Ved du hvad dit bestyrelsesansvar indebærer?

Når du er en del af bestyrelse, kan du blive draget til ansvar, og det er derfor vigtigt at du har styr på hvad dit bestyrelsesansvar indebærer.

Hvorfor være bestyrelsesmedlem?

Der er mange fordele ved at være del af en bestyrelse. Selvfølgelig kan det lune med et honorar, og det er ofte også være givende i form af indflydelse og indsigt. Men det gælder også om at være opmærksom på, hvilket medansvar du har for virksomhedens beslutninger og ageren. Du kan også ende med at stå til ansvar rent økonomisk. Du skal derfor sikre, at den bestyrelse du har været en del af, ikke har været ansvarlig for et tab, enten på grund af deres beslutninger, eller mangel på samme.

Eksempel

Vi har tidligere set et eksempel på sager, hvor bestyrelsen kom til at stå til økonomisk ansvar.
I 2017 afgjorde Vestre Landsret at tre bestyrelsesmedlemmer var ansvarlige for, at foreningen Sindal Mølle, stod til at skulle betale en regning med midler der ikke eksisterede. De tre bestyrelsesmedlemmer blev dømt for at have godkendt ekstraarbejde, udført af en malermester, som foreningen ikke havde midler til at betale. De tre bestyrelsesmedlemmer blev økonomisk ansvarlige for en regning på 618.750 kr. + renter, som de hæftede for personligt. Der var uenighed om bestyrelsesmedlemmerne var bevidste om, at ekstraarbejdet ville løbe op i det beløb, men både byretten og landsretten var enige. Dermed blev det samlede beløb over 850.000 kr.

Det er selvfølgelig ikke ofte, at vi ser sager som disse. Men pointen er, at det er vigtigt, at du er opmærksom på dit ansvar uanset om du får honorar eller ej.

Det er vigtigt, at I holder styr på økonomien

Det er essentielt, at bestyrelsen i virksomheden handler på vegne af foreningen med fokus at bevare en sund økonomi. Der er dog ganske stort råderum for bestyrelsen, og der er kun tale om erstatning, når der er tale om et overforbrug eller direkte økonomisk tab.

Eksempel

Det er altid generalforsamlingen, der har det sidste ord indenfor det besluttede budget. Hvis en generalforsamling har besluttet at der er budget til at købe spillertrøjer for 10.000 kr. i en fodboldklub, så må bestyrelsen ikke bruge det dobbelte beløb.

Vedtægterne er afgørende

Det er også vigtigt at notere, at bestyrelsen ikke må handle i uoverensstemmelse med foreningen vedtægter. Hvis det er nødvendigt at agere anderledes, skal vedtægterne først ændres ved en generalforsamling. Derefter kan bestyrelsen handle på den ønskede måde.

Er du i tvivl?

Vi oplever, at de fleste sager opstår, når foreninger har problemer med at betale deres regninger. Selvom beslutninger bliver truffet af bestyrelsen som en gruppe, så er det det enkelte bestyrelsesmedlems ansvar. Du skal derfor sikre, at beslutningerne ikke sætter foreningen i en økonomisk usikker situation.
Hvis du er i tvivl om den forening du er en del af, kan betale for en given ydelse eller vare, så er det din pligt at stemme imod. Husk at få noteret dit forbehold. Hvis bestyrelsen alligevel får stemt den problematiske aftale igennem, skal du melde dig ud af bestyrelsen, for ikke alligevel at stå til ansvar.

Når du er en del af bestyrelse, er det dit ansvar, at du har den nødvendige viden til at kunne agere veloplyst. Du står til ansvar, selvom du ikke vidste at bestyrelsens ageren var risikabel.

Du har ansvar overfor foreningens ansatte

Hvis du er en del af en bestyrelse, hvor den givne forening har ansat fx en træner, så har du også et ansvar over den ansatte. Her skal bestyrelsen sikre sig, at reglerne er overholdt i forhold til ansættelse, skat, sociale omkostninger, arbejdsmiljø osv. Det gælder også i forhold til, at det er dit ansvar som bestyrelsesmedlem, at der i foreningen er råd til at betale ansatte løn.

Du har et stort ansvar, når du er en del af en bestyrelse

Det er altså vigtigt, at du holder overblik over hvad der sker i foreningen. Hvis du er i tvivl er det fornuftigt at inddrage relevante rådgivere. Her kan det være en god ide, at tale med en advokat, der har erfaring indenfor dette område.

Du er altid velkommen til at kontakte dine advokater fra Advokatgruppen for en gratis snak om din situation.