Hvad er et aktieselskab (A/S)?

Et aktieselskab er et selskab, hvor de respektive ejere/aktionære har indskud fordelt på aktier.

Det skal du være opmærksom på ved aktieselskaber:

  • Der kan være én eller flere ejere i et aktieselskab
  • Ejernes/aktionærernes indskud er fordelt på aktier
  • Ejerne/aktionærerne hæfter kun med deres indskud i selskabet
  • Indskuddet i aktieselskabet skal være mindst 400.000 kr.
  • Det er en juridisk, selvstændig enhed, hvor du som ejer kun hæfter for deres indskudte kapital
  • Der skal føres regnskab
  • Der skal indberettes årsrapport
  • Akiteselskaber skal ledes af en bestyrelse, direktion eller et tilsynsråd

Hvad koster det at registrere et A/S?

Det koster 670 kr. at registrere et aktieselskab. Derudover skal du indskyde en kapital på mindst 400.000. Du kan dog indskyde med andre værdier end kontanter. Dette kaldes et apportindskud.

Hvordan stifter jeg et aktieselskab (A/S)?

Når du skal stifte et aktieselskab, skal du oprette og underskrive et stiftelsesdokument. Derudover skal du også sikre, at selskabets vedtægter bliver vedtaget.

Vær opmærksom på… Du skal registrere stiftelsen indenfor 2 uger efter du har underskrevet stiftelsesdokumentet. Dette skal ske i Erhvervsstyrelsens it-system.

Du kan registrere din virksomhed her.

Hvem kan stifte et aktieselskab (A/S)?

Det er ikke alle, der kan stifte et aktieselskab. Stifteren af et selskab er den der underskriver stiftelsesdokumentet. Stifteren behøver ikke indskyde startkapital i virksomheden, og kan både være en fysisk og juridisk person (fx et andet selskab).

Stifteren af et selskab skal være over 18, og må fx ikke være under et værgemål.

Hvordan får jeg udbetalt min del af udbyttet?

Hvis aktieselskabet har overskud kan aktionærerne (ejerne) få udbetalt dette. Udbyttet baseres på grundlag af årsregnskabet, som skal være godkendt på generalforsamlingen. Det betyder, at udbyttet udelukkende kan udbetales, hvis årsregnskabet mener, at der er tilstrækkelige reserver i selskabet.

Vær opmærksom på… Hvis der har været underskud i aktieselskabet tidligere, skal overskuddet først dække dette.

Skal jeg betale skat af udbyttet?

Du skal betale 27% i udbytteskat, hvis udbyttet er under  51.700 kr (2020). Hvis udbyttet er over 51.700 kr. skal du betale 42% i skat (2020). Du kan også flytte udbyttet til et andet selskab uden at betale skat, hvis det selskab ejer mere end 20% af det selskab, der skal betales udbytteskat fra.

Vores advokater er en del af Advokatgruppen, som har stiftet aktieselskaber siden 1987. Kontakt os endelig for en gratis vurdering af din sag.