Hvilken type virksomhed vil du stifte?

Er du i tvivl om, hvilken virksomhedsform du skal oprette? Der findes mange forskellige virksomhedstyper, og det kan derfor være svært at finde ud af, hvilken en der passer bedst til dig og dine mål.

Hos selskabsadvokaterne kan vi hjælpe dig med at finde præcis den virksomhedsform, som passer til dine behov og ønsker for virksomheden på længere sigt. Kontakt os i dag for en gratis, uforpligtende samtale om dine virksomhedsdrømme.

Vil du vide mere om de forskellige virksomhedsformer og danne dig et overblik, kan du læse mere her:

Hvilke virksomhedsformer er tilgængelige i Danmark?

I Danmark har vi en række forskellige virksomhedsformer. ’Virksomhed’ er den overordnede betegnelse, som dækker over typerne: personligt ejet virksomhed, kapitalselskab, holdingselskab samt andre virksomhedstyper.

Personligt ejede virksomheder:

Fællesnævneren for de personligt ejede virksomheder er, at ejeren/ejerne hæfter personligt og ubegrænset for virksomhedens gæld. Derudover er der ingen krav til kapital i disse virksomhedstyper:

 • Enkeltmandsvirksomhed: er en virksomhed, hvor én person driver virksomheden på egen hånd uden en juridisk adskilt enhed. Ejeren hæfter personligt for virksomhedens forpligtelser.
 • Interessentskab (I/S): En personligt ejet selskabsform, hvor selskabet er drevet af to eller flere personer, som både kan være fysiske og juridiske. De hæfter dog stadig personligt for forpligtelserne.

Kapitalselskaber:

I kapitalselskaber hæfter ejerne kun for den kapital, de selv har indskudt i selskabet. Dog foreligger der en række krav til virksomhedens drift og offentliggørelse af regnskaber mm.

 • Anpartsselskab (ApS): er et kapitalselskab, hvor virksomheden er en juridisk adskilt enhed, og ejeren kun hæfter for sin indskudte kapital. ApS kræver en startkapital på minimum 40.000 kr.
 • Aktieselskab (A/S): er en juridisk adskilt enhed. Ejerne ejer aktier i selskabet, og hæfter kun for gæld i det omfang de har indskudt kapital. A/S kræver en startkapital på minimum 400.000 kr.
 • Partnerselskaber (P/S): er omfattet af reglerne for aktieselskaber, men betragtes skatteretligt som et personligt ejet selskab.
 • Kommanditselskab (K/S): er en selskabsform, hvor der er to typer partnere: en eller flere komplementarer, der driver virksomheden og hæfter personligt for forpligtelserne, og en eller flere kommanditister, der kun hæfter for deres investering.

Holdingselskab:

Et holdingselskab er ikke en egentlig virksomhed, men en betegnelse for et selskab, hvis formål er at eje kapitalandele i andre selskaber.

Andre Virksomhedsformer:

 • Fond: En organisation, der er oprettet for et støtte et bestemt formål eller en bestemt interesse, og som er finansieret ved donationer eller legater.
 • Forening: En organisation, der er oprettet for at fremme et bestemt formål eller en bestemt interesse. Foreninger kan have både non-profit og for-profit formål.

Muligheder og begrænsninger ved forskellige virksomhedsformer

Personligt ejede virksomheder

Personligt ejede virksomheder, som enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber, har den fordel, at de er nemme og billige at etablere, og at du som ejer har fuld kontrol over virksomheden. Dog hæfter du også personligt for virksomhedens gæld og ansvar, og der kan være begrænsninger i adgangen til finansiering og investorer. Derudover er der ofte større administrative opgaver forbundet med at drive en personligt ejede virksomhed.

Selskaber

Selskaber, som anpartsselskaber og aktieselskaber, har den fordel, at ejerne ikke hæfter personligt for virksomhedens gæld og ansvar, og at der er større adgang til finansiering og investorer. Der er dog særlige regler, der skal overholdes, herunder vedrørende kapital, bestyrelse, regnskab og generalforsamling, og det kræver derfor ofte mere juridisk rådgivning at oprette et selskab. Derudover er der også krav til forsikringer og leverandører, samt mere omfattende administrative opgaver.

Holdingselskaber er en særlig form for selskab, som ejer aktier i andre selskaber. Det kan være en fordel at oprette et holdingselskab for at beskytte virksomhedens ejendom og kapital og for at muliggøre en mere effektiv og fleksibel struktur med flere datterselskaber.

Andre virksomhedsformer

Andre virksomhedsformer som foreninger og organisationer har særlige formål og regler, der skal overholdes, og der kan være begrænsninger i adgangen til at drive forretning og markedsføring. Derudover er der også administrative opgaver forbundet med at drive en sådan virksomhedsform.

Sådan vælger du den rette type virksomhed

Det er vigtigt at overveje diverse faktorer i forbindelse med dit valg af virksomhedsform – bl.a.:  målgruppe, forretningsidé, ansvar og økonomi. Her har vi listet en række punkter, der kan være relevante at tage stilling til, inden du træffer din beslutning:

 1. Formålet med virksomheden: Det er vigtigt at tænke over, hvad formålet med virksomheden er, og hvordan du ønsker at drive den. Dette vil have indflydelse på, hvilken virksomhedsform der er mest hensigtsmæssig.
 2. Personligt ansvar og risiko: Det er vigtigt at tænke over, hvor meget personligt ansvar og risiko du ønsker at påtage dig. Personligt ejede virksomheder indebærer højere personligt ansvar og risiko, mens selskabsformer som ApS og A/S kan beskytte dine personlige aktiver. I den forbindelse, vil antallet af ejere af virksomheden også få betydning for dit valg af virksomhedsform.
 3. Skattemæssige forhold: Det er vigtigt at tænke over, hvordan skatten skal betales, og hvordan man kan optimere virksomhedens skatteforhold. Det kan være en fordel at søge juridisk rådgivning om dette.
 4. Økonomi og kapital: Det er vigtigt at tænke over, hvor meget kapital der er brug for til at drive virksomheden, og hvordan denne kapital kan skaffes. Der kan være særlige krav til særligt startkapitalen i visse virksomhedsformer – nogle større end andre.
 5. Hæftelse for evt. gæld i virksomheden: Ønsker du personligt at hæfte for evt. gæld i virksomheden, eller ønsker du at beskytte din privatøkonomi?
 6. Administrative opgaver: Det er vigtigt at tænke over, hvor meget tid og hvor mange ressourcer, der skal bruges på administrative opgaver som bogholderi og fakturering, og hvordan du kan optimere disse opgaver.
 7. Forsikringer: Du bør også overveje, hvilke forsikringer virksomheden har brug for, og hvordan du bedst kan beskytte virksomheden mod uforudsete hændelser.
 8. Registrering og dokumentation: Det er vigtigt at tænke over, hvordan virksomheden skal registreres og hvilken dokumentation, der er nødvendig for at oprette virksomheden. Der kan være særlige krav til registrering af de forskellige virksomhedsformer.

Det kan være en god idé at få juridisk rådgivning til at vurdere de forskellige muligheder og begrænsninger i forbindelse med opstarten af din virksomhed. Disse punkter er ikke udtømmende, men en selskabsadvokat vil være i stand til at udpege netop de områder, du skal koncentrere dig om.

Lad os hjælpe dig med at oprette din virksomhed

En advokat kan være en stor hjælp, når du skal oprette din egen virksomhed. En selskabsadvokat kan give dig juridisk rådgivning og hjælpe dig med de juridiske opgaver, der er forbundet med at etablere en virksomhed.

En af de første ting, som en advokat kan hjælpe dig med, er at vælge den rigtige virksomhedsform. Der er mange ting, du skal tage hensyn til, når du vælger en virksomhedsform, såsom særlige regler, der gælder for forskellige selskabsformer, hvordan ejerskabet af virksomheden forholder sig, og hvordan skatten vil påvirke virksomheden og dig som ejer.

Når du har valgt en virksomhedsform, vil advokaten hjælpe dig med at registrere virksomheden og opstille de nødvendige dokumenter til oprettelsen. Vi kan også hjælpe dig med at registrere ny ejendom og med at forstå, hvordan du kan drive din virksomhed i overensstemmelse med de love og regler, der gælder for din virksomhedsform og din branche.

Endelig kan en advokat hjælpe dig med at ansætte medarbejdere og forstå de juridiske og skattemæssige forhold, der gælder for at have ansatte i din virksomhed. Vi kan også hjælpe dig med at forstå, hvordan du hæfter i forhold til skat, når du er selvstændig eller etablerer en virksomhed sammen med andre.

Få juridisk vejledning til din nye virksomhed

Har du brug for rådgivning til at vælge den helt rigtige virksomhedsform, eller har du brug for hjælp til at oprette din virksomhed? Vores selskabsadvokater står klar til at gøre dine virksomhedsdrømme til virkelighed.

Siden 1987 har vi udgjort Advokatgruppens selskabsretlige afdeling, hvor vi rådgiver indenfor selskabsrettens mange områder.

Kontakt os på 70 10 13 30 eller udfyld vores kontaktformular for at blive ringet op – første samtale er gratis!