Du kan ikke længere stifte iværksætterselskaber

Tidligere har det været muligt at komme godt fra start med sin iværksætterdrøm ved at stifte et iværksætterselskab. Det kostede nemlig kun 1 kr. at stifte. Dog var det en betingelse, at 25% af overskuddet skulle spares op til stiftelse af et ApS-selskab. Muligheden blev populært brugt; hele 45.0000 registrerede IVS-ere i 2019, og ca. 1/3 af disse blev registreret i 2018.

Men en undersøgelse lavet af Erhvervsstyrelsen viste desværre, at muligheden ofte blev brugt mod hensigten. I stedet for at hjælpe virksomhederne godt fra start, viste det sig, at iværksættervirksomheder oftere end andre typer virksomheder, blev tvangsopløst eller gik konkurs. Det var en ulempe for staten, der hver gang havde det økonomiske ansvar, men ejeren ikke mistede noget, idet forpligtelserne lå i selve selskabet.

På baggrund af ovenstående valgte man derfor tilbage i 2019 at fjerne muligheden for at stifte et iværksætterselskab.

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 70 10 13 30.

  1. Hvad skal jeg gøre i stedet for at stifte et iværksætterselskab?
  2. Hvornår er fristen for at omregistrere min virksomhed til et anpartsselskab?
  3. Hvad sker der, hvis mit anpartsselskab går konkurs?
  4. Regler for omregistrering af IVS lempes
  5. Hvorfor er reglerne for omregistrering blevet lempet?
 

Hvad skal jeg gøre i stedet for at stifte et iværksætterselskab?

I stedet er det besluttet, at kapitalkravet til anpartsselskaber bliver sænket fra 50.000 til 40.000 kr. Dette krav er økonomisk på niveau med de øvrige skandinaviske lande, og ved at sænke denne grænse håber flertallet, at det fortsat vil være attraktivt, nemt og billigt at starte nye, visionære og spændende selskaber op i Danmark.

 

Hvornår er fristen for at omregistrere min virksomhed til et anpartsselskab?

Lovændringen blev vedtaget d. 9. april 2019 med en 2-årig frist. Det betyder, at de ca. 45.000 iværksættervirksomheder, der var i 2019, skulle ændres til anpartsselskaber inden d. 9. april 2021. Dette er dog blevet lempet til 15. oktober 2020. Læs mere her. 

Hvis du ikke har omregistreret dit selskab indenfor de to år, sætter erhvervsstyrelsen en ny dato for hvornår virksomheden senest skal være omregistret. Hvis det ikke er sket inden denne nye dato, bliver virksomheden tvangsopløst.

Formålet med at fjerne muligheden for at stifte et iværksætterselskab, er at gøre virksomhederne mere økonomisk solide, mens signalværdien overfor kreditorer og investorer er bedre, idet der er større betalingsevne i et anpartsselskab end i et iværksætterselskab.

 

Hvad sker der, hvis mit anpartsselskab går konkurs?

Hvis dit anpartsselskab går konkurs, hæfter du ikke personligt for virksomhedens gæld. Du risikerer dermed ikke at gå fra hus og hjem, hvis din virksomhed ikke overlever. Dermed er det eneste du risikerer at miste startkapitalen på minimum 40.000 kr.

Ændringen i lovgivningen betyder, at det bliver dyrere at starte et selskab op i Danmark. Når man stifter et nyt selskab vil det som oftest være et ApS.
Hvis du har brug for rådgivning og hjælp til at starte dit selskab, eller hvis du skal have omregistreret dit selskab, er du meget velkommen til at kontakte os. Vi er en del af Advokatgruppen, som har været eksperter i selskabsret siden 1987.

 

Regler for omregistrering af IVS lempes

Nu har et samlet Folketing indgået aftale om, at reglerne for omregistrering af IVS (også kendt som iværksætterselskaber) skal lempes. Dermed bliver det lettere for virksomhedsejere, at omregistrere deres IVS til ApS.

Det er tidligere blevet besluttet, at iværksættervirksomheder afskaffes. Dermed skulle alle iværksættervirksomheder oprindeligt omregistreres inden 15. april 2021. Det kan du læse mere om her. 

Nu kommer der dog en hjælpende hånd til ejerne af iværksættervirksomheder, idet kravene er blevet lempet;

For det første, er omregistreringsfristen blevet rykket fra d. 15. april 2021 til d. 15. oktober 2021. Dermed får ejere af iværksætterselskaber et halvt år mere, før deres selskab skal være omregistreret. Det gælder stadig, at hvis iværksættervirksomheden ikke er omregistreret inden d. 15. oktober 2020, så vil virksomheden blive tvangsopløst.

For det andet, fjernes kravet om at både selskabskapitalen og egenkapitalen skal udgøre mindst 40.000 kr. Nu er det udelukkende et krav, at du som virksomhedsejer kan nøjes med, at indbetale differencen mellem iværksættervirksomhedens registrerede selskabskapital og minimumskravet for anpartsselskaber.

 

Hvorfor er reglerne for omregistrering blevet lempet?

Formålet med denne ændring er, at det skal være lettere for virksomhedsejere, at omregistrere IVS’er, især for ejere der har lånt penge til opstartsinvesteringer. Dette er især aktuelt, idet virksomhedsejeren ikke længere behøver at have 40.000 på bundlinjen ved omregistreringen.

Du kan læse pressemeddelelsen fra Erhvervsministeriet her.

Vi følger udviklingen nøje, og holder os altid opdateret på området. Hvis du har spørgsmål til reglerne er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende gratis opstartssamtale. Vores advokater, som er en del af Advokatgruppen, er specialister i selskabsret.