Hvad er et anpartsselskab (ApS)?

Et anpartsselskab (ApS) er en type virksomhed, som er etableret af en eller flere personer eller juridiske enheder med det formål at drive forretning og tjene penge. Et anpartsselskab er en af de mest populære erhvervsformer i Danmark.

Anpartsselskaber går, sammen med aktieselskaber, under samlebetegnelsen kapitalselskaber. Det kan du læse mere om lige her.

Et anpartsselskab er en virksomhedsform, hvor selskabet er opdelt i anparter, som ejes af forskellige personer eller virksomheder. Anpartsselskabet er en juridisk person, hvilket betyder, at den har en selvstændig økonomi og kan indgå i aftaler og retssager på vegne af selskabet.

Hvis man overvejer at oprette et anpartsselskab, er det vigtigt at sætte sig ind i de forskellige krav og forpligtelser, så man er klar til at håndtere dem. Det kan være en god ide at søge rådgivning hos en advokat, som kan hjælpe med at sikre dig.

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 70 10 13 30.

 1. Hvad skal jeg være opmærksom på?
 2. Hvad koster det at stifte et anpartsselskab (ApS)?
 3. Krav og proces til at stifte et ApS
 4. Få juridisk rådgivning fra en advokat
 5. Ofte stillede spørgsmål

En af fordelene ved at have et anpartsselskab er, at ejerne ikke hæfter personligt for selskabets gæld og forpligtelser. Det betyder, at hvis selskabet går konkurs eller har problemer med at betale sine regninger, vil ejerne ikke miste mere end deres investering i selskabet.

Som ejer af et anpartsselskab har man mulighed for at deltage i beslutninger om selskabets drift og udvikling, og man kan også modtage udbetaling af eventuelt overskud i form af udbytte. Der er også mulighed for at sælge eller overdrage sine anparter til andre.

Hvad skal jeg være opmærksom på?

Det skal du være opmærksom på ved anpartsselskaber:

 1. Anpartsselskaber kan både ejes af personer og selskaber
 2. Indskuddet i anpartsselskaber er mindst 40.000 kr.
 3. Det er en juridisk, selvstændig enhed
 4. Anpartsselskaber skal føre regnskab
 5. Anpartsselskaber skal indberette sin årsrapport digitalt
 6. Det er et krav, at et anpartsselskab har en direktion, som dog kan suppleres af en bestyrelse eller et tilsynsråd

Hvad er fordelene ved ApS?

Der er flere fordele ved at stifte et anpartsselskab (ApS) i Danmark. Først og fremmest er det en juridisk, selvstændig enhed, hvilket betyder, at ejerne kun hæfter for deres indskud i selskabet. Dette giver en større sikkerhed for samtlige ejere, da de ikke risikerer at miste mere end det beløb, de har indskudt i selskabet.

En anden fordel ved et ApS er fleksibiliteten i forhold til ejerstrukturen. Det er muligt at have både ene-ejerskab og flere ejere i selskabet, hvilket gør det muligt at tilpasse selskabsstrukturen efter behov.

Derudover er et ApS også fordelagtigt i forhold til skat. Selskabets overskud beskattes med en lavere sats end personlig indkomst, og der er også mulighed for at trække visse udgifter fra i skat.

Hvad koster det at stifte et anpartsselskab (ApS)?

Det koster 670 kr. i gebyr til Erhvervsstyrelsen at registrere et ApS. Hertil kommer et evt. honorar til os, hvis vi skal hjælpe med alt fra A-Z forbundet med udarbejdelse af alle dokumenter og registreringer. Vi giver altid en fast pris på stiftelse af selskaber. I øvrigt kan stiftelsesomkostningerne afholdes af selskabskapitalen (startindskuddet) på de mindst 40.000 kr. Du kan også gøre brug af apportindskud, som er andre værdier end penge, der indskydes som selskabskapital (startindskud).

Krav og proces til at stifte et ApS

Hvis du vil stifte et anpartsselskab, skal du udarbejde og underskrive et stiftelsesdokument og vedtægter. Derefter skal du have selskabet registreret inden for 2 uger på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Der er visse krav til fysiske personer eller juridiske person, der vil stifte et selskab. Man må ikke være under konkurs eller rekonstruktion, og fysiske personer skal være myndige. Fysiske personer må ikke være under værgemål på stiftelsestidspunktet.

For at oprette et anpartsselskab skal der være mindst en ejer, og der skal indskydes en startkapital på mindst 40.000 kroner. Derudover skal der udarbejdes en række dokumenter, herunder vedtægter og stiftelsesdokumenter, som skal registreres hos Erhvervsstyrelsen.

Selskabet skal have en direktion, men selskabet kan også vælge at have en bestyrelse og en revisor, og der skal føres regnskab og udarbejdes årsrapporter. Derudover skal selskabet betale selskabsskat af sit overskud og moms af sine salg.

For at etablere et ApS i Danmark skal man have mindst én stifter og mindst én direktør. Stifteren kan være en person eller en anden virksomhed, mens direktøren skal være en fysisk person. Derudover skal man have en dansk adresse og en dansk bankkonto.

Der er også andre krav og forpligtelser forbundet med at have et anpartsselskab. Det indebærer bl.a. krav til ledelsen, revisoren og regnskabet. Derudover skal selskabet betale selskabsskat og moms af sine salg.

Få juridisk rådgivning fra en advokat

At stifte et selskab kan være en kompleks og udfordrende proces med mange juridiske aspekter og krav, der skal opfyldes. Derfor kan det være en god idé at få juridisk rådgivning fra en advokat, der har ekspertise og erfaring inden for området.

Vores advokater kan hjælpe dig med at sikre, at alle juridiske krav og procedurer bliver fulgt korrekt, og at alle relevante dokumenter og aftaler bliver udarbejdet juridisk korrekt.

Ydermere kan vi rådgive om de forskellige selskabsformer og hjælpe med at vælge den mest hensigtsmæssige selskabsform for din virksomhed.

Kontakt os endelig for en gratis indledende samtale om dit behov for selskabsstiftelse. Udfyld kontaktformularen her på siden eller ring til os på 70 10 13 30. Den indledende samtale er altid gratis!

Ofte stillede spørgsmål

Et ApS (Anpartsselskab) er en type juridisk virksomhedsform i Danmark, hvor ejerskabet er opdelt i anparter, og ejerne har begrænset ansvar for selskabets gæld.
Det nøjagtige beløb for at oprette et ApS kan variere, men det kræver en startkapital på mindst 40.000 danske kroner.
For at oprette et ApS skal der opfyldes visse krav, herunder mindst én direktør, en revisor, og en revisorerklæring ved selskabets stiftelse.
I et ApS hæfter ejerne normalt kun med deres indskudskapitalejer, og deres personlige formue er dermed beskyttet mod selskabets økonomiske omkostninger.