Bestyrelsen

Hvornår skal et selskab have en bestyrelse?

Der er flere variabler, der definerer hvornår et selskab skal have en bestyrelse;

  • Hvilket type selskab er der tale om?
  • Hvor stort er selskabet?

Til ovenstående skal du fx være opmærksom på, at det er et krav at aktieselskaber har en bestyrelse. Det er derimod ikke et krav at anpartsselskaber har en bestyrelse. Hvis Anpartsselskabet ikke har en bestyrelse, er det direktionen, der i stedet skal udføre disse opgaver.

Hvad laver en bestyrelse?

Bestyrelsen i et selskab har ansvaret for at lægge strategien for selskabet. Til gengæld er det direktionen, der har ansvaret for den daglige ledelse, og bestyrelsen skal sikre at direktionen arbejder i overensstemmelse med de beslutninger, som bestyrelsen har truffet.

Derudover har bestyrelsen ansvaret for at ansætte og afskedige medlemmer af direktionen, når det er passende.

Hvem kan være medlem bestyrelsen?

Den eneste selskabform, hvor det er et krav at der skal være en bestyrelse er et aktieselskab.

Her skal der være en formand, og samlet minimum tre medlemmer af bestyrelsen.

Vidste du… Der er ikke nogen øvre grænse for hvor mange medlemmer der er i en bestyrelse. Det er en fin linje mellem at der skal være nok til, at der er sparring mellem bestyrelsesmedlemmerne til at de rigtige beslutninger bliver truffet, og få nok til at processen bliver effektiv.

Du kan læse mere om vigtige overvejelser i forhold til sammensætning af en god bestyrelse her. 

Spørgsmål

Hvis du har brug for rådgivning i forhold til sammensætning af bestyrelsen, er du meget velkommen til at kontakte os. Vi kan også rådgive dig i forhold til dit bestyrelsesansvar. Vi er en del af Advokatgruppen,

Vi har været eksperter i selskabsret siden 1987, og vores venlige advokater står altid til rådighed, når du har brug for det. Vi vil gerne vurdere din sag gratis.