Ændring af selskabslovens § 112

Der er fra d. 11. oktober 2021 kommet en ny lovbekendtgørelse, der strammer selskabslovens § 112. Det kommer til at få betydning for de såkaldte ”tantebestyrelser” og kommer til at ramme stråmandsledelser.
Ændringen har det formål, at medlemmer af ledelsen i kapitalselskaber skal være personer, der faktisk fungerer som ledelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem kan derfor ikke længere forholde sig passivt. Der er kommet et krav om faktisk deltagelse. Man skal nu følge selskabets dispositioner og driften af selskabet, da man efter den nye ændring risikerer at blive gjort ansvarlig som medlem af bestyrelsen/ledelsen.

Lovgivningen rammer stråmandsselskaber, og der er en risiko for, at opstramningen også rammer ”tantebestyrelser”.

Hvorfor sker der en opstramning?

Opstramning af selskabslovens § 112 er en følge af Kontrolpakken, der har navnet Lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, revisorloven og forskellige andre love. Kontrolpakken blev vedtaget i maj 2020.

Hvad er en ”Tantebestyrelse”?

En stor andel af mindre virksomheder i Danmark har det, man kalder en ”tantebestyrelse”.  Bestyrelsen i en ”tantebestyrelse” består typisk af ejeren og hans nærmeste. Det kan eksempelvis være bestyrelser med familie, venner eller sågar naboer. Kendetegnet ved en ”tantebestyrelse” er, at de reelt er passive.

Hvilken betydning har det for mig?

Ændringen kommer til at få betydning får stråmandsledelse og ”tantebestyrelser”. Med den nye ændring øges risikoen for, at der rejses strafferetlige eller erstatningsretlige krav. Medlemmer i ”tantebestyrelser” og direktører, der optræder proforma, kan nu blive personligt inddraget i søgsmål. De har på papiret hjulpet, da de er en del af bestyrelsen eller i ledelsen.
Det kan derfor blive risikabelt for den person, der blot har meldt sig ind i en bestyrelse, uden at være helt klar over, hvad det indebærer. Det er risikabelt for dig, der som en ”familie-/vennetjeneste” er med i en bestyrelse eller ledelse, men aldrig aktivt har været en del af virksomheden.

Der kan også opstå et moralsk problem for ejeren af virksomheden, da han/hun kan risikere at bringe sine nærmeste i juridiske problemer. Resultatet er derfor, at man vil se færre passive medlemmer i ledelsen eller bestyrelserne fremadrettet. Derfor er bestyrelser efter den nye ændring ikke er noget man ”sidder” i, men noget man ”arbejder” i.

Hvad skal jeg gøre nu?

Hvis du står i den situation, at du som ejer har en bestyrelse, der agerer som en ”tantebestyrelse”, vil vi råde dig til at få indsat en mere aktiv professionel bestyrelse.
Hos Selskabsret.dk står vi altid klar med ekstern rådgivning til at finde den rigtige bestyrelse for dig og din virksomhed. Du er velkommen til at kontakte os på telefon 70 10 13 30 for en uforpligtende, indledende samtale om din situation. Du har også mulighed for at kontakte os via vores kontaktformularen her.