Godt at vide

De forskellige virksomhedsformer og selskabstyper

Hvis du har spørgsmål til noget af nedenstående kan du altid kontakte os. Vi er eksperter i selskabsret.

Her får du et hurtigt overblik over de forskellige typer af virksomheder. Du kan også læse mere om de forskellige virksomhedsformer og selskabstyper ved at klikke herunder:

enkeltmandsvirksomhed evs enmandsvirksomhed  Interessentselskab i/s    Aps Anpartsselskab A/S Aktieselskab

Hvad er enkeltmandsvirksomhed?

Denne type virksomhed har en simpel konstruktion, og kræver ingen kapitalindskud. Når der er tale om denne type virksomhed, er der både fordele og ulemper i forhold til Skat. Det du især skal være opmærksom på er, at du hæfter personligt for enkeltmandsvirksomheden.

Hvad er det interessentselskab?

Denne type virksomhed kendetegnes ved I/S, og er hurtige og lette at stifte. Virksomhedstypen er ikke underlagt selskabsloven. Det betyder b.a. at det er de enkelte interessenter hæfter solidarisk også for skatten som også påhviler interessenterne både personligt og direkte. Det gør interessentselskaber til en af de mere risikable selskabsformer, men der er nogle fordele ved denne type.

Et selskab, der minder om et interessentselskab, er et partnerselskab. De ligner meget interessentselskaber, men forskellen er, at disse er dyrere at stifte, og at interessenterne ikke hæfter personligt.

Hvad er et anpartsselskab?

Der er mange fordele ved Anpartsselskaber, bl.a. i forhold til ansvar og hæftelse. Det gør, at anpartsselskaber er den mest populære selskabsform herhjemme. Du skal dog være opmærksom på, at der kræves et indskud på 40.000 kr.

Hvad er et aktieselskab?

Et aktieselskab, forkortet A/S, er et selskab hvor der er let adgang til kapital via salg af aktier. Der er dog nogle ting ved aktieselskaber, der gøre dem sværere at stifte. Det kræver fx. et indskud på 400.000 kr. Dette kan dog også ses som en fordel for omverdenen, idet der er stor tillid til denne type virksomhed pga. det store indskud. Aktieselskaber kræver både en bestyrelse og en direktion, og der er ofte brug for advokathjælp, når selskabet skal stiftes.

Hvad er et holdingselskab?

Denne type selskab sættes ofte ind mellem dig og din virksomhed. Her ejer holdingselskabet det selskab, der skaber værdier, mens du udelukkende ejer holdingselskabet. Der er mange fordele ved et holdingselskab. Det er ligetil at holde på likviditeten i din virksomhed, fordi du kan lave en skattefri opsparing ved at trække overskuddet fra dit driftsselskab til dit holdingselskab. På den måde, kan du sikre dig selv mod konkurser, retssager og krav, der måtte opstå i dit driftsselskab. Dette kan især være en fordel, fordi du ikke skal betale udbytteskat, når du flytter dine penge fra driftsselskab til holdingselskab. Hvis du gerne vil bruge penge til private formål skal du selvfølgelig betale skat.

Vidste du… Det er en god ide at stifte holdingsselskabet, når du stifter driftsselskabet, idet du kan bruge samme selskabskaptial til stiftelse af begge.

Vi kan hjælpe dig

Vi kan rådgive dig om selskabsret. Uanset om du skal stifte et selskab eller omdanne din nuværende virksomhedsform. Du kan godt omdanne din virksomhedsform, hvis den du valgte da du stiftede virksomheden ikke længere er den mest relevante. Vi er eksperter i de juriske krav og forhold, som det er nødvendigt at tage stilling til. Vores advokater en del af Advokatgruppen, som består af flere eksperter i selskabsret.