Sådan beskytter du dine personlige lån i dine selskab

Mange virksomheder oplever et behov for ekstra likvide midler. Det kan selvfølgelig være, hvis virksomheden har svært ved at få driften til at køre rundt. Men det behøver ikke være negativt; det kan være at der er så hurtig vækst, at der er brug for at ansætte flere medarbejdere eller investere i materiel.

Hvis du er i den kedelige situation, at der er brug for en økonomisk indsprøjtning i din virksomhed, kan det være en mulighed, at du som ejer træder til med et personligt lån. Der er mange virksomheder, der har haft brug for en hjælpende hånd rent økonomisk, og som efterfølgende er kommet godt videre. Ofte foregår den hjælpende hånd som et personligt lån. Men du skal være opmærksom på, at der er nogle regler der skal overholdes, når man blander privatøkonomi og forretningsøkonomi på denne måde. Afhængig af hvordan du laver sådan et lån til virksomhed, kan der findes både fordele og ulemper.

Beskyt personligt lån i dit selskab

Den mest populære form for lån til en virksomhed, er når en personlig hovedaktionær udlåner penge til et givent selskab på samme måde, som ved et almindeligt lån. Dette foregår som regel ved at den person, der udlåner penge til selskabet, udlåner penge til et holdingselskab, som selvsamme person ejer 100%. Derefter låner holdingselskabet pengene videre til et driftsselskab. Det er der som sådan ikke noget problem ved.

Der kan dog opstå et problem, hvis det skulle komme så vidt, at driftsselskabet ikke kan betale det lånte beløb tilbage. I så fald er det personen, der udlånte pengene til at starte med, som lider et tab.

Kan jeg trække mit tab fra mit personligt givede lån fra i skat?

Hvis du har udlånt penge til et selskab, og pengene er gået tabt, kan du i nogle tilfælde trække beløbet fra i skat. Det er nemlig sådan, at tab på konvertible gældsbreve er fradragsberettigede efter aktieavance-beskatningsloven. Det kan være et plaster på såret, idet tabet er en smule mindre samlet set.

Hvis du har udformet et konvertibelt gældsbrev, har du ved de første 52.900 kr. en fradragsværdi på 27%. Alle beløb derover har du en fradragsværdi på 42%.

Vær opmærksom på… Dette er ikke gældende hvis du personligt låner penge til et selskab, som du selv ejer 100%, eller hvor du, som långiver, ikke har status som hovedaktionær efter aktieavancebeskatningslovens § 4.

Vidste du… Definitionen siger ”Som hovedaktionæraktier anses aktier eller anparter, der ejes af skattepligtige, der ejer eller på noget tidspunkt inden for de seneste 5 år har ejet 25 pct. eller mere af aktiekapitalen, eller som råder eller i den ovennævnte periode har rådet over mere end 50 pct. af stemmeværdien”.

Hvis du i stedet for at låne penge til et givent selskab, vælger at forhøje selskabskapitalen, kan du få fradrag for tab af aktier. Det er dog ikke altid den optimale løsning. Her anbefaler vi et konvertibelt gældsbrev.

Hvad er et konvertibelt gældsbrev?

Et konvertibelt gældsbrev er et gældsbrev, der kan indfries på to måder; med kontanter eller med aktier/anparter.
Vær opmærksom på… Hvis du låner penge ud til dit selskab, har du som hovedaktionær ret til at lade sig tilbagebetale, men du er ikke forpligtet til at det skal være med aktier.

Hvis du, som aktionær, ejer alle de aktier der er i dit selskab, så kan det være mere attraktivt for dig, at få pengene tilbagebetalt som kontanter. Det kræver selvfølgelig, at der er nok kapital i selve virksomheden.

Hvornår kan jeg bruge mit tab som skattemæssigt fradrag?

Hvis du har udlånt værdier til et selskab, og du har fået formuleret et juridisk gældende konvertibelt gældsbrev, så kan du oftest få et skattemæssigt fradrag. Der er nogle formelle krav, der skal være opfyldt for at du kan være helt sikker.

For det første, skal gældsbrevet godkendes på selskabets generalforsamling. Bestyrelsen kan altså ikke træffe en beslutning over natten.

For det andet, skal der ske en ændring i selskabets vedtægter. Her skal der defineres vilkår for det konvertible gældsbrev, herunder;

  • Hvilke vilkår er der for forrentning?
  • Hvilke vilkår er der for forfaldstid?
  • Hvilke vilkår er der for konvertering?
    (Kurs og tidspunkt).
  • Hvis der sker ændringer i selskabets kapitalgrundlag pga. gældsbrevet, skal dette også noteres i vedtægterne.
  • Beslutningen om det konvertible gældsbrev skal anmeldes i Erhvervsstyrelsen.

(Dette er nødvendigt for, at du kan få fradrag ved et eventuelt tab).

Hvis du udlåner penge til et selskab, og du ikke får lavet et gældsbrev, så bliver lånet noteret som en mellemregning i regnskabet for den givne virksomhed. Her er du meget bedre stillet, hvis du får lavet et konvertibelt gældsbrev, især hvis selskabet går konkurs.

Vi kan hjælpe dig

Hvis du er i tvivl om hvad der er bedst for dig, så vil vi gerne hjælpe dig. Vi kan sammen gennemgå jeres tal, og finde ud af hvad der er bedst for dig. Som en del af Advokatgruppen har vi været eksperter siden 1987.