Hovedaktionærselskaber

Hvis du står som hovedaktionær og mangler likviditet til dit selskab, så kan du tilføre likviditet til selskabet på forskellige måder. Du bør dog være opmærksom på de skattemæssige forskelle, der er, alt efter hvilken fremgangsmåde du som hovedaktionær vælger.

Hovedaktionærernes tilførsel af kapital

Der kan være mange grunde til, at du som hovedaktionær skal tilføre hovedaktionærselskabet likviditet. Måske er selskabet i økonomiske vanskeligheder, eller også mangler det måske egenkapital. Uanset hvad grunden for tilførsel af kapital er, så bør det nøje overvejes, hvordan man vælger at tilføre pengene til selskabet. Som hovedaktionær har du følgende muligheder, når du vil tilføre kapital til selskabet:

  • Du kan yde selskabet et kontant lån
  • En bank yder selskabet lånet, hvor du vil kautionere for lånet
  • Du kan lave en kontant kapitalforhøjelse i selskabet
  • Dit tilgodehavende i selskabet ændres til aktiekapital
  • Selskabet udsteder konvertible obligationer

Skat og kapitaltilførsel

Som hovedaktionær er der en vis risiko forbundet med, at dit selskab bliver nødlidende og kommer i økonomiske vanskeligheder. Du risikerer nemlig at realisere et tab på dine aktier og på et muligt udlån til hovedaktionærselskabet. Det er derfor vigtigt, at du er klar over den skattemæssige forskel af tab på aktier og tab på udlån. Det kan nemlig være til din egen fordel, hvis du kender forskellen, når du skal vælge din fremgangsmåde til kapitaltilførsel.

Ifølge de danske skatteregler har du som hovedaktionær ikke fradragsret for tab på udlån. Det modsatte gælder dog for tab på aktier, hvor du er skattemæssigt fradragsberettiget i anden indkomst. Dette gælder dog kun ved unoterede anparter og aktier og ikke ved børsnoterede anparter og aktier. Det vil derfor være til din egen fordel, hvis du har aktier i selskabet fremfor et tilgodehavende hos selskabet. Ligeledes bør du også være opmærksom på, at du efterfølgende ikke har mulighed for at flytte et ikkefradragsberettiget tab på udlån til et fradragsberettiget tab på aktier.

Rådgivning ved kapitaltilførsel

Hos os møder du kompetente selskabsadvokater, der har stor erfaring i at rådgive virksomheder i kapitaltilførsel. Vores team er en del af Advokatgruppen, og vi er stærkt repræsenteret i Jylland med 3 kontorer og dækker hele Danmark. Kontakt vores ekspert Søren Merrild Bie i dag til en uforpligtende og gratis første samtale på 70 10 13 30.