Hvad er en enkeltmandsvirksomhed (EVS)?

En enkeltmandsvirksomhed (også kaldet en enmandsvirksomhed), er en virksomhed, hvor der kun er én ejer. Dette er den slags virksomhed, der startes flest af i Danmark. Grunden til dette kan være, at det er nemt at registrere sig.

Disse kaldes også for personligt ejede virksomheder, eller personligt drevet virksomheder.

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 70 10 13 30.

 1. Erhvervsstyrelsens 6-trins guide til at lukke en virksomhed
 2. Det skal du være særligt opmærksom på i en enkeltmandsvirksomhed
 3. Har du brug for hjælp til din virksomhed?

Det skal du være særligt opmærksom på i en enkeltmandsvirksomhed

 • Ejeren hæfter personligt for virksomheden
 • Du kan trække eventuelt underskud fra i skat
 • Der er ikke noget lovkrav om minimumskapital
 • Det er gratis at registrere virksomheden
 • Du kan kun være ejer for én enmandsvirksomhed

Vær opmærksom på… Der kan kun være én ejer af en enkeltmandsvirksomhed. Hvis du på et tidspunkt vil have flere ejere ind i virksomheden, skal du ændre selskabsform.

Det er gratis at registrere en enkeltmandsvirksomhed, men du skal være opmærksom på, at der er nogle betingelser, som skal være opfyldt. Det er nemlig et krav, at din virksomhed kan registreres for mindst et af følgende forhold:

 • Værende arbejdsgiver
 • Moms
 • Lønsumsafgift
 • Import fra lande udenfor EU
 • Eksport fra lande udenfor EU

Din enmandsvirksomhed kan beskattes på flere forskellige måder. Du skal selv vælge hvilken måde du ønsker, ellers bliver din virksomhed automatisk beskattet efter personskattereglerne. Du kan vælge mellem følgende muligheder:

 • Personskattereglerne
 • Virksomhedsordningen
 • Kapitalafkastningsordningen
Når du ejer en enkeltmandsvirksomhed har du ikke pligt til at indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen. Du skal dog sende dit skatteregnskab til Skattestyrelsen, og du skal bogføre efter bogføringsloven.

Når du skal registrere din enkeltmandsvirksomhed, skal du gøre følgende:

 • Åbn blanketten “Start virksomhed” på virk.dk
 • Login med NemID
 • Vælg at du vil starte en enkeltmandsvirksomhed
 • Svar på spørgsmål om:
   Dit navn
  Din adresse

<

  Om du skal momsregistreres eller lønsumsregistreres
  Din branhekode

 • Klik OK

Når du har gennemgået ovenstående steps har du din egen virksomhed.

Vær opmærksom på…. Du må ikke registrere din enkeltmandsvirksomhed, hvis du er ledig og får understøttelse, eller hvis du modtager kontanthjælp fra kommunen. Det kan resultere i, at du mister din offentlige understøttelse.

Erhvervsstyrelsens 6-trins guide til at lukke en virksomhed

I nedenstående guide kan du læse, hvad du skal være opmærksom på, når/hvis du skal lukke din personligt drevne virksomhed (også kaldet enkeltmandsvirksomhed). Erhvervsstyrelsen anbefaler, at du læser alle de respektive trin i guiden igennem, inden du lukker din personligt drevne virksomhed på virk.dk.

Det er desuden afgørende, at du, når du vil lukke din personligt drevne virksomhed, følger nedenstående trin i den rækkefølge de bliver beskrevet. På den måde er du sikker på, at du har adgang til it-systemerne, som du skal bruge. Derudover kan du også undgå ekstra regninger efterfølgende i form af afgifter, gebyrer og skatter.

I følgende guide kan du læse trin for trin, hvad du skal huske før, under og efter du lukker virksomheden. Du kan bruge guiden til at skabe overblik over hvad, du skal indberette, samt hvorvidt du har gæld eller tilgodehavende hos Skattestyrelsen.

Husk at du stadig kan bruge guiden, selvom du allerede har lukket din virksomhed. I det tilfælde kan du bruge guiden til at sikre, at du har husket det nødvendige.

 

Trin 1: Du skal sikre, at du har adgang til din virksomheds digitale postkasse

Du skal være opmærksom på, at når du lukker din virksomhed, så slettes virksomhedens NemID, og derfor kan du ikke få adgang til din virksomheds digitale postkasse. Selvom virksomheden er lukket, kan der stadig komme nyttig information til virksomhedens digitale postkasse. Derfor er det vigtigt, at du søger for, at du har adgang til postkassen gennem dit cpr-nummer, og dermed dit private NemID. Dette skal selvfølgelig gøres inden du lukker virksomheden, ellers kan du komme i vanskeligheder.

 

Trin 2: Du skal tjekke din virksomheds Skattekonto

Inden du lukker din virksomhed, skal du have overblik over, om du har indberettet det nødvendige til Skattestyrelsen. Dette skal du gøre for at undgå afgifter, samt at betale for meget i f.eks. A-skat og moms.

Du får overblik over, om du har indberettet det nødvendige ved at gå ind på din virksomheds Skattekonto. Du finder Skattekontoen på TastSelv Erhverv.

Når du har lukket din virksomhed, skal du bruge dit personlige NemID, når du skal logge ind på TastSelv Erhverv. Når du logger ind, skal du ikke klikke på Fortsæt som privatperson, men i stedet klikke på Fortsæt som virksomhed. Grunden til dette er, at når du lukker din virksomhed, bliver virksomhedens cvr-nr. slettet.

 

Trin 3: Du skal lukke din virksomhed på virk.dk

Når du har udført trin 1 og 2 ovenfor, skal du lukke din virksomhed hos Erhvervsstyrelsen på hjemmesiden virk.dk. Når du har lukket din virksomhed på virk.dk, kan du downloade dit ophørsbevis. Dette kan du gøre på TastSelv Erhverv.

Du kan få brug for dit ophørsbevis f.eks. overfor din a-kasse og/eller din bank.

Sådan lukker du din virksomhed på virk.dk

 1. Du skal logge på TastSelv Erhverv med dit NemID
 2. Klik på Profil i menuen til venstre
 3. Klik på Registreringsbevis
 4. Klik på Hent registreringsbevis/ophørsbevis

Vær opmærksom på at selv om du lukker din virksomhed, så har du stadig pligt til at gemme alt materiale i dit regnskab i mindst 5 år. Dette inkluderer både dine regnskaber, bogføringsdokumenter og bilag.

Husk desuden at hvis du har købt fast ejendom eller har bygget om i forbindelse med din virksomhed, så skal du gemme alle regnskabsdokumenter i mindst 10 år efter købet eller ombygningen.

 

Trin 4: Du skal indberette A-skat og relevante afgifter såsom moms, punktafgifter og lønsumsafgift

Hvis din virksomhed har været registreret for f.eks. moms, A-skat, punktafgifter og/eller lønsumsafgift, så har du pligt til at indberette disse for alle perioder frem til den dag, hvor du lukkede din virksomhed.

Vær opmærksom på at du også skal indberette førnævnte selvom din indberetning for perioden er 0 kr.

Hvis du vil læse mere om ændringer ift. moms, løn og skat, lønsumsafgift og punktafgifter, inden du laver den sidste indberetning, kan du besøge Skats hjemmeside.

 

Trin 5: Du skal rette din forskudsopgørelse

I forbindelse med at du lukker din virksomhed, skal du desuden justere din egen private forskudsopgørelse. På den måde kan du sikre, at du løbende kommer til at betale den korrekte skat.

Sådan retter du din forskudsopgørelse på TastSelv Borger:

 1. Du skal logge på TastSelv Borger
 2. Klik på Forskudsopgørelsen
 3. Juster virksomhedens resultat i felt 221 og/eller felt 435
 4. Markér feltet Virksomhedsophør under Andre felter, Selvstændig erhvervsdrivende

Når du gør dette, sikrer du, at der næste år bliver dannet en forskudsopgørelse til dig uden virksomhedsbeløb.

 

Trin 6: Du skal have styr på dit skatteregnskab og oplysningsskema

Når du lukker din virksomhed, skal du opgøre virksomhedens resultat. Derfor skal du lave et skatteregnskab for 1. januar frem til den dato virksomheden er lukket.

Vær opmærksom på at du både skal inkludere eventuel fortjeneste og tab på de ting, du har taget ud af virksomheden, eller du har solgt til andre. Det kan f.eks. være computere, varelager, møbler, biler eller maskiner.

Det er dog vigtigt at notere sig, at du først kan oplyse resultatet på oplysningsskemaet året efter, at du har lukket din virksomhed. Fristen for at oplyse resultatet til Skat er d. 1. juli.

Hvis du ikke overholder denne frist, bliver der udstedt dagsbøder på 200 kr. Der er dog en øvre grænse på 5.000 kr.

 

Sådan retter du årsopgørelsen / oplysningsskemaet

 1. Du skal logge på TastSelv Borger
 2. Klik på Ret årsopgørelsen / oplysningsskemaet

Nogle beløb vil være vist i forvejen.

 • Ret de beløb, der skal rettes
 • Klik på Næste og sæt kryds i felt 71, hvor der står, at din virksomhed er lukket.
 • Hvis du har overskud, kan du udfylde dette i felt 111, og hvis du har underskud, kan du registrere dette i felt 112.
 • Naviger til Regnskabsoplysninger og klik på Oplys.
 • Udfyld oplysningerne i de relevante felter.
 • Klik på Gem
 • Klik på Godkend

Du får nu vist din årsopgørelse, hvor du bl.a. kan se om du skal have penge tilbage i skat, eller om du skal betale mere.

Har du brug for hjælp til din virksomhed?

Hvis du har brug for hjælp fra en erfaren advokat inden for selskabsret, så er du meget velkommen til at kontakte Søren Merrild Bie på telefon 29261012. Du kan finde vores dygtige team af advokater i Horsens, Aarhus og Fredericia.