5 gode råd til dig der skal opkøbe en virksomhed

Står du og overvejer, at købe en virksomhed? Har du styr på alle aspekter? Der kan være mange positive ting forbundet med at opkøbe en virksomhed. Men det er vigtigt, at du gør dig de rigtige overvejelser inden du køber. Herunder kan du læse de fem overvejelser, som vi anbefaler du gør dig i løbet af opkøbsprocessen.

Råd 1: Hvorfor vil du opkøbe virksomheden?

Vi anbefaler, at du overvejer, hvad det er du gerne vil opnå ved at opkøbe virksomheden. Vil du gerne have vækst? Rationalisering? Bedre indtjening? Positionering på markedet? Bedre sikring? Udvidelse af sortiment i form af services eller produkter?

Kan du sætte flueben ved nedenstående punkter?

 • Har din virksomhed de rette kompetencer til at gennemføre købet?
 • Kan din virksomhed løfte opgaven internt ift. at købe?
 • Har dine rådgivere de rette kompetencer?
 • Hvordan vurderer din bank opkøbet?
 • Kan dit selskabs konstruktion bære opkøbet?

Råd 2: Hvilke(n) virksomhed(er) vil du købe? Hvordan vil du bære dig ad?

Det er vigtigt, at du analyserer de virksomheder, som du overvejer at opkøbe. Her kan vi anbefale, at du sorterer ud fra størrelse, omsætning, kundeportefølje, produkter/ydelse og geografi.

Kan du sætte flueben ved nedenstående punkter?

 • Har du overvejet hvilken købsmodel, der passer bedst til netop din situation?
  (Det kan eksempelvis være kontakt, aktie mod aktie, eller ”earn out”.
 • Har du styr på hvilken type virksomhed, der er tale om, og hvad dette indebærer? Der er stor forskel på om det er A/S, ApS, I/S, P/S eller EVS.
 • Har du talt med din bank ift. finansieringsmuligheder?
 • Har du talt med din bank om, hvordan de kræver sikkerhed for deres investering`?
  (Fx ved personlige kautioner, virksomhedspant, eller andet?)

Råd 3: Hvad skal indgå i handlen?

Når du har lavet dit forarbejde, er du klar til at undersøge hvad du gerne vil have, der skal indgå i handlen. Det kan eksempelvis være; kunder, klausuler, rettigheder til patenter, medarbejdere, samarbejdsaftaler, varemærker, garantier osv. Her kan det også være en god ide, at overveje nøglemedarbejdere og IT-systemer.

Kan du sætte flueben ved nedenstående punkter?

 • Har du styr på at alle, der har berøring med købsdrøftelserne, har underskrevet fortrolighedserklæringer?
 • Har du styr på at alle, der har betydning for gennemførelsen af handlen, har underskrevet fortrolighedserklæringer?

Råd 4: Husk at dokumentere jeres aftaler

Vores råd er, at du skal huske at dokumentere de aftaler, som I er kommet frem til under jeres forhandlinger. Det kan måske lyde åbenlyst, men mangel af dokumentation kan have katastrofale konsekvenser. Hvis ud har styr på dokumentationen, kan du spare dig selv for mange diskussioner og tolkningsforsøg senere hen.

Kan du sætte flueben ved nedenstående punkter?

 • Har du noteret ALT hvad der er aftalt ind i den endelige købskontrakt?
 • Har du fået afklaret hvordan den fremtidige selskabskonstruktion skal se ud?
 • Har I aftalt hvordan ledelsen skal organiseres fremover?
 • Har I aftalt hvordan bestyrelsen skal organiseres fremover?

Råd 5: Hav styr på planerne for virksomheden

Når du nu har købt virksomheden, skal du jo selvfølgelig også have mest muligt ud af den. Derfor anbefaler vi, at du udarbejder forretningsplaner for fremtiden. Herunder er det en god ide, at lægge en strategi for, hvordan virksomheden skal drives fremadrettet.

5: Hvordan får vi det bedste ud af handlen?

Udarbejd nye forretningsplaner og læg en strategi for den videre drift af virksomheden.

Kan du sætte flueben ved nedenstående punkter?

 • Har du styr på hvordan din virksomhed skal reorganiseres og optimeres i forhold til;
  • IT
  • Medarbejderstab
  • Bygninger
  • Leverandøraftaler
  • Samarbejdsaftaler

Vær opmærksom på… Når du opkøber en virksomhed, som skal være en del af en anden allerede eksisterende virksomhed, så er det vigtigt, at du hjælper de forskellige kulturer på vej til at blive en.

Hvis du har spørgsmål, eller brug for hjælp i forhold til opkøb af en virksomhed, er du meget velkommen til at kontakte os. Vi er en del af Advokatgruppen, som har været specialister i selskabsret siden 1987.