Selskabskapital

Kapitalselskaber er fundamentale virksomhedsformer, der inkluderer aktieselskaber og anpartsselskaber. Dette afsnit vil afdække alt, du behøver at vide om selskabskapital, fra dens betydning for selskabets struktur til de juridiske krav og beslutninger, der påvirker disse virksomhedsformer.

Har du brug for juridisk rådgivning, så kontakt os i dag på 70 10 13 30 eller udfyld kontaktformularen her på siden – den indledende samtale er gratis!

Hvad er selskabskapital?

Ved stiftelsen af et kapitalselskab, skal ejerne indskyde økonomisk kapital i selskabet. Der foreligger lovbestemte minimumskrav til selskabskapitalens størrelse ved selskabets stiftelse, men kapitalen kan herefter både forhøjes og nedsættes ved henholdsvis kapitalforhøjelse og kapitalnedsættelse. Selskabskapitalen kan være kontant, men den kan også bestå af andre aktiver som maskiner, værktøj, værdipapirer mv. (apportindskud) eller gældskonvertering i form af konvertible gældsbreve.

Kapitalselskaber har begrænset hæftelse, hvilket betyder, at kapitalejerne udelukkende hæfter for deres indskudte selskabskapital. Derfor er det afgørende for selskabets økonomiske levedygtighed og for beskyttelsen af kreditorers interesser, at kapitalselskabet har en sund selskabskapital.

Selskabskapitalen kan ændres på generalforsamlingen, og kan gøres til både overkurs og kurs pari, men ikke underkurs. Størrelsen på selskabskapitalen fastsættes i selskabets vedtægter og skal registreres hos erhvervsstyrelsen.

Krav til selskabskapital

Selskabskapitalkravene afhænger af virksomhedsformen, altså hvorvidt der er tale om aktieselskaber (A/S) eller anpartsselskaber (ApS).

Aktieselskaber

For aktieselskaber kræves en minimumskapital på 400.000 kr. ved stiftelsen, hvor mindst 25% skal være indbetalt ved stiftelsen og hele beløbet inden for 5 år. Kapitalen opdeles i aktier, og aktionærerne er ansvarlige for de tegnede kapitalandele. Ændringer i kapitalen kræver generalforsamlingsgodkendelse og registrering hos Erhvervsstyrelsen.

Anpartsselskaber

Anpartsselskaber kræver en minimumskapital på 40.000 kr., der skal indbetales ved selskabets stiftelse. Kapitalen opdeles i anparter, og ejerne hæfter for deres andel. Ændringer i kapitalen kræver generalforsamlingsbeslutning og registrering hos Erhvervsstyrelsen.

Både A/S og ApS skal overholde selskabsloven og opgive relevante oplysninger til selskabsregistret. Selskabskapitalen tjener som en beskyttelse for selskabets kreditorer og sikrer, at selskabet har midler til at opfylde sine forpligtelser.

Få hjælp til at oprette dit selskab

Advokaterne hos selskabsret.dk er eksperter i at oprette selskaber, og kan give afgørende rådgivning og assistance. Vi hjælper med spørgsmål om selskabskapitalens størrelse, indbetalingen og hvordan den relaterer sig til selskabets formål og vedtægter.

Vi vejleder dig gennem hele processen og sikrer overholdelse af lovgivningen. Som advokater bistår vi også med ændringer i kapitalen, herunder kapitalforhøjelser og kapitalnedsættelser, og sørger for, at selskabet registreres korrekt hos Erhvervsstyrelsen. Vi beskytter selvfølgelig selskabets interesser og sikrer, at forholdet til kreditorer og aktionærer er i overensstemmelse med selskabsloven.

Har du brug for juridisk rådgivning om selskabskapital?

Har du behov for professionel juridisk rådgivning vedrørende selskabskapital, selskabets stiftelse, kapitalselskabslovgivning eller andre relaterede spørgsmål? Vores erfarne advokater er her for at hjælpe dig med at navigere gennem kompleksiteterne ved selskabskapital, sikre overholdelse af lovgivning og beskytte dine forretningsinteresser.

Kontakt os i dag på 70 10 13 30 for en gratis snak om din situation og få skræddersyet rådgivning til dit pågældende selskab.