Kapitalejerlån

Hvad er et kapitalejerlån?

Et kapitalejerlån er en lånemulighed, hvor virksomhedens ejer kan låne penge fra virksomheden. Det er en måde for virksomhedsejere at få adgang til likviditet uden at skulle optage eksterne lån eller sælge aktier. Kapitalejerlån kan være en attraktiv mulighed for mindre virksomheder eller iværksættere, der ikke har adgang til traditionelle finansieringsmuligheder.

Hvad skal du være opmærksom på, når du overvejer et kapitalejerlån?

Kapitalejerlån kan være en fristende løsning for virksomheder, der ønsker at finansiere en ejers private investeringer eller forbrug. Men det er vigtigt at huske, at kapitalejerlån er underlagt strenge lovgivningsmæssige restriktioner og kan have skattemæssige konsekvenser.

Før du beslutter dig for at tage et kapitalejerlån, er der således flere vigtige faktorer, som du bør være opmærksom på:

 1. Skattemæssige forhold: Kapitalejerlån kan have skattemæssige konsekvenser for både virksomheden og ejeren. Det er vigtigt at forstå de skattemæssige regler og konsekvenser, før du beslutter dig for at tage et kapitalejerlån.
 2. Renteniveau: Selvom et kapitalejerlån kan være en billigere låneform end eksterne lån, bør du undersøge renteniveauet og sammenligne det med andre tilgængelige låneformer. Det kan være en god idé at sammenligne med andre låneudbydere for at sikre, at du får den bedste rente på markedet.
 3. Tilbagebetaling: Det er vigtigt at have en plan for tilbagebetaling af lånet, inden du tager et kapitalejerlån. Dette kan omfatte fastsættelse af en tilbagebetalingsplan og en realistisk tidsramme for tilbagebetalingen. Det er også vigtigt at overveje, hvordan tilbagebetalingen vil påvirke virksomhedens likviditet, og om det vil påvirke dens evne til at opfylde andre finansielle forpligtelser.
 4. Risiko: Kapitalejerlån indebærer en vis risiko, da det involverer at låne penge fra din egen virksomhed. Det er vigtigt at overveje, om din virksomhed har tilstrækkelige likvide midler til at klare tabet af det lånte beløb, hvis det skulle ske.

Afsluttende kan det siges, at kapitalejerlån kan være en god mulighed for virksomhedsejere, der har brug for likviditet uden at skulle optage eksterne lån eller sælge aktier. Men det er vigtigt at være opmærksom på flere forhold, inden du giver dig i kast med at yde kapitalejerlån.

Nedenfor kan du læse nærmere om henholdsvis lovlige og ulovlige kapitalejerlån, herunder om de skattemæssige konsekvenser for disse.

Lovlige kapitalejerlån

Beskriv, hvad der skal til for at et kapitalejerlån er lovligt: For at et kapitalejerlån skal være lovligt, skal det overholde nogle regler og krav oplistet i selskabslovens § 210, stk. 2:

 • Den økonomiske bistand skal kunne rummes inden for selskabets frie reserver, jf. § 180, stk. 2, og skal ydes på sædvanlige markedsvilkår.
 • Beslutningen om at yde økonomisk bistand skal enten træffes af generalforsamlingen eller af selskabets centrale ledelsesorgan efter bemyndigelse fra generalforsamlingen. Generalforsamlingens bemyndigelse kan indeholde økonomiske og tidsmæssige begrænsninger. Den økonomiske bistand må ikke udgøre et større beløb, end der er foreslået eller tiltrådt af selskabets centrale ledelsesorgan.
 • Beslutningen om at yde økonomisk bistand kan først træffes efter aflæggelsen af selskabets første årsrapport.

Hvis selskabets ledelse mener, at ovenstående betingelser er opfyldt, kræver Erhvervsstyrelsen at der indsendes dokumentation herfor. Det indebærer:

 • Gældsbrev
 • Kreditvurdering og
 • en redegørelse for de faktiske forhold vedrørende lånet.

Det er dog muligt at yde et kapitalejerlån selvom ovenstående betingelser ikke er opfyldt, såfremt forholdet er omfattet af undtagelsesbestemmelserne i selskabslovens §§ 211-214.

 • § 211: Udlån til danske moderselskaber, som er kapitalselskaber, men også visse udenlandske moderselskaber.
 • § 212: Udlån som er givet som led i sædvanlige forretningsmæssige dispositioner.
 • § 213: Udlån til pengeinstitutter og realkreditlån til realkreditinstitutter.
 • § 214: Dispositioner med henblik på at erhverve kapitalandele af eller til medarbejdere i selskabet eller i et datterselskab.

Ulovlige kapitalejerlån

Et ulovligt kapitalejerlån er et lån mellem virksomheden og dens ejer, som ikke overholder de krav og regler, der er fastsat af lovgivningen. Det vil sige, at et kapitalejerlån ikke er lovligt, når det ikke lever op til ovenstående betingelser eller når lånet ikke er omfattet af undtagelsesbestemmerne i selskabslovens §§ 211-214.

Konsekvenserne af at indgå i et ulovligt kapitalejerlån kan være alvorlige. Først om fremmest vil Erhvervsstyrelsen påbyde ledelsen i selskabet, at det ulovlige kapitalejerlån indfries straks. I praksis får selskabet dog en frist på 6 uger hertil, fra det tidspunkt hvor det ulovlige kapitalejerlån konstateres.

Det fremgår af selskabslovens § 215, at tilbagebetalingen indebærer betaling af årlig rente, svarende til Nationalbankens rente + 8 %, dog med tillæg på yderligere 2 %. Det gælder dog ikke, såfremt parterne har aftalt en højere rente. I så fald skal der betales renter i overensstemmelse med det aftalte.

For at sikre, at lånet faktisk indfries anmoder Erhvervsstyrelsen om dokumentation herfor i form af:

 • En erklæring fra selskabets ledelse, der anerkender at lånet er tilbagebetalt, herunder med påløb af lovpligtige renter
 • En erklæring fra en godkendt revisor (se mere her)

Og begge disse erklæringer skal indeholde oplysninger om:

 • information vedrørende lånets tilbagebetaling, herunder om lovpligtige renter
 • dato for lånets endelige tilbagebetaling og dermed lånets ophør
 • at der ikke længere er registreret ulovlige kapitalejerlån i virksomheden

Skattemæssige konsekvenser

Et kapitalejerlån skal ikke beskattes som et egentlig lån, men som løn eller udbytte efter ligningslovens § 16 E. Denne bestemmelse fastslår, at et lån betragtes som en hævning uden tilbagebetalingspligt. Det betyder, at lånet ikke skattemæssigt skal behandles som et lån, men at det i stedet behandles efter de almindelige regler om overførsel af værdier fra selskabet til dets kapitalejere.

Det kan være svært at holde styr på de skattemæssige konsekvenser, og det derfor vigtigt at søge professionel rådgivning for at sikre processen sker i overensstemmelse med loven.

Kontakt os i dag!

Hvis din virksomhed overvejer at yde et kapitalejerlån, er det vigtigt at søge professionel rådgivning og sørge for at overholde alle lovgivningskrav. På den måde kan du undgå alvorlige juridiske og økonomiske konsekvenser for både virksomheden og dens ejere.

Vi er en del af Advokatgruppen, og vi har beskæftiget os med selskabsret siden 1987. Vi kan derfor garantere juridisk kompetent rådgivning. Udfyld kontaktformularen her på siden eller ring til os på 70 10 13 30. Første opkald er altid gratis!