Sidste udkald for at omregistrere IVS til ApS og undgå tvangsopløsning!

Tidligere har det været muligt at komme godt fra start med sin iværksætterdrøm ved at stifte et iværksætterselskab. Det kostede nemlig kun 1 kr. at stifte. Dog var det en betingelse, at 25% af overskuddet skulle spares op til stiftelse af et ApS-selskab. Muligheden blev populært brugt; hele 45.0000 registrerede IVS-ere i 2019, og ca. 1/3 af disse blev registreret i 2018.

Men en undersøgelse lavet af Erhvervsstyrelsen viste desværre, at muligheden ofte blev brugt mod hensigten. I stedet for at hjælpe virksomhederne godt fra start, viste det sig, at iværksættervirksomheder oftere end andre typer virksomheder, blev tvangsopløst eller gik konkurs. Det var en ulempe for staten, der hver gang havde det økonomiske ansvar, men ejeren ikke mistede noget, idet forpligtelserne lå i selve selskabet.

På baggrund af ovenstående valgte man derfor tilbage i 2019 at fjerne muligheden for at stifte et iværksætterselskab.

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 70 10 13 30.

  1. Hvad skal jeg gøre i stedet for at stifte et iværksætterselskab?
  2. Hvornår er fristen for at omregistrere min virksomhed til et anpartsselskab?
  3. Hvad sker der, hvis mit anpartsselskab går konkurs?
  4. Regler for omregistrering af IVS lempes
  5. Hvorfor er reglerne for omregistrering blevet lempet?

Hvad skal jeg gøre i stedet for at stifte et iværksætterselskab?

I stedet er det besluttet, at kapitalkravet til anpartsselskaber bliver sænket fra 50.000 til 40.000 kr. Dette krav er økonomisk på niveau med de øvrige skandinaviske lande, og ved at sænke denne grænse håber flertallet, at det fortsat vil være attraktivt, nemt og billigt at starte nye, visionære og spændende selskaber op i Danmark.

Hvornår er fristen for at omregistrere min virksomhed til et anpartsselskab?

Lovændringen blev vedtaget d. 9. april 2019 med en 2-årig frist. Det betyder, at de ca. 45.000 iværksættervirksomheder, der var i 2019, skulle ændres til anpartsselskaber inden d. 9. april 2021. Dette er dog blevet lempet til 15. oktober 2021. Læs mere her. 

Formålet med at fjerne muligheden for at stifte et iværksætterselskab, er at gøre virksomhederne mere økonomisk solide, mens signalværdien overfor kreditorer og investorer er bedre, idet der er større betalingsevne i et anpartsselskab end i et iværksætterselskab.

Skal vi hjælpe dig med at omdanne din virksomhed?

Vi kan hjælpe dig med at omdanne din virksomhed, så alle de juridiske forhold er på plads. Vores advokater har siden 1987 været specialister i selskabsret og yder juridisk bistand af høj faglighed og ekspertise.