Sænkede kapitalkrav i aktieselskaber

Tilbage i 2018 blev kapitalkravet til etablering af aktieselskaber sænket fra 500.000 kr. til 400.000 kr. Det samme gælder det kapitalkrav der kræves for at omdanne et anpartsselskab til et aktieselskab.

Dette er sket på baggrund af, at Erhvervsstyrelsen har undersøgt kravene i vores nabolande, og har i denne undersøgelse fundet, at det eneste land, der havde et højere kapitalkrav til nye aktieselskaber, var Norge. Derfor blev det besluttet at sænke kapitalkravet med 20%. Det understreges dog, at bestyrelsen i aktieselskabet stadig er ansvarlig for, at der er forsvarlig kapital til rådighed.

Kapitalkrav til A/S

De sænkede kapitalkrav gør det også lettere for selskaber at gå fra at været et anpartsselskab til at være et aktieselskab. Lige nu kræver det en startkapital på 40.000 kr. at stifte et anpartsselskab.

Kan jeg omdanne en virksomhed med begrænset ansvar til et aktieselskab?

Ændringerne i reglerne gør det også hurtigere at omdanne virksomheder med begrænset ansvar til aktieselskaber, såfremt bestyrelsen ønsker dette. Tidligere har selskaber med begrænset ansvar (SMBA) og foreninger med begrænset ansvar skullet omdannes til Andelsselskaber med begrænset ansvar, men dette er ikke nødvendigt fremover.

Hvad er en virksomhed med begrænset ansvar?

Der er flere former for virksomheder der har begrænset ansvar;

  • Andelsselskaber med begrænset ansvar (AMBA)
  • Selskaber med begrænset ansvar (SMBA)
  • Foreninger med begrænset ansvar (FMBA)

Nu skal reelle ejere registreres

Endnu en ændring i reglerne for kapitalkrav er, at nyetablerede virksomheder skal registrere de reelle ejere. Loven skelner dog mellem de reelle ejere af en virksomhed og de legale ejere. Nu skal reelle ejer registreres på samme tid som virksomheden stiftes eller omdannes.

Hvad er forskellen på reelle ejer og legale ejere?

En legal ejer kan være en virksomhed, en kapitalfond eller en anden form. Altså en enhed, der kan være svær at sætte navn eller virksomhed på.
En reel ejer er en eller flere fysiske personer, der direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en andel af virksomheden. Det kan også være fysiske personer, der har ret til at udpege flertallet af medlemmer i bestyrelsen, og dermed sidder på stemmerettighederne.

Hvad sker der, hvis jeg ikke registrerer ejerne af min virksomhed?

Det kan have voldsomme konsekvenser, hvis du ikke registrere de reelle ejere af din virksomhed. I værste tilfælde kan Skifteretten tvangsopløse virksomheden. Dette kan dog kun ske, hvis der ikke er registreret en ejer. Ikke hvis den forkerte ejer er registreret.

Iværksætterselskaber kan forhøje deres kapital ved apportindskud

Nu kan iværksætterselskaber forhøje kapitalen ved apportindskud, såfremt selskabet i samme ombæring bliver omdannet til et anpartsselskab.

Hvad er et apportindskud?

Et apportindskud er, når man indskyder andet end kontakter i et selskab. Det kan fx være firmaets bil, arbejdsudstyr, værktøj, hardware eller andet.

På den måde undgår du som iværksætter at skulle have kontanter op ad lommen, hvis du gerne vil blive et anpartsselskab.

Vi står altid til rådighed med rådgivning, hvis du har brug for det ift. lovændringerne. De kan være svært at hitte rede i de forskellige regler, og det kan have store konsekvenser, hvis du ikke har styr på dem. Derfor er det en god ide, at have løbende sparring med din advokat fra Advokatgruppen.