Partnerselskab (P/S)?

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål til et partnerselskab, så er du meget velkommen til at ringe til os på 70 10 13 30.

  1. Hvad er et partnerselskab (P/S)?
  2. Hvornår er et P/S relevant?
  3. Hvad kræver det at stifte et partnerselskab?
 

Hvad er et partnerselskab (P/S)?

Et partnerselskab er et specielt selskab, som selskabsretligt minder meget om et aktieselskab. Men til forskel fra et aktieselskab er der skatteretligt tale om et personselskab.

Partnerselskaber stiftes med fordel af personer, der med fordel kan udnytte fradrags- og afskrivningsmuligheden i deres egen indkomst. Ejerne bliver derfor beskattet, som om selskabet var et interessentskab. Det betyder, at ejerne beskattes som om de ejede en ideel andel af selskabets aktiver og passiver.

En anden fordel ved at stifte et P/S er, at ejerne af et partnerselskab er omfattet af ansvarsbegrænsning, idet de kun hæfter for det de har indskudt i selskabet.

 

Hvornår er et partnerselskab relevant?

Man ser ofte at advokatfirmaer, revisorfirmaer, arkitekter og lignende bruger denne selskabsform. Men P/S’er kan også være relevante ved nystartede virksomheder, hvor ejerne med fordel kan trække et eventuelt underskud fra i en anden indkomst.

 

Hvad kræver det at stifte et P/S?

  • Du skal have et indskud på 400.000 kr. (Skal være apportindskud, som er kontanter eller andre værdier).
  • Der skal være en bestyrelse og direktion, eller et tilsynsråd og en direktion
  • Du skal indlevere årsregnskab til Erhvervsstyrelsen, som bliver offentliggjort.

Vi vil gerne rådgive dig

Vi er eksperter i selskabsret, og har stor erfaring med stiftelse af selskaber. Vi er en del af Advokatgruppen, som har været specialister i selskabsret siden 1987.