Konkurs

Har dit selskab ikke længere mulighed for at opfylde sine økonomiske forpligtelser? Det kan få store konsekvenser, idet selskabet kan blive erklæret konkurs. Er du i tvivl om, hvilke regler du bør være opmærksom på? Eller vil du vide, om du opfylder betingelserne for at blive erklæret konkurs? Så læs med nedenfor.

Hvad er en konkurs?

En konkurs er den juridiske proces et selskab gennemgår, når et selskab ikke længere kan varetage kreditorernes interesser, fordi selskabet ikke kan betale sine kreditorer.

Hvad er konkursbehandling?

Man kan både komme under konkursbehandling som selskab eller privatperson, og hvorvidt det er dig eller dit selskab, der erklæres konkurs, vil afhænge af hvilken type selskab, du driver. Hvis du er en privatperson under konkursbehandling, kan du læse om gældsernæring lige her.

Det følgende vil alene vedrøre konkurs i selskaber.

Hvornår kan en virksomhed erklæres konkurs?

Betingelserne for konkurs:

Selskabet skal være insolvent. Det betyder, at selskabet ikke er i stand til at opfylde sine økonomiske forpligtelser efterhånden som de forfalder, når dette ikke er midlertidigt.

Retlig interesse. Den der indgiver konkursbegæringen skal have en retlig interesse i, at boet kommer under konkursbehandling. Denne betingelse vil som udgangspunkt være opfyldt, hvis selskabet selv eller en af dennes kreditorer indgiver konkursbegæringen.

Konkursbegæring – Sådan erklærer du dig konkurs

Når et selskab skal undergå konkursbehandling, sker det ved, at selskabet selv (egenbegæring) eller dets kreditorer (kreditorbegæring) indgiver en begæring herom til Skifteretten. Skifteretten er en del af de danske domstole, og de beskæftiger sig både med insolvensbehandling (konkurser) og dødsbobehandling.

Som anført ovenfor, skal den der indgiver begæringen have en retlig interesse i, at skyldneren tages under konkursbehandling. Som udgangspunkt vil kreditorer have en retlig interesse i at få selskabet under konkursbehandling. Det gælder dog ikke, såfremt deres krav er sikret ved pant eller hvis det ikke forventes, at kreditoren vil modtage penge til hel eller delvis dækning af sit tilgodehavende i forbindelse med konkursbehandlingen.

Når skifteretten modtager en konkursbegæring, vil de vurdere om betingelserne ovenfor er opfyldt. I bekræftende fald, vil Skifteretten erklære selskabet konkurs ved et konkursdekret.

Hvad er den juridiske proces ved konkurs?

For det første vil Skifteretten modtage en kreditorbegæring om konkursbehandling. Denne skal forkyndes for skyldneren (selskabet), hvorefter der vil blive indkaldt til et møde i Skifteretten.

På dette møde har skyldner mulighed for at komme med indsigelser mod kreditorernes krav, ligesom skyldneren kan fremlægge dokumentation for selskabets økonomi, såfremt der er uenighed om grundlaget for konkursen. På dette møde vil Skifteretten træffe beslutning om, hvorvidt selskabet skal tages under konkursbehandling eller ej.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at det kan have store konsekvenser for både selskabet og kreditor, såfremt man ikke dukker op til mødet i Skifteretten.

Såfremt Skifteretten bestemmer, at selskabet tages under konkursbehandling, udstedes et konkursdekret. Når konkursdekretet afsiges, mister skyldneren (selskabet) retten til at råde over konkursboet, herunder dets aktiver, og retten til at repræsentere boet over for tredjemand. Det betyder, at selskabet ikke kan overdrage eller bortgive virksomhedens ejendele, ligesom selskabet heller ikke kan modtage betaling eller andre ydelser.

Derfor udpeger Skifteretten en kurator, som har til opgave at behandle konkursboet og afvikle virksomheden. Det betyder, at kurator varetager boets interesser, ligesom kurator skal sikre konkursboets aktiver.

Konkursbehandlingen

Kuratoren skal sørge for at sælge eller afvikle selskabets aktiver for at skaffe midler til at betale selskabets kreditorer. Det kan ske ved almindeligt salg og/eller tvangsauktioner. Kurator vil afslutte konkursbehandlingen ved at udarbejde et regnskab over konkursboets aktiver og passiver, således at provenuet kan fordeles mellem boets kreditorer.

Konkursordenen – Får du dækning for dit tilgodehavende?

Idet en konkurs forudsætter, at selskabet er insolvent, vil der ofte ikke være penge nok til at indfri alle kreditorerne. Det er derfor vigtigt, at kreditorerne opnår fyldestgørelse i overensstemmelse med konkursordenen, som er en lovfæstet gruppering af konkursboets kreditorer. Det følger af denne, om kreditorerne opnår dækning for sit krav. Rækkefølgen er som følger:

  • Omkostninger til kurator og konkursboets behandling
  • Omkostninger til selskabets afvikling (f.eks. retsafgifter til Skifteretten)
  • Lønkrav fra medarbejdere
  • Afgifter til leverandører (f.eks. afgifter i forbindelse med forbrug, alkohol o.l.)
  • Alle øvrige kreditorer

Når konkursmassen er fordelt efter ovenstående rækkefølge, skal selskabet afregistreres.

Har du brug for hjælp? Kontakt os i dag

Hvis dit selskab står over for en truende konkurs, så er det vigtigt at handle hurtigt og få professionel hjælp. Hos os kan du få den nødvendige rådgivning og støtte til at navigere gennem konkursprocessen.

Selvom dit selskab ikke nødvendigvis står over for en truende konkurs, kan det stadig være en god idé at søge professionel rådgivning, hvis du har spørgsmål eller bekymringer. Vores erfarne advokater kan hjælpe med at besvare dine spørgsmål og give dig den nødvendige information til at træffe velinformerede beslutninger omkring din virksomheds fremtid.

Vi er en del af Advokatgruppen, og vores team af eksperter står klar til at besvare dine spørgsmål og hjælpe dig med at navigere i de komplekse aspekter af konkurs. Udfyld kontaktformularen her på siden for en uforpligtende samtale, eller ring på 70 10 13 30. Første opkald er altid gratis!