Tvangsopløsning

Har du spørgsmål til tvangsopløsning? Vores selskabsadvokater står klar til at rådgive dig gennem hele processen.

Kontakt os på 70 10 13 30 eller udfyld kontaktformularen her på siden – den første samtale er gratis.

Hvorfor kan et selskab blive tvangsopløst?

Når et selskab skal tvangsopløses, kan det ske ved likvidation, konkurs og formløs opløsning, afhængigt af selskabets økonomiske og juridiske situation.

Opløsning ved likvidation

Et selskab kan blive tvangsopløst ved likvidation, hvis det ikke opfylder reglerne for at drive virksomhed. Her er selskabet altså stadig solvent, og selskabets midler kan derfor bruges til betale selskabets gældsposter og forpligtelser i forbindelse med likvidation. Når en tvungen afvikling er gennemført, vil et eventuelt overskud blive fordelt mellem de legale ejere.

I tilfælde af, at selskabet i forbindelse med opløsningen alligevel ikke findes solvent, kan likvidator begære selskabet konkurs.

Opløsning ved konkurs

Opløsning ved konkurs sker, når et selskab ikke kan dække sine forpligtelser efterhånden som de forfalder, og dermed er insolvent. Det betyder også, at hvis selskabet er i stand til at betale sine forpligtelser, men af andre årsager ikke betaler sine kreditorer, vil der i stedet for konkursbegæring kunne indledes en sag ved fogedretten eller en civilretlig sag.

Både selskabets kreditorer og selskabet selv kan anmode om tvangsopløsning, hvis virksomheden er insolvent. Hvis der foreligger mistanke om, at selskabets tidligere handler har foregået under omstødelige forhold, kan der også indledes konkursbehandling.

Formløs opløsning

Hvis selskabet ikke ejer aktiver til at finansiere opløsningsbehandlingen, og der heller ikke er nogen, der ønsker at stille sikkerhed for bobehandlingen, benyttes formløs opløsning.

Der foretages hermed ikke en egentlig opløsningsbehandling, og denne metoder benyttes derfor også kun, hvis ikke er der er behov for nærmere undersøgelser i forbindelse med opløsningen.

Hvordan foregår en tvangsopløsning?

Tvangsopløsning af et selskab kan ske på forskellige måder, afhængigt af årsagen til tvangsopløsningen. Hvis et selskab ikke betaler sine kreditorer, kan de begære selskabet konkurs. Erhvervsstyrelsen vil derefter anmode skifteretten om at tvangsopløse selskabet.

Når et selskab anmodes om at blive tvangsopløst, vil Erhvervsstyrelsen sende en meddelelse til selskabet via dets digitale postkasse. Selskabet har herefter tre måneder til at anfægte tvangsopløsningen, hvis det mener, at den er uberettiget.

Skifteretten tager stilling til, hvordan selskabet skal opløses. En repræsentant fra selskabets ledelse vil blive indkaldt til møde, for at redegøre for selskabets aktiver og passiver, samt selskabets generelle økonomiske situation.

Når skifteretten træffer beslutning om tvangsopløsning ved likvidation, udpeges en likvidator til at afvikle selskabet. Likvidatoren har til opgave at realisere selskabets aktiver og dække selskabets gæld. Likvidatoren vil også genoptage selskabet, hvis det er muligt.

Hvis selskabet er insolvent, opløses det ved konkurs. Her vil skifteretten udpege en kurator til at afvikle selskabet. Kuratoren skal skabe overblik over selskabets gældsposter, samt opgøre og sælge selskabets aktiver. Efter kurator er betalt, vil kreditorerne, hvis selskabet har flere penge, blive betalt.

Disse typer selskaber kan tages under en tvangsopløsning

Kun kapitalselskaber som aktieselskaber (A/S) og anpartsselskaber (ApS) kan tvangsopløses. Det skyldes, at ejerne kun hæfter for den indskudte kapital, som de stillede som sikkerhed i forbindelse med selskabets oprettelse.

Ejerne i et kapitalselskab hæfter derfor ikke personligt, i modsætning til privat ejede virksomheder, men skal til gengæld overholde en række regler for at drive selskabet.

Hvis kapitalselskaber ikke overholder reglerne for lovlig ledelse og revision eller ikke overholder regnskabsreglerne, som f.eks. ved at undlade at indsende årsrapport, kan dette lede til tvangsopløsning. Det er Erhvervsstyrelsen, der skal beslutte at opløse selskabet, hvorefter skifteretten står for rent praktisk at opløse selskabet.

Hvad gør man, hvis ens selskab bliver tvangsopløst?

Hvis du står over for en tvangsopløsning af dit selskab, er der flere ting, du kan gøre – men først og fremmest er det vigtigt at få hjælp fra en advokat med erfaring inden for området.

Hvis tvangsopløsningen skyldes manglende indsendelse af årsrapporter eller anden dokumentation, kan man forsøge at indsende dette og derved undgå tvangsopløsning. Hvis tvangsopløsningen allerede er igangsat, kan likvidatoren forsøge at genoptage selskabet ved at dække selskabets gæld og omkostninger, inden den endelige opløsningsbeslutning træffes.

Hvis selskabets ledelse har handlet ulovligt eller i strid med loven, kan det være nødvendigt at udskifte ledelsen.

Det er vigtigt at huske på, at tvangsopløsning kan have store konsekvenser, både økonomisk og personligt, for selskabets legale og reelle ejere. Derfor er det vigtigt at handle hurtigt og søge professionel rådgivning, hvis du står over for en tvangsopløsning af dit selskab.

Få juridisk rådgivning, hvis dit selskab er tvangsopløst

Står du med et selskab, der enten ser ud til at blive eller er blevet tvangsopløst? Hos os kan du få hjælp og rådgivning til at navigere i denne svære situation. Vi har som del af Advokatgruppen mange års erfaring med selskabsrettens mange områder. Vi ved derfor også, at den rette vejledning kan gøre en stor forskel for dig og dit selskab.

Kontakt os i dag, for en gratis uforpligtende samtale. Du kan udfylde kontaktformularen her på siden, for at blive kontaktet af os, eller du kan ringe på 70 10 13 30. Kontoret har åbent mandag til torsdag fra 8.30-16.00 og fredag fra 8.30-15.00.