på 22 %, hvis man overfører overskud fra driftsselskabet til holdingselskabet. Derudover findes regler om udbytteskat, privatbeskatning samt regler om moms. For at lette overblikket har vi derfor samlet al relevant viden om beskatningen af holdingselskaber her.

Hvordan vurderer jeg, hvilke risici der er forbundet med at oprette et holdingselskab?

Det kan være en god idé at vurdere risiciene forbundet med at oprette et holdingselskab sammen med en advokat med speciale inden for selskabsret. Selskabsret.dk er en del af Advokatgruppen, og vores advokater er specialister inden for selskabsret – Vi har tilbudt juridisk rådgivning siden 1987.

Vores advokater kan bistå dig med at identificere potentielle problemer. Det kan være konkurrence- eller skattemæssige risici, som kan påvirke din virksomheds resultater negativt. Derudover kan vi hjælpe dig med at forstå og håndtere selskabets kompleksitet og sikre, at alle relevante love og regler overholdes.

Endeligt kan vi hjælpe dig med at vurdere de økonomiske og finansielle udfordringer, der kan følge med et holdingselskab og give dig råd om, hvordan du bedst håndterer dem.

4 grunde til at du skal stifte et holdingselskab

I denne artikel kan du læse 4 gode grunde til, at det er en god ide at stifte et holdingselskab. Vi kommer ind på risikominimering, nemmere ejerskifte og åbenlyse skattebesparelser er de største fordele.

Det store spørgsmål, som du skal stille dig selv er, om du er villig til at risikere alt du har opbygget, eller om dine værdier skal være sikrede?

Det kan være meget relevant, at du gør dig denne overvejelse, hvis du er ejer en virksomhed, og overvejer at stifte et holdingselskab.

1: Du minimerer risikoen for tab

Hvis du stifter et holdingselskab, kan du sikre dine værdier i dit driftsselskab. Dermed kan du løbende over-føre værdier fra en eller flere driftsselskaber til holdingselskabet. Hvis dit driftsselskab går konkurs, vil du på den måde udelukkende miste de værdier, der er i den berørte virksomhed.

Sagt på en anden måde; du kan opspare overskuddet i dit holdingselskab i stedet for dit driftsselskab, og dermed kan du sikre overskuddet, hvis der skulle komme problemer.

Hvis du ikke stifter et holdingselskab, og dit driftsselskab går konkurs, mister du det hele.

2: Det forenkler generations- og ejerskifte

Hvis du på et tidspunkt beslutter dig for at sælge din virksomhed, kan det være en fordel at have et holdingselskab.

Den ene gode grund til dette er, at du har mulighed for at slanke dit driftsselskab inden du sælger, og dermed skal de nye ejere ikke betale for det eventuelle overskud, der er opsparet fra tidligere år.

Den anden gode grund er, at det kan blive nemmere at lave et generationsskifte. Dette kan lade sig gøre, fordi holding-strukturen, gør det muligt at lave skaffefrit frasalg, idet holdingselskabet betaler avancen.

Hvis du vil sælge dit driftsselskab, og du ikke har oprettet et holdingselskab, så skal du selv, som ejer, betale skat af avancen.

Vær opmærksom på… Når dit holdingselskab har ejet anparterne eller aktierne i dit anpartsselskab eller aktieselskab i 3 år, kan du sælge det uden at betale skat. F.eks., kan du, hvis du har stiftet et anpartsselskab for 50.000 kr., og 3 år senere vil sælge det for 1.050 mio. kr. skal du ikke betale skat af avancen på 1 mio. kr.
Du kan herefter spare penge op i et holdingselskab og efterfølgende reinvestere. Du kan også, mod betaling af udbytteskat, udbetale pengene privat til dig selv.

3: Du kan få skattebesparelser

Der er mange fordele ved at lave holding-struktur ift. det skattemæssige. Hvis du ejer et holdingselskab, der ejer et driftsselskab, kan du, efter du har betalt selskabsskat på 22% (2024), overføre værdien skattefrit til holdingselskabet.

Vær opmærksom på… det er et krav at dit holdingselskab ejer mere end 10% af selve driftsselskabet.

4: Mere fleksibilitet ved flere ejere

Endnu en fordel ved at stifte et holdingselskab er, at der er mere fleksibilitet, hvis der er mere end en ejer. Når der er flere ejere, kan der være forskelligt behov for at trække penge ud af selskabet. Hvis I er flere ejere i et driftsselskab, skal I altid være enige om hvor stort udbytte, der skal trækkes ud til privatforbrug.

Dette bliver nemmere ved at stifte holdingselskaber. Hver af ejerne kan stifte et holdingselskab. Hvis I træffer en fælles beslutning om, hvilket beløb der skal trækkes ud til hver af de respektive holdingselskaber. Derefter kan hver af ejerne selv beslutte, hvilke beløb de vil trække ud af deres holdingselskab til privat brug.

Vær opmærksom på… Du skal stadig betale udbytteskat af beløbet, som du trækker ud af dit holdingselskab, men skattesatsen er lavere. Du skal således betale 27% i skat af de første 61.000 kr. (2024-tal) du tager ud i udbytte i et givent kalenderår. Hvis du er gift og din ægtefælle ikke selv har en aktieindkomst, så kan du udnytte din ægtefælles uudnyttede grundbeløb, således at der alene skal betales 27% af de første 122.000 kr. (2 x 61.000 kr.) Aktieindkomst ud over hhv. 61.000 kr. og 122.000 kr. bliver beskattet med 42% (2024-tal).

Begrænsninger ved holdingselskaber

Selvom der er flere fordele ved at oprette et holdingselskab, så er der også nogle begrænsninger og ulemper, som man skal være opmærksom på. For det første kan det være en dyr proces at oprette og vedligeholde et holdingselskab, da der typisk er større krav til regnskabsaflæggelse og administration.

Derudover kan det være en ulempe, at holdingselskabet ikke må udføre kommercielle aktiviteter i sig selv, men kun må eje andre selskabers aktier. Dette kan begrænse fleksibiliteten og mulighederne for virksomheden i forhold til at drive aktiviteter i forskellige brancher eller områder. Det er derfor vigtigt at overveje både fordele og begrænsninger, inden man beslutter sig for at oprette et holdingselskab.

Vi kan hjælpe dig

Vi ser desværre ofte selskaber, hvor der ikke er stiftet et holdingselskab i ordentlig tid. Du tænker måske, at det er for sent at stifte et holdingselskab. Eller at det ikke er nødvendigt, fordi uheld kun sker for naboen. Men det er det ikke! Du kan altid stifte et holdingselskab ved skattefri anparts- eller aktieombytning. Det kan din advokat hjælpe dig med. Kontakt vores eksperter, som er en del af Advokatgruppen, for en gratis snak om din selskabsopbygning. Ring 70 10 13 30 allerede i dag.

Ofte stillede spørgsmål

En holdingvirksomhed ejer andre selskaber uden egen drift. Holdingselskabet har til formål at kontrollere ejerskabet af de selskaber, det ejer. En holdingvirksomhed producerer ikke selv varer eller tjenester.
Oprettelsen af et holdingselskab kan hjælpe med at minimere risici, forenkle ejerskifte, skabe skattebesparelser og give mere fleksibilitet, især når der er flere ejere.
Et holdningselskab er en form for virksomhed, der ejer andre selskaber uden at drive aktiviteter selv. Det fungerer som en passiv virksomhed, der kontrollerer ejerskabet af de selskaber, det ejer, og det er normalt etableret af aktionærer for at tjene afkast af ejerskabet til gavn for aktionærerne. Holdingselskaber kan hjælpe med at sikre virksomhedens aktiver, forenkle ejerskifte og tilbyde skattefordele.