Kom i gang med din nye enkeltmandsvirksomhed

En enkeltmandsvirksomhed er en virksomhed, hvor der kun er én ejer. Disse kaldes også for personligt ejede virksomheder, eller personligt drevet virksomheder.

Denne virksomhedsform er den hyppigst benyttede i Danmark af flere årsager – bl.a. den ukomplicerede registrering

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 70 10 13 30.

 • Hvad kendetegner en enkeltmandsvirksomhed?
 • Hvilke krav er der til en enkeltmandsvirksomhed
 • Fordele og ulemper ved en enkeltmandsvirksomhed
 • Skattemæssige forhold ved enkeltmandsvirksomheder

Hvad kendetegner en enkeltmandsvirksomhed?

En enkeltmandsvirksomhed er en virksomhedstype, med kun én ejer. Ejeren hæfter personligt for virksomhedens forpligtelser. En enkeltmandsvirksomhed er en populær valgmulighed for mange iværksættere og selvstændige erhvervsdrivende. Det er en simpel og fleksibel virksomhedsform, hvor du som ejer har fuld kontrol og ansvar for din virksomheds drift og økonomi.

Der er ingen særlige krav til kapital, og det er gratis at registrere virksomheden på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, hvilket er nogle af de væsentligste kendetegn ved virksomhedsformen. Vær dog opmærksom på, at det kun muligt at eje én enkeltmandsvirksomhed ad gangen.

En af de største udfordringer ved denne type virksomhed er, at ejeren personligt hæfter for virksomhedens forpligtelser. Det betyder, at hvis virksomheden går konkurs eller pådrager sig gæld, kan det have alvorlige konsekvenser for ejerens personlige formue.

Enkeltmandsvirksomheder skal indsende et oplysningsskema til SKAT, men er ikke forpligtet til at indsende årsrapport til erhvervsstyrelsen, som kapitalselskaber og interessentskaber skal.

Du kan også senere omdanne virksomheden til en anden virksomhedsformer som f.eks. ApS, hvis du ønsker at udvide eller ændre virksomhedens struktur og formål.

Hvilke krav er der til en enkeltmandsvirksomhed?

En enkeltmandsvirksomhed er påkrævet at være registreret hos erhvervsstyrelsen. Det er gratis at registrere en enkeltmandsvirksomhed, men du skal være opmærksom på, at der er nogle betingelser, som skal være opfyldt.

Der kræves, at mindst ét af følgende forhold registreres:

 • Værende arbejdsgiver
 • Moms
 • Lønsumsafgift
 • Import fra lande udenfor EU
 • Eksport fra lande udenfor EU

Opret enkeltmandsvirksomhed

Når du skal registrere din enkeltmandsvirksomhed, skal du gøre følgende:

 • Åbn blanketten “Start virksomhed”virk.dk
 • Login med NemID
 • Vælg at du vil starte en enkeltmandsvirksomhed
 • Svar på spørgsmål om:
  • Dit navn
  • Din adresse
  • Om du skal momsregistreres eller lønsumsregistreres
  • Din branchekode

Når du har gennemgået ovenstående steps, har du din egen virksomhed. Du vil modtage et CVR-nummer, og derefter være officielt registreret i erhvervsstyrelsens systemer.

Vær opmærksom på, at du ikke må registrere din enkeltmandsvirksomhed, hvis du er ledig og modtager offentlig forsørgelse, eller hvis du modtager kontanthjælp fra kommunen. Det kan resultere i, at du mister din offentlige understøttelse.

Fordele og ulemper ved en enkeltmandsvirksomhed

Fordele:

En enkeltmandsvirksomhed er en virksomhedstype, hvor en enkeltperson ejer og driver dens forretning. Det er en af de største fordele ved en enkeltmandsvirksomhed, da du dermed får fuld kontrol over alle beslutninger og kan drive alle økonomiske aktiviteter, som passer til virksomhedens formål.

Derudover er en enkeltmandsvirksomhed let at oprette og kræver kun registrering hos Erhvervsstyrelsen og tildeling af et CVR-nummer. Virksomheden kan også omdannes til en anden type virksomhed senere i processen, hvis der bliver behov for udvidelse eller forandring.

At omdanne din virksomhed til en anden virksomhedsform kan have flere fordele. For det første kan det hjælpe dig med at reducere din personlige økonomiske risiko, da ApS er en type selskab, hvor du kun er ansvarlig for den selskabskapital, du har investeret i virksomheden. Derudover kan en omdannelse af virksomhedsformen også gøre det nemmere for dig at rejse kapital eller tiltrække investorer, da ApS-selskabsformen ofte anses for mere troværdig og pålidelig i forretningsverdenen.

Ulemper:

En enkeltmandsvirksomhed har dog også nogle ulemper. En af de største er, at ejeren hæfter personligt for virksomhedens forpligtelser, hvilket betyder, at dine personlige aktiver kan blive påvirket, hvis virksomheden ikke går godt. Derudover beskattes virksomheden automatisk som personlig indkomst, og ejeren skal betale AM-bidrag af overskuddet.

Det kan være svært at tiltrække investorer og skaffe finansiering til større projekter. På den front har kapitalselskaber og interessentskaber det ofte lettere, grundet deres mere formelle og professionelle struktur.

På trods af ulemperne kan en enkeltmandsvirksomhed være en attraktiv virksomhedsform for iværksættere og selvstændige, grundet den store frihed, personlig kontrol og fleksibilitet.

Skattemæssige forhold ved enkeltmandsvirksomheder

Din enmandsvirksomhed kan beskattes på flere forskellige måder. Du skal selv vælge, hvilken måde du ønsker, ellers bliver din virksomhed automatisk beskattet efter personskattereglerne. Du kan vælge mellem følgende muligheder:

 • Personskattereglerne
 • Virksomhedsordningen
 • Kapitalafkastningsordningen

Når du ejer en enkeltmandsvirksomhed, har du ikke pligt til at indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen. Du skal dog sende dit skatteregnskab til Skattestyrelsen samt bogføre efter bogføringsloven.

Få juridisk vejledning til oprettelsen af din enkeltmandsvirksomhed

Har du tanker om at starte en enkeltmandsvirksomhed? Selvom oprettelsen af en enkeltmandsvirksomhed kan være en rimelig simpel opgave, kan fejl og overtrædelse af selskabsretlige regler blive dyrt.

Vi har hos selskabsret.dk mange års erfaring med virksomhedsopstart, og kan hjælpe dig gennem hele processen. Vi har udgjort Advokatgruppens selskabsretlige afdeling siden 1987, og kan give dig kompetent rådgivning opstart, omdannelse eller nedlukning af din virksomhed.

Du kan læse mere om priserne på advokatomkostninger, hvis du søger rådgivning hos os.

Du er velkommen til at tage kontakt til os på 70 10 13 30 for en gratis, uforpligtende samtale. Alternativt kan du udfylde vores kontaktformular – så ringer vi til dig!