Opret enkeltmandsvirksomhed

Hvad kendetegner en enkeltmandsvirksomhed?

En enkeltmandsvirksomhed er en type virksomhedsform, hvor der kun er én ejer. Ejeren er personligt ansvarlig for virksomhedens forpligtelser og hæfter personligt med sin private økonomi. Ejeren tager alle beslutninger og modtager virksomhedens overskud som personlig indkomst.

Hvad er kravene til at oprette en enkeltmandsvirksomhed?

For at oprette en enkeltmandsvirksomhed kræves det, at man registrerer et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen. Ejeren af en enkeltmandsvirksomhed er personligt ansvarlig for virksomhedens forpligtelser og hæfter personligt for alle beslutninger og virksomhedens overskud og underskud.

En enkeltmandsvirksomhed er en selvstændig juridisk enhed med én ejer, som træffer alle beslutninger i virksomheden. Personlig indkomst og løn er ikke adskilt fra virksomhedens økonomi. En enkeltmandsvirksomhed skal ifølge bogføringsloven registrere moms, skatteregnskab og andre nødvendige registreringer.

Der kræves ingen speciel tilladelse for at oprette en enkeltmandsvirksomhed, men det er vigtigt at være opmærksom på, at en enkeltmandsvirksomhed kan have ulemper, fx hvis man modtager offentligt tilskud eller har et stort overskud og derfor skal betale topskat.

Hvilke muligheder og begrænsninger har en enkeltmandsvirksomhed?

En enkeltmandsvirksomhed er en type virksomhedsordning, hvor der kun er én ejer, der også er ansvarlig for virksomhedens forpligtelser og hæfter personligt for dem. Som en selvstændig juridisk enhed har en enkeltmandsvirksomhed adgang til mange muligheder, men også en række begrænsninger. Læs mere nedenfor for at blive klogere.

En enkeltmandsvirksomhed har følgende muligheder:

 • Den ene ejer har fuld kontrol over alle beslutninger og drifter virksomheden som en selvstændig juridisk enhed.
 • Ejeren har mulighed for at tjene en personlig indkomst fra virksomheden og at drage nytte af virksomhedens overskud.
 • En enkeltmandsvirksomhed er nemt og hurtigt at oprette med et CVR-nummer.
 • Ejeren behøver ikke at have speciel tilladelse for at starte en enkeltmandsvirksomhed.

En enkeltmandsvirksomhed har også følgende begrænsninger:

 • Ejeren hæfter personligt for sin virksomheds forpligtelser og er personligt ansvarlig for virksomheden.
 • Ejeren kan ikke modtage offentlig forsørgelse som kontanthjælp, mens de driver en enkeltmandsvirksomhed.
 • Ejeren kan kun eje sin enkeltmandsvirksomhed alene.
 • Ejeren er også personligt ansvarlig for virksomhedens skatte- og momsregistreringer og for at følge de gældende regler i bogføringsloven.
 • Ejeren skal betale topskat af virksomhedens overskud, hvilket kan medføre en højere beskatning end for andre virksomhedstyper som anpartsselskab.

Vælg hvordan din enkeltmandsvirksomhed skal beskattes.

Når du ejer en enkeltmandsvirksomhed, er det vigtigt at sætte sig ind i regler om beskatning. Det skyldes, at denne type virksomhed kan beskattes på 3 forskellige måder – og du skal derfor sørge for at vælge den, der er passer bedst til dine behov.

Som ejer af en enkeltmandsvirksomhed, skal du selv sørge for at betale skat af virksomhedens overskud, og det kan som udgangspunkt ske på 3 måder:

 1. Overskuddet beskattes efter personskattereglerne som din personlige indkomst
 2. Overskuddet beskattes efter virksomhedsordningen
 3. Overskuddet beskattes efter kapitalafkastordningen

Personskattereglerne

Hvis overskuddet beskattes efter personskattereglerne, betyder det, at virksomhedens overskud beskattes som almindelig personlig indkomst. Det betyder, at du skal betale det samme i skat, som når du får løn af en arbejdsgiver.

Når du derimod ikke har en arbejdsgiver, fordi du driver egen virksomhed, skal du selv sørge for, at der betales skat af den løn, du trækker ud af virksomheden.

Virksomhedsordningen

Virksomhedsordningens fordele er, at du herigennem får nogle af de samme skattemæssige muligheder som kapitalselskaberne har. Dog skal du være opmærksom på, at du her skal sørge for at skelne mellem dit private forbrug og virksomhedens penge.

Når du benytter virksomhedsordningen, skal du betale skat efter personskattereglerne af din lønindtægt som nævnt ovenfor. Dog har du mulighed at for at kombinere dette med reglerne om selskabsskat, idet du alene skal betale 22 % i skat af de midler, som virksomheden opsparer. Hvis du på et tidspunkt vælger at hæve virksomhedens opsparing, skal du betale almindelige indkomstskat heraf, dog med fradrag af de 22 % du allerede har betalt. Virksomhedsskatteordningen giver dig således mulighed for at udskyde en del af skattebetalingen.

En yderligere fordel ved virksomhedsskatteordningen er, at du har mulighed for at få et skattemæssigt fradrag for renteudgifterne i din personlige indkomst. Det betyder konkret, at du skal betale et mindre AM-bidrag.

Kapitalafkastordningen

Kapitalafkastordningen giver dig mulighed for at opnå nogle af de samme fordele, som vi ser ved virksomhedsordningen – blot på en lidt mere simpel måde. Det skyldes, at du ved denne ordning ikke har nogen bogføringspligt, ligesom du ikke skal skelne og adskille din personlige økonomi fra virksomhedens.

Dog kan du ikke lave en opsparing i virksomheden, som nævnt ovenfor. I stedet vil du skulle betale et mindre AM-bidrag end efter personskattereglerne, da du også efter kapitalafkastordningen har mulighed for at opnå et fradrag for renteudgifterne.

Kontakt

Er du i tvivl om reglerne for din enkeltmandsvirksomhed? Eller har du brug for juridisk rådgivning, inden du opretter en enkeltmandsvirksomhed? Så kontakt os i dag!

Selskabsret.dk er en del af Advokatgruppen, og vi kan hjælpe med at sørge for, at din virksomhed er beskyttet mod potentielle udfordringer og juridiske problemer. Lad vores team af erfarne advokater hjælpe dig med at sikre din virksomheds fremtid. Vi tilbyder kompetent rådgivning og støtte til en bred vifte af juridiske spørgsmål.

Ring allerede i dag på 70 10 13 30 eller udfyld kontaktformularen her på siden. Første opkald er gratis!