Salg af virksomhed

Mange virksomhedsejere overvejer at sælge deres virksomheder enten til en ledende medarbejder, partner, konkurrent eller som led i et generationsskifte. At sælge sin virksomhed er en kompleks proces, som kræver tid og forberedelse. Det er derfor vigtigt, at du som ejer planlægger processen grundigt, så du kan få det ønskede udbytte af dit virksomhedssalg. En advokat kan hjælpe dig gennem hele salgsprocessen, så du trygt kan gennemføre overdragelsen. På den måde ved du, at salget sker efter dine ønsker, og at der er helt styr på de mange praktiske problemstillinger i forbindelse med dit virksomhedssalg.

Har du brug for hjælp til salget af din virksomhed, kan du kontakte os på 70 10 13 30. Vi er et team af selskabsadvokater, der som en del af Advokatgruppen har arbejdet med selskabsret siden 1987. Du kan også blive klogere på de mange områder indenfor selskabsret gennem vores mange artikler, eller læse mere om os hos Advokatgruppen.

Hvordan sælger jeg min virksomhed?

Forberedelse:

Det kan være en lang og kompliceret proces at sælge sin virksomhed. Derfor er det vigtigt at gøre sig det fornødne forarbejde – og at starte i god tid.

Først bør du gøre dig nogle generelle overvejelser om, hvorfor du vil sælge virksomheden, og hvad du evt. kan implementere i ledelsesstrukturen eller ændre ved selskabskonstruktionen for at gøre et ejerskabsskifte muligt.

Du skal derefter finde den rigtige køber. Skal virksomheden overdrages til dine børn eller din ægtefælle, eller skal en betroet medarbejder overtage? Det kan også være, du ønsker at sælge til en konkurrent eller at din anpart af virksomheden skal overgå til en eksisterende partner i virksomheden. Før du beslutter dig, skal du være opmærksom på, at der særligt iht. skattereglerne kan være fordele at finde, når du sælger til et familiemedlem eller langtidsansat medarbejder.

Salgsmodning:

Når du har besluttet hvem der skal overtage din virksomhed, kan du begynde at forberede din virksomhed på det kommende ejerskifte. Salgsmodning handler om at gøre overdragelsen af virksomheden så let og attraktiv som muligt. Skab dig et overblik over alle virksomhedens aftaler og forpligtelser – det kan f.eks. være overfor samarbejdspartnere, kunder og banken. Derudover skal virksomhedskonstruktionen gøre det muligt for den nye ejer at udvikle virksomheden. I den forbindelse er det væsentligt at få styr på de juridiske aspekter af virksomhedskonstruktionen.

Gennemførelse af salget:

Nu kan det egentlige salg foretages, og du er klar til at forhandle pris. Prisansættelsen kommer til at afhænge af både markedet på salgstidspunktet og branchen generelt. Derudover kommer det selvfølgelig an på om det er hele virksomheden eller dele af den, du sælger. Hvilke forpligtelser, aktiver, aktier og rettigheder følger med?

Derudover er det vigtigt at have styr på papirarbejdet i forbindelse med køb og salg af virksomheden.

Når salget er underskrevet og der foreligger en endelig aftale, skal du informere alle, der handler med eller arbejder i din virksomhed, om de forandringer der forventes at ske, og hvordan det kommer til at påvirke dem som kunder eller medarbejdere.

Hvornår er det et godt tidspunkt at foretage salg af virksomhed?

Mange forskellige faktorer spiller ind, når du skal beslutte det bedste tidspunkt for virksomhedssalget, herunder din aktuelle økonomiske situation, dine langsigtede mål og den nuværende markedsværdi af din virksomhed.

At have de rigtige rådgivere og kompetente sparringspartnere vil sikre, at du får de bedste betingelser for dit virksomhedssalg. Generationsskifte, konkurrenter og interesse fra købere har stor betydning for virksomhedens værdi og fortjeneste, og det er derfor vigtigt at planlægge processen grundigt.

At sælge virksomheder kræver indsigt i markedstilstanden og den relevante lovgivning på området. Derfor er det vigtigt at søge rådgivning fra virksomhedsmæglere med stor erfaring i at forberede, markedsføre og sælge virksomheder, samt advokater der specialiserer sig indenfor selskabs- og skatteret. Med den rette rådgivning sikrer du, at din virksomhed får den bedste pris, og at salget sker på de bedste betingelser.

Sådan finder du potentielle køber

Salg af en virksomhed kan være en kompleks og tidskrævende proces, og mange virksomhedsejere har brug for rådgivning og støtte for at sikre et vellykket salg. Det gælder især for små og mellemstore virksomheder, der ofte ikke har samme erfaring og indflydelse som store virksomheder.

Der er flere måder at finde en potentiel køber af din virksomhed på:

  1. Udforsk dit eget netværk. Tal med erhvervsforbindelser, familiemedlemmer, brancheorganisationer, advokater eller andre, der kan give dig et indblik i, hvem der vil være interesseret i og har profilen til at købe din virksomhed.
  2. Annoncer på internettet. Du kan annoncere din virksomhed på sider som LinkedIn, eller andre sider, der specialiserer sig i salg af virksomheder.
  3. Søg professionel hjælp. Det kan være en god idé at ansætte en professionel advokat eller virksomhedsmægler til at hjælpe med at sælge din virksomhed. De har den fornødne erfaring til at rådgive dig, gennemføre salget korrekt og efter gældende regler – med dine forventninger og ønsker for øje.

Find rådgivning til salg af små, mellemstore eller store virksomheder.

Salg af virksomheder kan være en kompleks proces, og det er derfor vigtigt at få den rette rådgivning. Du bør finde en advokat, der har erfaring med selskabsret og andre relevante regler for virksomhedssalg samt en virksomhedsmægler, der kan rådgive dig om værdiansættelse af virksomheden og andre salgsrelaterede spørgsmål. De vil have stor indflydelse på dit virksomhedssalg, og de kan hjælpe dig med at identificere, hvilken type virksomhed du har, og hvad der er brug for i forbindelse med præcis dit virksomhedssalg.

Selskabsadvokater har stor erfaring med dokumentationskrav og kender til den relevante lovgivning indenfor selskabs- og skatteområdet. Derudover har de stor erfaring med både generationsskifte og almindelig virksomhedsoverdragelse, så du kan være sikker på, at alle regler bliver overholdt.

Vores advokater er en del af Advokatgruppen, og har arbejdet med selskabsret siden 1987. Her får du kompetent vejledning ved salg af virksomhed og andre områder indenfor selskabsret som køb af virksomhed, administration af selskab og virksomhedsformer.

Kontakt os på 70 10 13 30 for en gratis, uforpligtende samtale eller send os en mail på kontakt@advokatgruppen.dk.