Due Diligene

Nøglen til en vellykket virksomhedsoverdragelse

Hvad er due diligence?

Due diligence refererer til en grundig undersøgelse af en virksomhed eller en persons økonomiske, juridiske og forretningsmæssige forhold før en investering eller en aftale indgås.

Due diligence involverer typisk en gennemgang af regnskaber, kontrakter, ejendomsretlige dokumenter og andre relevante oplysninger for at identificere potentielle risici og muligheder for vækst. Formålet med due diligence er at sikre, at investorer træffer informerede beslutninger og minimerer risikoen for tab.

Hvordan ser due diligence-processen ud?

En due diligence-proces indebærer typisk følgende trin:

 1. Identifikation af virksomhedens mål, herunder formålet med due diligence-processen.
 2. Indsamling af relevante oplysninger om virksomheden, herunder finansielle dokumenter, juridiske dokumenter, kontrakter og andre relevante dokumenter.
 3. Analyse og vurdering af de indsamlede oplysninger for at identificere eventuelle risici og muligheder.
 4. Rapportering af resultaterne af due diligence-processen til virksomhedens ledelse og interessenter.
 5. Evaluering af de rapporterede resultater og beslutningstagning angående videre handlinger og eventuelle justeringer.
 6. Gennemførelse af eventuelle nødvendige handlinger for at reducere risici og udnytte muligheder identificeret i due diligence-processen.

Det er vigtigt at bemærke, at processen kan variere afhængigt af virksomhedens størrelse, kompleksitet og formål med due diligence. Vi anbefaler derfor, at du tager kontakt til en af vores selskabsretsadvokater, så du sikrer at processen forløber korrekt.

Due diligence i forbindelse med virksomhedsoverdragelser

Due diligence foretages ofte af en køber i forbindelse med opkøb af en virksomhed.

Hvis nogen skal foretage en due diligence-undersøgelse i din virksomhed anbefaler vi, at der indledningsvist bliver indgået en hemmelighedsaftale. En sådan aftale sikrer, at en eventuel køber, som ønsker at foretage en due diligence undersøgelse, skal hemmeligholde de fortrolige oplysninger som vedkommende bliver bekendt med i forbindelse med undersøgelsen. Det sikrer derfor, at køberen ikke kan misbruge eller dele oplysningerne.

Har du brug for hjælp til at oprette en hemmeligholdelsesaftale? Ring til os på 70 10 13 30.

Hvad bør undersøges?

For at sikre, at due diligence-undersøgelsen er grundig er der en række forhold, der bør undersøges. Det indebærer bl.a.:

 • Kontrakter
 • Medarbejderforhold
 • Retssager
 • Skattemæssige forhold
 • Ledelsen
 • Marketing
 • Regnskaber, herunder selskabets økonomi
 • IT-systemer, goodwill og immaterielle rettigheder

Det kan dog afhænge af virksomheden og formålet med undersøgelsen, hvad der bør undersøges i forbindelse med due diligence. Derfor skal det fremhæves, at ovenstående liste ikke er udtømmende.

Vi anbefaler derfor, at du tager kontakt til en af vores advokater, så du er garanteret konkret juridisk rådgivning, der er tilpasset din situation.

Juridiske aspekter

Som nævnt indebærer due diligence en grundig undersøgelse af alle virksomhedens forhold, herunder kontrakter, immaterielle rettigheder, skattemæssige forhold, ledelse og mere. Derfor indebærer due diligence også adskillige juridiske aspekter indenfor forskellige juridiske retsområder.

Afhængig af virksomhedstypen og formålet med due diligence-undersøgelsen, kan det være nødvendigt at overveje hvilke aspekter, der er væsentlige at inddrage.

Har du brug for hjælp?

Vores erfarne advokater kan hjælpe dig med at navigere gennem de forskellige juridiske aspekter af due diligence, så du er sikker på, at alle relevante forhold bliver undersøgt og vurderet korrekt. Vi kan også hjælpe med at identificere eventuelle risici og muligheder og give råd om, hvordan de bedst kan håndteres.

Kontakt os i dag på 70 10 13 30 for at få mere information om, hvordan vi kan hjælpe dig med due diligence-undersøgelser i forbindelse med virksomhedsoverdragelser. Du kan også udfylde kontaktformularen her på siden. Første opkald er altid gratis!