Har du en ejeraftale med din kompagnon?

En ejeraftale er en juridisk bindende aftale mellem flere ejere af en given virksomhed. Hvis du ejer en virksomhed sammen med flere andre, er ejeraftalen meget vigtig. Ejeraftalen definerer områder, som lovgivningen ikke dækker, og som kan være dyr ikke at have styr på.

Typisk forpligter du dig som ejer af din virksomhed dig fuldt ud over for banken – eller sagt på en anden måde, så sættes både privatøkonomien, og måske endda din families økonomi på spil, når du driver egen virksomhed.

Idet mange ejer ledede virksomheder, drives af flere ejere, så er ejerne også økonomisk forpligtede overfor hinanden. Vi ser alligevel ofte, at ejerne til trods for denne forpligtelse ikke har lavet en ejeraftale, der regulerer deres fælles virksomhed. Dette er relevant både ved ApS, A/S, P/S, I/S og EVS.

Nedenfor kan du læse eksempler på punkter, som du altid skal overveje at formulere i en ejeraftale:

 1. Kapitalgrundlaget i virksomheden:

 • Hvor meget kapital skal I, som ejere, skyde ind i virksomheden?
 • Er I, som ejere, forpligtede til at skyde yderligere penge ind i virksomheden, hvis der er underskud eller hvis den ene ejer ønske at investere/skabe vækst?
 • Må en ejer pantsætte sine andele i virksomheden?
 1. Retningslinjer for drift, herunder omfang af arbejdsindsats:

 • Skal den fulde arbejdsindsats bruges i virksomheden?
 • Må en jer ejere påtage sig bi-hverv, bestyrelsesposter osv.?
 • Hvordan reguleres en ulige arbejdsindsats?
 1. Fordeling af overskud/udbytte:

 • Hvordan fordeles virksomhedens overskud?
 • Hvornår har en ejer ret til at få udbytte udbetalt?
 1. Tegningsregel, ledelse og beslutningskompetence:

 • Hvem kan forpligte firmaet overfor andre?
 • Hvem har hvilke ansvarsområder?
 • Hvilke beslutninger kræver enighed?
 1. Udtræden af en ejer/ salg af virksomheden:

 • Hvordan skal salg af ejerandele håndteres?
 • Skal der gælde en forkøbsret for ejerne?
 • Skal én ejer kunne sælge hele virksomheden?
 1. Uoverensstemmelser:

 • Hvordan løses uenigheder?
 • Hvad skal der til for at en ejer kan opsige samarbejdet?
 1. Konkurs og Død:

 • Hvad sker der, hvis den ene ejer går konkurs eller dør?
 • Hvordan skal den længstlevende ejer stilles ift. den afdødes arvinger?
 • Skal der tegnes krydslivsforsikringer, så den længstlevende får penge til at kunne købe afdødes arvinger ud?
 1. Særeje:

 • Skal I, som ejere, have jeres andele i den fælles virksomhed som særeje?
 • Hvis der ikke er særeje, så kan en ejers skilsmisse lukke virksomheden og/eller tvinge den skilsmisseramte ejer til at sælge sine ejerandele.
 1. Værdisætning af ejerandelen:

 • Hvordan beregnes værdien?
 • Skal der indgå goodwill i prisfastsættelsen og med hvilken faktor?
 • Er værdiansættelsen afhængig af salgssituationen?
 1. Væsentlig misligholdelse af aftalen:

 • Hvilke rettigheder har en ejer ved den anden ejers misligholdelse?
 • Hvordan håndteres en misligholdelse?
 1. Kunde- og konkurrenceklausuler:

 • Skal en sådan gælde, hvis en ejer træder ud af virksomheden?
 • Hvilket omfang, varighed, bod, erstatning skal den have?
 1. Tvistløsning:

 • Skal I, som ejere, igennem en mæglingsrunde før de kan gå i retten?
 • Skal tvisten afgøres i de almindelige domstole eller ved voldgift?

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, eller generelt bare brug for hjælp til din virksomhed, er du meget velkommen til at kontakte os. Vi er eksperter i selskabsret, og har været det, som en del af Advokatgruppen siden 1987.