Du kan ikke længere stifte iværksætterselskaber

Reglerne for omregistrering af et iværksætterselskab er blevet lempet. Læs mere her.

Tidligere har det været muligt at komme godt fra start med sin iværksætterdrøm ved at stifte et IVS-selskab. Det kostede nemlig kun 1 kr. at stifte. Dog var det en betingelse, at 25% af overskuddet skulle spares op til stiftelse af et ApS-selskab. Muligheden blev populært brugt; hele 45.0000 registrerede IVS-ere i 2019, og ca. 1/3 af disse blev registreret i 2018.

Men en undersøgelse lavet af Erhvervsstyrelsen viste desværre, at muligheden ofte blev brugt mod hensigten. I stedet for at hjælpe virksomhederne godt fra start, viste det sig, at iværksættervirksomheder oftere end andre typer virksomheder, blev tvangsopløst eller gik konkurs. Det var en ulempe for staten, der hver gang havde det økonomiske ansvar, men ejeren ikke mistede noget, idet forpligtelserne lå i selve selskabet.

På baggrund af ovenstående valgte man derfor tilbage i 2019 at fjerne muligheden for at stifte et iværksætterselskab.

Hvad skal jeg gøre i stedet for at stifte et iværksætterselskab?

Som alternativ til at stifte et iværksætterselskab, har man nu sænket kapitalkravet i anpartsselskaber fra 50.000 kr. til 40.000 kr. Dette kapitalkrav er på samme niveau som i vores nabolande, og dermed håber man på, at iværksætterne stadig vil starte nye ambitiøse virksomheder op.

I stedet er det besluttet, at kapitalkravet til anpartsselskaber bliver sænket fra 50.000 til 40.000 kr. Dette krav er økonomisk på niveau med de øvrige skandinaviske lande, og ved at sænke denne grænse håber flertallet, at det fortsat vil være attraktivt, nemt og billigt at starte nye, visionære og spændende selskaber op i Danmark.

Hvornår er fristen for at omregistrere min virksomhed til et anpartsselskab?

Lovændringen blev vedtaget d. 9. april 2019 med en 2-årig frist. Det betyder, at de ca. 45.000 iværksættervirksomheder, der var i 2019, skulle ændres til anpartsselskaber inden d. 9. april 2021. Dette er dog blevet lempet til 15. oktober 2020. Læs mere her. 

Hvis du ikke har omregistreret dit selskab indenfor de to år, sætter erhvervsstyrelsen en ny dato for hvornår virksomheden senest skal være omregistret. Hvis det ikke er sket inden denne nye dato, bliver virksomheden tvangsopløst.

Formålet med at fjerne muligheden for at stifte et iværksætterselskab, er at gøre virksomhederne mere økonomisk solide, mens signalværdien overfor kreditorer og investorer er bedre, idet der er større betalingsevne i et anpartsselskab end i et iværksætterselskab.

Hvad sker der hvis jeg mit anpartsselskab går konkurs?

Hvis dit anpartsselskab går konkurs, hæfter du ikke personligt for virksomhedens gæld. Du risikerer dermed ikke at gå fra hus og hjem, hvis din virksomhed ikke overlever. Dermed er det eneste du risikerer at miste startkapitalen på minimum 40.000 kr.

Ændringen i lovgivningen betyder, at det bliver dyrere at starte et selskab op i Danmark. Når man stifter et nyt selskab vil det som oftest være et ApS.
Hvis du har brug for rådgivning og hjælp til at starte dit selskab, eller hvis du skal have omregistreret dit selskab, er du meget velkommen til at kontakte os. Vi er en del af Advokatgruppen, som har været eksperter i selskabsret siden 1987.