Hvad er et anpartsselskab (ApS)?

I et anpartsselskab, er ejernes indskud fordelt på anparter. Det betyder, at ejerne kun hæfter for deres respektive indskud i anpartsselskabet.

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 70 10 13 30.

  1. Hvad skal jeg være opmærksom på?
  2. Hvad koster det at stifte et anpartsselskab (ApS)?
  3. Hvordan stifter jeg et ApS?
  4. Hvilke krav er der til stiftere af et anpartsselskab?

 

Hvad skal jeg være opmærksom på?

Det skal du være opmærksom på ved anpartsselskaber:

  • Anpartsselskaber kan både ejes af én person og flere personer
  • Indskuddet i anpartsselskaber er mindst 40.000 kr.
  • Det er en juridisk, selvstændig enhed
  • Anpartselskaber skal føre regnskab
  • ApS’er skal indberette sin årsrapport digitalt
  • Det er et krav at et ApS har en direktion, som dog kan suppleres af en bestyrelse eller et tilsynsråd

Hvad koster det at stifte et anpartsselskab (ApS)?

Det koster 670 kr. i gebyr til Erhvervsstyrelsen at registrere et ApS. Hertil kommer et evt. honorar til os, hvis vi skal hjælpe med alt fra A-Z forbundet med udarbejdelse af alle dokumenter og registreringer.  Vi giver altid en fast pris på stiftelse af selskaber.  I øvrigt kan stiftelsesomkostningerne afholdes af selskabskapitalen (startindskuddet) på de mindst 40.000 kr.  Du kan også gøre brug af apportindskud, som er andre værdier end monetære (penge) der indskydes som selskabskapital (startindskud).

Hvordan stifter jeg et ApS?

Hvis du vil stifte et anpartsselskab skal du oprette og underskrive et stiftelsesdokument. Derefter skal du registrere stiftelsen indenfor 2 uger på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Hvilke krav er der til stiftere af et anpartsselskab?

Der er visse krav til fysiske personer eller juridiske person, der vil stifte et selskab. Man må ikke være under konkurs eller rekonstruktion, og fysiske personer skal være myndige. Fysiske personer må ikke være under værgemål på stiftelsestidspunktet.

Vi kan rådgive dig

Vores advokater har stor erfaring med stiftelse og håndtering af anpartsselskaber. Kontakt os endelig for en gratis indledende samtale om dit behov for selskabsstiftelse.

Vi er en del af Advokatgruppen.