Stiftelse af aktieselskab (A/S)

Hvordan foregår stiftelse af aktieselskab?

Stiftelse af et aktieselskab (A/S) indebærer at oprette en selvstændig juridisk enhed med begrænset hæftelse. Det betyder, at fysiske og juridiske personer, der stifter selskabet, kun er ansvarlige med deres indskudte kapital, og at deres personlige formue dermed er beskyttet.

For at stifte et aktieselskab skal man først vælge et navn for selskabet og sørge for, at navnet er ledigt ved at tjekke Erhvervsstyrelsens registre. Derefter skal man udarbejde selskabets vedtægter, der beskriver selskabets formål, ledelse, generalforsamling, og andre relevante regler. Derudover skal man sørge for at indskyde en startkapital, som er den kapital, selskabet har til rådighed fra starten, og som kan være kontanter, aktiver eller immaterielle rettigheder.

Når man har samlet alle de nødvendige dokumenter, kan man registrere selskabet hos Erhvervsstyrelsen ved at indsende stiftelsesdokumentet og en online formular. Når registreringen er fuldført, vil selskabet have sit eget CVR-nummer og være en selvstændig juridisk person med mulighed for at opnå skattemæssige fordele og modtage nye investeringer.

Læs mere om selskabsretten i vores mange artikler.

Kontakt vores selskabsadvokater på 70 10 13 30 – de kan rådgive dig om stiftelse af aktieskaber. Læs mere om at stiftelse af aktieselskab her:

Få styr på kravene ved stiftelse af aktieselskab

Ved stiftelse af et aktieselskab (A/S) er det nødvendigt at tage stilling til en række krav. Først og fremmest skal selskabet have et navn. For at finde ud af, om det ønskede navn er ledigt, kan du tjekke Erhvervsstyrelsens registre.

Der skal udarbejdes vedtægter, som beskriver formål, ledelse, generalforsamling og andre relevante informationer. Derudover skal du samle alle de nødvendige dokumenter, herunder stiftelsesdokumentet. Du registrerer selskabet hos Erhvervsstyrelsen ved at indsende stiftelsesdokument, vedtægter og ved at udfylde deres online formular.

Aktieselskabet er en selvstændig juridisk enhed. Dermed er der begrænset hæftelse for dets ejere, hvor deres personlige formue ikke kan blive påvirket af selskabets økonomi. Fysiske eller juridiske personer kan stifte selskabet og indskyde kapital som apportindskud eller delvis indbetaling. Immaterielle rettigheder og underliggende formuegoders værdi kan også indgå i selskabets apportindskud.

Læs om kapitalkrav og ejerforhold

Stiftelse af et aktieselskab (A/S) kan give adgang til mange fordele, men det kræver også opmærksomhed på selskabets kapitalkrav og ejerforhold

Stiftelse af et aktieselskab indebærer, at man etablerer en selvstændig juridisk enhed med begrænset hæftelse. Aktieselskabet skal have et CVR-nummer og registreres hos Erhvervsstyrelsen, og selskabets vedtægter, navn og ledelse skal også fastlægges. Selskabets ledelse skal ifølge selskabsloven bestå af en direktion samt et tilsynsråd eller en bestyrelse. Selskabets generalforsamling har dog stadig afgørende indflydelse på selskabets beslutninger og nye investeringer. Skattemæssige fordele og beskyttelse af personlig økonomi kan være en af årsagerne til at stifte et aktieselskab, men det kræver også selskabskapital.

Fysiske eller juridiske personer kan eje selskabets aktier og indskyde kapital som apportindskud eller delvis indbetaling. Selskabets stiftelse kan kræve en vis startkapital, som skal indskrives i selskabskapitalen.

Der er begrænset hæftelse ved stiftelse af aktieselskab

Når du opretter et aktieselskab, hæfter du udelukkende med den kapital, du har investeret i selskabet og altså ikke din personlige formue. Hvis selskabet skulle blive insolvent, hæfter du som ejer ikke personligt for gælden. Startkapitalen i et aktieselskab (A/S) skal være på mindst 400.000 kr., hvilket er højt i forhold til f.eks. anpartsselskaber (ApS), som kun kræver en startkapital på 40.000 kr. Dog kan den høje kapital være med til at gøre selskabet attraktivt overfor mulige samarbejdspartnere.

Som ejer i et aktieselskab er der begrænset hæftelse, og du hæfter dermed ikke personligt for selskabets gældsposter ud over din allerede indskudte kapital. Hvis selskabet er konkurstruet, bør du søge advokathjælp, da overførsel af aktiver fra selskabet eller andre uansvarlige, lovstridige handlinger (også selvom der er handlet i god tro), kan gøre, at du bliver stillet personligt ansvarlig.

En selskabsadvokat kender til de relevante lovbestemmelser, og kan hjælpe dig og dit aktieselskab, hvis du har problemer med at betale dine kreditorer.

Opret aktieselskab med kompetent rådgivning

Du kan med fordel få hjælp til oprettelse af dit aktieselskab af en advokat, der er kendt inden for selskabsretten.

En selskabsadvokat kan være en god hjælp for både fysiske og juridiske personer, der ønsker at stifte et aktieselskab (A/S) eller et anpartsselskab (ApS). Advokaten kan hjælpe med stiftelsesdokumenterne og de nødvendige registreringer, samt rådgive om selskabets vedtægter, kapitalkrav, apportindskud, ejerforhold og skattemæssige fordele.

En advokat kan også hjælpe med at afklare forholdet mellem ledelsen, bestyrelsen og ejerne af selskabet, samt med at sikre, at selskabets navn er i overensstemmelse med loven. Derudover kan de bistå med at beskytte de immaterielle rettigheder, der er forbundet med selskabet og rådgive om nye investeringer og ændringer i selskabets økonomi.

En selskabsadvokat kan også være til nytte for personer, der ønsker at deltage i en generalforsamling i et selskab, eller for dem, der ønsker at indskyde kapital i et selskab. Advokaten kan hjælpe med at forestå selskabets stiftelsesdokumenter samt rådgive om de personlige garantier, der kan kræves og om, hvordan man kan beskytte sin personlige formue i forbindelse med investering i et selskab.

Kontakt os for juridisk rådgivning

Alt i alt kan en selskabsadvokat være en god hjælp for alle, der ønsker at starte et selskab, deltage i et selskab eller investere i et selskab. Det er vigtigt at oprettelsen sker i overensstemmelse med loven og at din personlige økonomi bliver beskyttet.

Læs mere om os – vores selskabsadvokater har siden 1987 været en del af Advokatgruppen. Vi kan yde dig kompetent rådgivning indenfor selskabsrettens mange facetter. Kontakt os på 70 10 13 30 for en gratis første samtale, eller send os en mail til kontakt@advokatgruppen.dk.