Iværksættervirksomheder og aktieløn

Nye regler gør det nemmere for iværksætter-virksomheder at bruge aktieløn

Note: Iværksætterselskaber og iværksættervirksomheder er ikke det samme. Iværksættervirksomheder er en betegnelse for nyopstartede virksomheder.

Har du en iværksætter virksomhed? Har du svært ved at finde, og fastholde, de dygtige medarbejdere? Det kan være altafgørende for din iværksættervirksomhed, at du får de rigtige, mest kompetente medarbejder til dit hold. Men det kan være vanskeligt at have midler til at betale den krævede løn. Men nu bliver et alternativ nemmere at komme til, som kan hjælpe dig med denne problemstilling. Nye regler gør nemlig processen lettere, hvis du gerne vil betale dine dygtige specialister løn i form af aktier.

Hvad er aktieløn?

Aktieløn er aktier af en virksomhed, der tildeles en medarbejder som en del af dennes løn. Virksomheder har altså mulighed for at købe og tegne aktier i virksomheden, og dermed give aktier i løn til medarbejdere.

Aktieløn kan være et genialt alternativ, hvis du ikke har råd til at betale dine medarbejdere den rigtige, ofte høje, løn. I stedet for at betale i decideret løn, kan du give specialisterne en del af kagen ved at gøre dem til medejere. Dette bidrager både til, at de vil blive hos virksomheden, men det øger også motivationen for at virksomheden skal lykkedes, idet det øger indtjeningen for virksomhedens ejere.

Indtil nu har det været kompliceret at bruge denne mulighed pga. de skattemæssige forhold. Det har bl.a. været et krav, at medarbejderen har skullet betale skat af det beløb, som han/hun ikke fik/havde. Grunden til dette var, at de fik en skatteberegning fra det tidspunkt, hvor aktielønnen blev modtaget. Dvs. at medarbejderen blev indkomstbeskattet af den værdi, som aktielønnen havde, før medarbejderen fik udbetalt en eventuel gevinst på aktielønnen.

Ændring i reglerne gør det nemmere at bruge aktieløn

Efter at reglerne for aktieløn er blevet ændret, er de mere fordelagtige. Det er især en fordel for mindre virksomhed, som kan bruge aktielønnen som en måde at rekruttere og fastholde kompetence medarbejdere.

På samme tid giver det iværksætter-virksomheder mulighed for at opbygge likviditet, som kan være en afgørende faktor i virksomhedens overlevelse.

Reglerne for aktieløn er blevet lempet flere gange; herunder i maj 2018 og januar 2019. Ændringerne omhandler beskatningen af aktieløn, som nu ikke medregnes i medarbejderens samlede lønindkomst. Nu skal medarbejderen i stedet betale skat af aktionerne, når aktierne afstås. Det er en fordel, fordi medarbejderen kender værdien af aktierne, og dermed ved præcist hvad der skal betale i skat. Derudover har medarbejderen allerede har modtaget værdien og skal dermed ikke hoste op af egen lomme.

En anden fordelagtig ændring er at procentsatsen for beskatning er faldet. Før 2019 var beskatningen af aktieløn hele 55%, mens den nu er mellem 27% og 42% alt efter indkomstens størrelse.

Hvor meget må jeg give mine medarbejdere i aktieløn?

Der er forskel på hvor meget du må give dine medarbejdere i aktieløn. Generelt er reglerne, at du må give 10% af virksomheden i aktieløn, men ved iværksætter-virksomheder er dette op til 50%.

Der er dog en betingelse; muligheden for at modtage aktieløn skal tilbydes på samme vilkår til minimum 80% af de ansatte i virksomheden. Der er selvfølgelig også andre regler, der skal være overholdt, både ift. virksomhedens større, balance, alder og omsætning. Disse er defineret i Ligningsloven § 7 P.

Regler

  • Iværksættervirksomheden må ikke have haft mere end 50 ansatte indenfor de sidste 2 år.
  • Virksomheden må ikke indenfor de seneste to år have haft en nettoomsætning eller balancesum på over 15 mill. Kr.
  • Virksomheden må højest have været aktiv på markedet i 5 år.
  • Selskabet bag virksomheden skal drive reel erhvervsmæssig virksomhed. Det betyder, at virksomheden ikke må bestå af passiv kapitalanbringelse.
  • Virksomheden må ikke på aftaletidspunktet være ”kriseramt”, som det er defineret af EU-Kommissionen.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du kan bruge aktieløn på en måde, der overholder loven, så må du meget gerne kontakte os. Vi har stor erfaring med virksomheders brug af aktieløn. Vi er en del af Advokatgruppen, som blev stiftet i 1987.