Holdingselskab Skat

Et holdingselskab er en type selskab, der ejer aktier og/eller anparter i andre selskaber også kendt som driftsselskaber. Formålet med et holdingselskab er at eje og kontrollere et eller flere selskaber uden direkte at stå for deres daglige drift. Holdingselskabet modtager typisk udbytte fra driftsselskaberne, som kan udloddes til ejerne og give skattefrie fordele.

Der er mange skatte- og forretningsmæssige fordele ved at have et holdingselskab, men det er vigtigt at søge konkret rådgivning for at afgøre, om det er den rigtige løsning for en given virksomhed. Vores selskabsadvokater har stor erfaring indenfor selskabsret og kan hjælpe dig med at finde den rigtige løsning for din virksomhed.

Kontakt os på 70 10 13 30, for en gratis, indledende samtale, eller send os en mail på kontakt@advokatgruppen.dk.

Læs om skattereglerne for holdingselskaber her.

Hvordan er skattereglerne for holdingselskaber?

Holdingselskaber er selskaber, der primært ejer aktier og/eller anparter i andre driftsselskaber. Et holdingselskab kan have én eller flere ejere, og da det ikke er en egentlig selskabsform, ses de i forskellige virksomhedsformer – dog oftest som anpartsselskaber (ApS).

At have et holdingselskab kan have forretningsmæssige fordele, da du kan kontrollere og drifte flere virksomheder gennem holdingselskabet – altså er du ejer af holdingselskabet, mens holdingselskabet ejer det egentlige driftsselskab. Denne model giver mange skattemæssige fordele.

Fordele

Overskud, der er opsparet i driftsselskabet, kan overføres til holdingselskabet uden at skulle betale udbytteskat, hvis holdingselskabet ejer min. 10 % af ejerandelene i driftsselskabet. Dog skal der stadig betales 22 % i selskabsskab (2023), inden udbyttet kan overføres til holdingselskabet.

Det betyder, at du som ejer af holdingselskabet, først skal betale skat af overskuddet, når du ønsker det udbetalt til dig personligt. Du får dermed mere kontrol i forhold til, hvornår og hvor meget du vil betale i skat af virksomhedens udbytte.

Holdingselskabet virker som beskyttelse mod diverse økonomiske problemer som insolvens, konkurs og krav, da holdingselskabet vil fungere som en juridisk enhed adskilt fra dit driftsselskab.

Hvis I er flere ejere, kan hver ejer – efter I har besluttet størrelsen af udbyttet, der skal overføres fra driftsselskabet til holdingselskabet – selv beslutte, hvor meget de ønsker at trække ud af holdingselskabet til privat brug. Det giver mulighed for at modtage løn eller andre former for kompensation gennem holdingselskabet.

Det kan også være fornuftigt at overveje en holdingstruktur, inden et ejer- eller generationsskifte, da det kan hjælpe med at slanke driftsselskabet inden frasalg. En af fordelene ved at etablere holdingselskabet er, at den nye ejer ikke skal betale for det tidligere, opsparede overskud. Driftsselskabet overføres dermed lettere og billigere til den nye ejer, da holdingselskabet sælger anparterne og aktierne, frem for dig der i realiteten ejer driftsselskabet.

Ulemper

Når du som ejer af holdingselskabet trækker penge ud af selskabet, vil dette blive betragtet som løn og skal beskattes som sådan. Der skal også betales selskabsskat af holdingselskabets overskud.

Hvis holdingselskabet har flere ejere, kan det også være mere kompliceret at trække penge ud af virksomheden, da overskuddet først skal fordeles mellem ejerne.

Der kan også opstå udfordringer i forbindelse med etablering af et holdingselskab. For eksempel kan det være nødvendigt at stifte et nyt holdingselskab, hvis der allerede er flere driftsselskaber i virksomheden eller det kan være nødvendigt at sælge aktierne i driftsselskabet for at gennemføre et likviditetskrævende generationsskifte, hvilket kan medføre udbytteskat for ejerne.

Det er vigtigt at nævne, at ikke alle holdingselskaber er ens, og at det derfor er en god idé at få konkret rådgivning, inden man beslutter sig for at stifte sit holdingselskab.

Skat af udbytte i holdingselskaber

Når et holdingselskab ejer aktier eller anparter i et driftsselskab, kan det modtage udbytte fra driftsselskabet skattefrit.

Den skattemæssige fordel ved at have et holdingselskab ligger dermed i, at udbyttet kan overføres skattefrit til holdingselskabet og dermed undgå at blive beskattet som almindelig indkomst hos den enkelte ejer. Det er først når udbyttet udbetales til ejerne af de respektive holdingselskaber, at der skal betales almindelig indkomstskat af beløbet.

Når du som ejer ønsker at trække udbyttet ud af dit holdingselskab, skal du betale udbytteskat. Skatteprocenten for udbytteskat ligger i 2023 på 27 % for beløb op til 58.900 kr. og derover på 42 %.

Hvis du har stiftet dit driftsselskab og ønsker at stifte et holdingselskab, kan det være en god idé at overveje, hvorvidt du ønsker at stifte et enkelt holdingselskab eller flere holdingselskaber, afhængigt af antallet af driftsselskaber og de forretningsmæssige fordele, der er ved det.

Det er dog vigtigt at søge konkret rådgivning, da skattereglerne kan være komplekse og afhænger af den enkelte virksomheds situation.

Skatteregler for holdingselskaber med aktier

Ejer du personligt aktier i dit driftsselskab, skal du betale udbytteskat af det udbytte, du modtager. Hvis du derimod stifter et holdingselskab og ejer aktierne gennem dette selskab, kan du undgå at betale udbytteskat, og bruge holdingselskabet som en “opsparingskonto”.

Når holdingselskabet har opsparet overskud, kan overskuddet overføres til dit driftsselskab, og når holdingselskabet sælger aktierne i driftsselskabet, kan det ske skattefrit. Dette kan være en fordel, hvis du skal gennemføre et likviditetskrævende generationsskifte eller har økonomiske problemer i dit driftsselskab.

Når du sælger anparterne i dit holdingselskab, betaler du selskabsskat af den avance, du har opnået. Hvis du derimod sælger aktierne i dit driftsselskab gennem holdingselskabet, kan dette ske skattefrit.

Det kan også være en fordel at have et holdingselskab, hvis du ønsker at overdrage aktier til nye ejere eller ønsker at berøre virksomheden på en anden måde. Det er dog altid vigtigt at søge konkret rådgivning om skattereglerne for holdingselskaber, da de kan variere afhængigt af din situation.

Skatteregler for løn fra holdingselskaber

Et holdingselskab kan have flere muligheder for udbetaling af løn til sine ejere eller ansatte.

Selskabsejere vælger generelt at etablere et holdingselskab for at slanke økonomien i deres driftsselskab. Dette gøres ved at opspare overskud i holdingselskabet, hvor det kan overføres til andre formål uden at betale selskabsskat. På den måde kan et holdingselskab give skattemæssige fordele for ejerne.

En af de mest almindelige måder hvorpå holdingselskaber udbetaler løn er ved at betale udbytte. Når holdingselskabet modtager udbytte fra sit driftsselskab, kan det fordeles blandt dets ejere. Overskuddet fordeles således mellem de enkelte ejere, og beløbene kan udloddes som løn til ejerne eller deres ansatte.

En anden måde, hvorpå et holdingselskab kan udbetale løn, er ved at betale selskabsskat af sin indkomst og give en del af overskuddet som udlodning til ejerne. I dette tilfælde vil selskabet blive beskattet. Det er vigtigt at huske på, at der kan være en række skatte- og økonomiske problemer, der skal overvejes, når man driver virksomhed gennem et holdingselskab, og vi anbefaler derfor også, at du søger rådgivning hos en advokat eller revisor.

I det fleste tilfælde vil holdingselskaber betale udbytte til deres ejere, da det er den mest skatteeffektive måde at modtage løn på.

Få rådgivning af en selskabsadvokat

Har du brug for rådgivning om holdingselskaber eller brug for hjælp til andre juridiske spørgsmål angående din virksomhed, kan vores selskabsadvokater hjælpe dig. Vi har som del af Advokatgruppen arbejdet med selskabsret siden 1987 og tilbyder juridisk rådgivning inden for lang række områder.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til os på 70 10 13 30. Du kan også udfylde kontaktformularen her på siden – så ringer vi dig op. Første opkald er altid gratis!