Sådan lukker du din virksomhed med en betalingserklæring

Ønsker du at opløse din virksomhed? Der kan være mange grunde til, at du har valgt at opløse din virksomhed, og nu står overfor en kompleks nedlukningsproces.

En måde at lukke dit selskab på, er ved en betalingserklæring. En betalingserklæring er en erklæring, der bekræfter, at alle selskabets gældsposter og forpligtelser overfor kreditorer er blevet betalt, og at selskabet ønskes opløst.

I denne artikel vil vi gennemgå, hvordan du lukker din virksomhed med en betalingserklæring, herunder hvordan du udarbejder en betalingserklæring, registrerer opløsningen af dit selskab og håndterer eventuelle juridiske spørgsmål i processen.

Ønsker du at lukke din virksomhed? Kontakt vores selskabsadvokater på 70 10 13 30, eller udfyld kontaktformularen her på siden – første samtale er gratis!

Hvad er en betalingserklæring?

Står du med et kapitalselskab – ApS, A/S eller P/S? Disse virksomhedsformer kan opløses ved en betalingserklæring. I en betalingserklæring erklærer du som kapitalejer, at al gæld – forfalden som uforfalden – samt alle forpligtelser overfor dine kreditorer er betalt.

Ved betalingserklæring kan du altså frivilligt lukke dit selskab. Det er dog uden betydning, hvorvidt nedlukningen reelt sker efter eget ønske, eller om andre faktorer har ført til valget om at gennemføre betalingserklæringen.

Hvis der er ubetalt gæld eller ubetalte skatter, skal disse betales, før selskabet kan registrere sin opløsning. Hvis der bliver konstateret gæld eller krav, som bestod på tidspunktet for erklæringsafgivelsen, hæfter kapitalejerne efterfølgende personligt, solidarisk og ubegrænset.

Udarbejdelsen af betalingserklæringen og opløsning af selskabet kan være en lang proces, da der kan være lang sagsbehandlingstid hos skattestyrelsen. Det er derfor vigtigt at søge juridisk rådgivning, for at sikre en korrekt lukning af dit selskab og undgå problemer i fremtiden.

Hvilke oplysninger indeholder en betalingserklæring?

Beslutningen træffes

Hvis selskabet ønsker opløsning ved betalingserklæring, skal der afholdes en afsluttende generalforsamling, hvor selskabets ejere skal underskrive betalingserklæringen. Hvis I er flere ejere, betyder det at I hæfter ligeligt, personligt, solidarisk og ubegrænset for eventuel restgæld eller krav mod selskabet.

Når beslutningen om opløsning af selskabet skal træffes, skal der først og fremmest være enighed blandt alle kapitalejere. En betalingserklæring kan nemlig kun gennemføres med samtlige kapitalejeres underskrifter. Her skriver du under på, at alle gældsposter er betalt, samt at du ønsker selskabet opløst.

Oplysninger indsendes til skatte- og erhvervsstyrelsen

Selskabet skal indsende en anmeldelse til Skattestyrelsen, hvor selskabets oplysningsskema (en opgørelse over den samlede indkomst for perioden fra regnskabsårets begyndelse og frem til opløsningen) skal vedhæftes. Skattestyrelsen udsteder herefter den betalingserklæring, som bekræfter, at selskabet har betalt alle deres skatte- og afdragskrav.

Betalingserklæringen skal være modtaget hos erhvervsstyrelsen senest to uger efter den er underskrevet af samtlige kapitalejere, og det anbefales derfor at få udstedt erklæringen fra skattestyrelsen, inden I underskriver erklæringen til erhvervsstyrelsen.

Det er vigtigt at udarbejde betalingserklæringen korrekt for at sikre en hurtig og smidig lukning af selskabet. Sagsbehandlingstiden hos skattestyrelsen kan være lang, og derfor kan det tage mange måneder at lukke et selskab – særligt hvis dokumentationen ikke er korrekt eller tilstrækkelig. En god idé er derfor at søge hjælp fra en erfaren advokat i forbindelse med opløsningen af selskabet og erklæringens afgivelse.

Fordele ved at bruge en betalingserklæring

En let og billig løsning

Hvis du vælger at opløse selskabet ved betalingserklæring, har det flere fordele. For det første er det en nem og billig måde at lukke selskabet på, da det eneste krav til kapitalejerne er at sørge for, at al gæld er betalt, og at erklæringen er underskrevet af samtlige ejere. Derudover er det erhvervsstyrelsen, der står for selve lukningen af selskabet, hvilket kan spare kapitalejerne for tid og besvær.

Hvis det er et mindre selskab, er det også muligt at indhente og udfylde den nødvendige dokumentation på egen hånd, selvom det som oftest anbefales at få en revisor eller en advokat ind over. På den måde er du sikker på at få betalt al gæld.

Du sikrer, at dine forpligtelser er opfyldt

Ved at udstede en betalingserklæring sikrer selskabet, at alle dets forpligtelser bliver opfyldt. Eventuelle kreditorer opfordres til at anmelde deres krav, inden selskabet opløses. Derfor er det vigtigt, at alle ubetalte skatter og eventuelle krav bliver betalt, før selskabet ønskes opløst.

Det er dog vigtigt at bemærke, at kapitalejerne stadig hæfter personligt og solidarisk for eventuel gæld, der ikke er betalt, når selskabet lukkes. Derfor kan det være en god idé at søge juridisk rådgivning og få hjælp fra en erfaren advokat eller revisor til at udarbejde betalingserklæringen og sikre en korrekt lukning af selskabet.

Samlet set er en betalingserklæring en effektiv måde at lukke et selskab på, da det sikrer, at selskabets kreditorer betales og ophørsperioden indberettes korrekt. Det kan også spare kapitalejerne for tid og besvær i forhold til at lukke selskabet på andre måder.

Hvorfor vælge at lukke sit selskab med en betalingserklæring?

Opløsning ved betalingserklæring er en overskuelig måde at lukke sit selskab på, da det sikrer, at alle selskabets forpligtelser over for kreditorer, SKAT og andre parter er opfyldt.

Ved at udarbejde en betalingserklæring kan selskabets ejere sikre, at alle ubetalte fordringer og eventuelle krav fra kreditorer bliver afsluttet på en ordentlig måde. Når betalingserklæringen er indsendt til Erhvervsstyrelsen, er det dem, der gennemfører den egentlige opløsning af selskabet. Det kræver derfor heller ikke ret meget af selskabets ejere at gennemføre en lukning ved betalingserklæring.

Når selskabet skal indberette sit oplysningsskema for ophørsperioden for at sikre, at selskabets skattepligtige indkomst bliver registreret korrekt, er dette ligeledes en let og overskuelig måde at sikre sig, at alle skatte- og afgiftskrav bliver betalt.

Frivillig likvidation

Et alternativ til betalingserklæringen er, at selskabet vælger at opløse sig ved en frivillig likvidation. Her lukkes selskabet ved at betale kreditorerne og derefter dele overskuddet blandt alle kapitalejerne. Dette kan også være en god løsning, hvis du ønsker at undgå personlig hæftelse og hvis selskabet har en overskudskonto.

Det er vigtigt at påpege, at en frivillig likvidation kan være en længere proces end en betalingserklæring. Der er typisk en ophørsperiode, hvor selskabet skal indberette til forskellige myndigheder og gennemgå en række formelle procedurer. Det kan tage mange måneder, før selskabet endeligt er lukket, og kapitalejerne kan modtage deres andel af overskuddet.

Opløsning af et selskab – uanset hvordan – er svært at gennemføre på egen hånd, og kan tage lang tid. Derfor er det vigtigt at udarbejde betalingserklæringen korrekt og søge hjælp fra en erfaren advokat for at sikre en korrekt lukning af selskabet.

Få juridisk rådgivning om betalingserklæringer her

Hvis du er i færd med at opløse dit selskab, kan det være en god idé at søge juridisk rådgivning om betalingserklæringer. Vores selskabsadvokater har som del af Advokatgruppen arbejdet med selskabsret siden 1987 og har mange års erfaring med lukning af selskaber.

Vi står klar til at hjælpe dig gennem nedlukningen af din virksomhed. Ring til os på 70 10 13 30, eller udfyld kontaktformularen her på siden. Den første samtale er gratis, så du trygt kan få en snak med os om din virksomhedssituation.